Bergensavisen (BA) mener gratis kjernetid i barnehage ikke er noe godt virkemiddel for å få flere fra lavinntektsfamilier ut i jobb.
Bergensavisen (BA) mener gratis kjernetid i barnehage ikke er noe godt virkemiddel for å få flere fra lavinntektsfamilier ut i jobb.

Avis slakter gratis kjernetid i barnehage på lederplass

Å gi enkeltgrupper direkte økonomisk støtte er et lite egnet fordelingspolitisk virkemiddel, skriver BA på lederplass fredag.

Publisert

Regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehage til å inkludere toåringer fra familier med lav inntekt.

Fra før har regjeringen innført en nasjonal ordning som gir 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier gratis kjernetid. Med utvidelsen for 2-åringer vil antallet barn med rett til gratis kjernetid øke med 11 000 til 46 500 barn i 2019.

I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kroner rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Bergensavisen (BA) gir på lederplass fredag uttrykk for at dette er en dårlig ordning. Avisa viser til at kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener at gratis kjernetid vil føre til at flere barn fra minoritetsspråklige familier går i barnehage, og at flere foreldre kommer seg ut i utdanning eller jobb.

"Snarere kan virkningen av slike støtteordninger være motsatt. De kan føre til at lavinntektsfamilier fortsetter å være lavinntektsfamilier. Pengestøtte er ingen god inspirasjon til å søke å øke sin egen inntekt ved hjelp av egen arbeidskraft. Derfor er hele ordningen med gratis kjernetid i barnehagen uhensiktsmessig, og forslaget om å utvide ordningen dårlig," skriver avisa.

BA mener at skatteordninger er bedre egnet til å få flere ut i jobb enn det direkte støtteordninger er.

Totalt vil satsingen på gratis kjernetid for toåringer fra lavinntektsfamilier koste 45,7 millioner kroner. Dette er tenkt dekket inn av økt foreldrebetaling for øvrige brukere av barnehage.

Powered by Labrador CMS