Innfører gratis kjernetid for treåringer

STATSBUDSJETTET 2016: Fra neste år skal også treåringer fra lavinntektsfamilier få tilbud om gratis kjernetid i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart da regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre presenterte hovedtrekkene i budsjettavtalen mandag kveld.

I august i år innførte regjeringen en ordning som gir familier som tjener mindre enn 405 000 kroner og har barn på fire eller fem år eller barn med utsatt skolestart, rett til 20 timer gratis barnehage i uken. Ordningen var et av støttepartiet Venstres krav under budsjettforhandlingene i fjor.

I sommer varslet Venstre-leder Trine Skei Grande at partiet under årets budsjettforhandlinger ville fremme krav om å utvide ordningen til å også gjelde treåringer fra lavinntektsfamilier.

Det har partiet altså fått gjennomslag for.

– I fjorårets budsjett fikk vi forhandlet inn gratis kjernetid for fire-fem-åringer i lavinntektsfamilier. I år utvider vi ordningen til å omfatte tre-åringene, og utvider samtidig forsøksordningen med gratis kjernetid i SFO/AKS til 20 nye skoler i de store byene. Det vil gjøre hverdagen enklere for mange familier som har måttet velge bort barnehage og skolefritidsordning på grunn av dårlig økonomi. I tillegg vil det styrke integreringen, ikke minst fordi det gir innvandrerkvinner med små barn mulighet til å delta i arbeidslivet, sier Trine Skei Grande til Venstre.no.

Andre punkter i budsjettavtalen:

  • Pakke med tiltak mot vold mot barn; 70 millioner kroner
  • Tiltak for svømming i barnehager; 15 millioner kroner
  • 100 nye stillinger på helsestasjonene
Powered by Labrador CMS