Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen (t.v). Her med viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjeldrup.
Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen (t.v). Her med viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjeldrup.

Savner midler til bemanningsnorm

STATSBUDSJETT 2017: Regjeringen sier de vil sende et forslag til bemanningsnorm ut på høring til våren, men setter ikke av midler til arbeidet i forslag til Statsbudsjett for 2017.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert.

Manglende midler til bemanningsnorm er et hull i Statsbudsjettet som ble presentert av finansminister Siv Jensen (Frp) i dag. Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, kaller det en ukjent faktor:

– Vi må få på plass en bemanningsnorm, og Statsbudsjettet sier egentlig ingenting om dette. Innføring av bemanningsnorm og hvordan dette skal gjøres, vil bli hengende over barnehagesektoren til den er på plass, sier en skuffet Olsen.

– Og når det først skal gjøres noe med bemanning, er det viktig at det understrekes at det er barnehagelærere som tilføres sektoren. Når kommunene skal prioritere, er det av stor betydning at de faktisk styrker kompetansen i sektoren. For det er opp til kommunene slik det er i dag.

Midler i neste budsjett

I Sundvolden-erklæringen varslet regjeringen å innføre en bemanningsnorm innen 2020 og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at bemanningsnormen er fulgt opp i forslaget til Statsbudsjett fra den blå-blå regjeringen.

– Nå følger vi opp dette. Det skal ikke være tilfeldig om barnet ditt går i en barnehage med høy eller lav bemanning. Med en norm for bemanning vil vi jevne ut forskjeller i kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Til barnehage.no legger Røe Isaksen til at selve midlene til innføring av bemanningsnorm må komme senere.

– Vi sender et konkret forslag til bemanningnorm ut på høring til våren, og midler til dette må eventuelt komme i neste budsjettforslag, sier kunnskapsministeren.

– Bemanningsnormen er vedtatt innen 2020. Om det skal settes av midler til innføring i statsbudsjettet for 2018, vil det bli knapt med tid?

– Nei, tvert i mot. Det er til og med mulig at den blir innført før. Arbeidet er allerede i gagng sier Røe Isaksen.

Fornøyd med kompetansemidler

Arild Olsen er godt fornøyd med videreføringen av kompetansemidlene til sektoren. Regjeringen foreslår å viderefører nærmere 400 millioner kroner i 2017 til tiltak for å fremme kvaliteten i barnehagen. Kompetansepolitikken skal medvirke til kvalitetsutvikling og redusere forskjellene mellom barnehagene.

Regjeringen vil prioritere en større del av disse kompetansemidlene til videreutdanning og utvikling av spisskompetanse for barnehagelærere. Regjeringen tar sikte på å legge fram en revidert kompetansestrategi for barnehagene høsten 2017.

– Det kom mye midler i fjor, og dette videreføres. Nå må vi sørge for at dette brukes på en god måte. Vi må tenke langsiktig og bygge opp kompetanse basert på hva barnehagesektoren trenger, sier Olsen.

Håper på flere pedagoger

Selve Statsbudsjettet er ikke avgjørende for økonomien i den enkelte barnehage, der er det kommunale prioriteringer som gjelder, mener Olsen.

– Nå håper vi at bemanningsnormen som de sier skal ut på høring til våren, peker mot flere pedagoger, avslutter Olsen.

Her er hovedprioriteringer i budsjettforslaget for barnehagesektoren og utdanningssektoren:

  • Arbeid mot mobbing i barnehage og skole og for et bedre læringsmiljø.
  • Oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
  • Gradvis innføring av elleve måneders studiestøtte.

Mer til antimobbearbeid

Arbeidet mot mobbing i barnehage og skole og for et bedre læringsmiljø forsterkes altså og det vil settes av totalt 75 millioner kroner til antimobbearbeid i 2017 og 35 millioner kroner av dette skal gi et bedre håndhevingsapparat for mobbesaker, bedre støtte og veiledning til elever og foreldre, og mer kompetanse i barnehager og skoler.

– Forsking viser at barn blir stengt ute fra lek allerede i barnehagen, og at en del barnehager ikke arbeider godt nok med å støtte leken og fremme gode relasjoner mellom barna. Derfor har regjeringen for første gang tatt barnehagene med i det langsiktige arbeidet mot mobbing. Vi vil prioritere arbeidet med å øke kompetansen til de som jobber i barnehager. Skal vi hindre mobbing, trenger vi tydelige voksne som legger til rette for at barna trives i barnehagen, sier kunnskapsministeren.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Andre aktuelle saker fra forslag til Statsbudsjett 2017:

  • Kontantstøttebevilgningen reduseres fra 2015 til 2017 fordi økningen i antall barnehageplasser og mer fleksibelt opptak antas å redusere bruken av kontantstøtte i 2016, mens innføringen av botidskrav forventes å redusere bruken av kontantstøtte i 2017.
  • Maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 2 730 kroner per måned og 30 030 kroner per år fra 1. januar 2017. Dette er en justering fra dagens betaling som for 2016 er 2 655 kroner per måned, og totalt 29 205 kroner per år.
  • Det blir fra 1. august 2017 blir gitt fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer i husholdninger med skattepliktig kapital- og personinntekt på under 428 000 kroner.
  • Regjeringen foreslår å styrke satsingen på realfag i barnehage og skole med 30 millioner kroner. Til nå er det etablert 45 realfagskommuner over hele landet som arbeider systematisk med matematikk og naturfag helt fra barna starter i barnehagen, til de går ut av videregående skole.

Har du meninger om Statsbudsjettet? Send til oss på [email protected]

Powered by Labrador CMS