Ann-Iren Ystanes leder PBLs lokallag på Karmøy, og er blant flere som har engasjert seg etter å ha fått vite at kommunen vurderte avkortning av tilskudd.
Ann-Iren Ystanes leder PBLs lokallag på Karmøy, og er blant flere som har engasjert seg etter å ha fått vite at kommunen vurderte avkortning av tilskudd.

Fikk politikerne til å snu om streikekutt

Barnehagene på Karmøy samlet seg og vant fram med argumenter som fikk kommunestyret til å stemme mot avkortningsforslaget fra kommunedirektør og formannskap.

Publisert

Ann-Iren Ystanes, som leder PBLs lokallag på Karmøy, forteller om iherdig jobbing i løpet av uken de hadde til rådighet mellom formannskapsmøtet 5. desember og kommunestyremøtet den 12.

Målet: Å overbevise lokalpolitikerne om at det å kutte i tilskudd til private barnehager i etterkant av høstens streik, ikke er noen god ide.

– Vi har snakket med representanter fra nesten alle parti. PBL (Private barnehagers landsforbund) hadde sendt brev til flere i kommunen. Det gjorde vi fra lokallaget også, til alle kommunestyremedlemmer. Der problematiserte vi særlig at kommunen signaliserer at de er usikre på lovverket, og det har vi snakket med flere om, at en kan ikke være folkevalgt og beslutte å gå inn for forslag som man ikke er sikre på er lovlig, forklarer Ystanes.

Strømutgifter og pensjon

Hun forteller at flere politikere trakk fram nettopp dette fra talerstolen under kommunestyremøtet.

Lokallagslederen registrerte også med lettelse at flere av de folkevalgte var opptatt av tema som strømutgifter og pensjon.

Representanter fra barnehagene satt på tilhørerbenken da kommunestyret skulle ta stilling.
Representanter fra barnehagene satt på tilhørerbenken da kommunestyret skulle ta stilling.

– Vi har noen vanvittige utgifter på strøm som ikke kompenseres nå. Og så er Karmøy en av kommunene som har avslått alle søknadene om kostnadsdekning av pensjon, med begrunnelsen at pensjonsavtalen vår er for ny, sier Ystanes.

Desto bedre kjennes det å få gehør hos lokale folkevalgte.

– Det var flere politikere som ga uttrykk for at de syntes at det ikke går an å herje på med barnehagene på denne måten.

Lovlighet og streikerett

Noen argumenterte fra talerstolen for å la tvilen omkring lovlighet ved avkortning komme barnehagene til gode. Men også streikeretten ble brukt som argument mot avkortning av tilskudd, forteller Ystanes.

Det siste er et argument som også PBL har brukt – og da begrunnet med at streikeretten hviler på likeverdige parter med likt ansvar, lik risiko og lik motivasjon for å fine løsninger.

– De ulike partiene hadde ulike argument for ikke å støtte kommunedirektørens innstilling i saken. Det synes jeg er flott, når kommunen foreslår noe som berører flere aspekter, sier Ystanes.

Selv poengterer hun at tilskuddet for 2022 er ferdig utbetalt, og at avkortningen ville ha måttet skje i 2023. Samt at barnehagene ikke ble varslet om kommunens vurderinger før saken dukket opp i formannskapet.

Klart flertall mot avkortning

Ystanes mener det ville kreve en ufornuftig ressursbruk i ettertid å skulle sørge for at barnehagene kun måtte avstå det de tjente på streiken, med klageadgang og alt som følger med.

– Det har blitt sagt at ingen skulle tape på dette, men så lenge man gjør en avkortning, så blir det jo et tap. De har hevet i gang en prosess uten å tenke gjennom alle sider ved dette, mener hun.

Jens Inge Ve (Sp) varslet fra talerstolen ordfører og kommunestyret at deres representanter kom til å stemme mot avkortning i tilskudd. - Det strider mot den norske modellen og vi kan ikke se at slike streiker har gitt avkortning i tilskudd tidligere, var noe av det Ve trakk fram.
Jens Inge Ve (Sp) varslet fra talerstolen ordfører og kommunestyret at deres representanter kom til å stemme mot avkortning i tilskudd. - Det strider mot den norske modellen og vi kan ikke se at slike streiker har gitt avkortning i tilskudd tidligere, var noe av det Ve trakk fram.

Blant politikerne var meningene i utgangspunktet delte. I formannskapet for en drøy uke siden var det ordførerens dobbeltstemme som måtte til under voteringen, som endte med knappest mulig flertall for avkortning.

I kommunestyret mandag ble fordelingen en ganske annen. 44 representanter var med da behandlingen av saken startet, og til slutt stemte 31 mot kommunedirektørens forslag.

– En god opplevelse

Da gjorde det liten forskjell at Karmøy-ordfører Jarle Nilsen (Ap) og hans partifeller stemte for. Barnehagene vant fram med sine argumenter og saken endte altså med at kommunestyret kom til motsatt konklusjon enn formannsskapet.

– Karmøy kommune skal ikke ha en prosess med avkortning av midler til de private barnehagene, sa ordføreren da saken var avgjort.

– Det var en formidabel følelse og en vanvittig lettelse. Det har vært en stor mobilisering. Jeg trodde jeg skulle få sove godt i natt, men så ble jeg liggende å tenke på støttende ord som ble framført fra talerstolen, smiler lokallagslederen.

Hun tror det har vært avgjørende for utfallet at barnehagene ikke framsto splittet, i en tid hvor mye politikk knyttes til eierstruktur.

– Vi sto samlet. Også barnehager utenom lokallaget var med. Det var en god opplevelse, sier Ystanes.

Karmøy var hardt rammet av streiken. Allerede i de to første uttakene var 15 private barnehager hjemmehørende i kommunen berørt.

Karmøy kommunes nettsider, fins opptak av politikernes ordskifte om saken under kommunestyremøtet mandag.

Stavanger: Lovlighetskontroll kan ta måneder

I etterkant av høstens barnehagestreik har spørsmålet om avkortning av tilskudd vært vurdert i flere kommuner. Oslo og Ullensaker har kommet til at de ikke har lovhjemmel for et slikt inngrep, mens kommunedirektøren i Stavanger vurderer annerledes. Etter at et politisk flertall i Stavanger gikk inn for avkortning av tilskudd for barnehager rammet av streiken, har tre kommunestyrerepresentanter krevd lovlighetskontroll av vedtaket. Statsforvalteren i Rogaland bekrefter overfor Barnehage.no å ha mottatt henvendelse om lovlighetskontroll, og opplyser at normal behandlingstid er tre til fire måneder.

Powered by Labrador CMS