Leder i Kanvas kompetanse, Lene Kjeldsaas, svarer på utfordringene fra leder i Pedagogstudentene, Frank Bræin.

Svarer på utfordringen fra studentene: – Alle nyutdannete får veiledning

Leder for Pedagogstudentene etterlyser bedre veiledning av nyutdannete barnehagelærere og en standard for praksisbarnehager.

Publisert

I en artikkel publisert på barnehage.no i forrige uke, etterlyser leder for Pedagogstudentene, Frank Bræin, blant annet at nyutdannete barnehagelærere skal få lovfestet rett til veiledning når de begynner i jobb.

– Vi ser oss ikke som ferdigutdannet etter endte studier. Når du er nyutdannet og nytilsatt mener vi det er avgjørende at du blir møtt på en god måte, også her gjennom å få en veileder som følger deg opp, slik at du ikke bare blir kastet inn i den turbulente barnehagehverdagen, sier han.

Han får svar fra Lene Kjeldsaas, leder i Kanvas kompetanse. For å trygge nyutdannede barnehagelærere i sin rolle, tilbyr barnehagestiftelsen Kanvas gruppeveiledning gjennom åtte samlinger over et år. Barnehagelærerne møtes i grupper på åtte personer. Sammen med en veileder reflekterer de over, og øver på, situasjoner som er utfordrende i rollen som barnehagelærer. Tilbudet om veiledning har vært et tilbud til alle nyutdannete nyansatte siden 2006.

– Vi gir veiledning til et sted mellom 30 og 40 barnehagelærere hvert år. Vi har et veilederteam som er stasjonert i de ulike distriktene vi har barnehager i; i Bergen, Oslo, Sandefjord og Stavanger. Det er viktig for oss at alle skal få det samme tilbudet uavhengig av hvor de befinner seg i landet, sier Kjeldsaas. 

Store overganger

På sine egne hjemmesider skriver de: Overgangen fra studier til jobb kan i mange tilfeller være stor. Som nyutdannet barnehagelærer har man faglig, teoretisk kompetanse. Samtidig mangler man ofte erfaring med å omsette teori til praksis i en hverdag som er preget av høyt tempo og uforutsette hendelser. Undersøkelser barnehagestiftelsen Kanvas tidligere har gjort, viser at nyutdannede barnehagelærere bl.a. føler på at de ikke alltid får gjennomført det de hadde planlagt. Mange synes også det er utfordrende å lede og veilede andre voksne, og de mangler erfaring med å håndtere utfordrende foreldresamarbeid.  

– Mange nyutdannede har høye krav og forventninger til seg selv, og flere sliter med dårlig samvittighet over det de ikke får gjort. Vi forsøker å løfte frem alt det de faktisk får til. Mestring og motivasjon er viktige faktorer for å trives på jobb, sier Kjeldsaas.

Hun forteller at det jobber rundt 1 300 i Kanvas, og at det for øyeblikket er rundt 47 prosent av dem som er barnehagelærere. Barnehagestiftelsen var tidlig ute, og satte seg allerede i 2011 et mål om at andelen barnehagelærere skulle være 50 prosent. 

– Vi må hele tiden jobbe for å klare å innfri målet vårt. Vi snakker mye om rekruttering hos oss, og det å tilby veiledning og å være gode praksisbarnehager blir også viktig i den sammenheng, sier hun, og legger til: 

– Mange tar bacheloren rett etter videregående. De trenger gjerne litt ekstra. Bare det å gå fra å være student til å være i full jobb er en overgang, og det er mye de skal mestre i rollen som arbeidstaker og barnehagelærer. Da er det viktig at de får støtte på reisen inn i arbeidslivet.

Vil kvalitetssikre praksisperioden

Frank Bræin og Pedagogstudentene etterlyser også kvalitetssikring av veiledningen barnehagestudentene får når de er ute i praksis. Minst hundre dager av barnehagelærerutdanningen er i dag forbeholdt praksisopplæring, men hvordan studentene følges opp i praksisbarnehagene varierer.

I praksisperioden skal studentene ikke være en del av den ordinære bemanningen, men ha mulighet til å trekke seg unna for å kunne reflektere over arbeidet de gjør.

– Dette forutsetter at barnehagen kan stille med god veiledning underveis. Dessverre vet vi at mange praksisbarnehager mangler personale med formell veiledningskompetanse, og det gjør at kvalitetsforskjellene blir store. En god praksistid er avgjørende for å kunne koble det du lærer på studiestedet til den praktiske virkeligheten, og da er det skummelt at noen ender opp i en barnehage med en kjempegod praksislærer, mens andre får praksisplass i en barnehage der de knapt nok er klar over at du kommer, og du blir satt til å gjøre helt ordinære arbeidsoppgaver som en assistent like gjerne kunne gjort, sier Bræin.

Lene Kjeldsaas forteller at barnehagestiftelsen har et mål om at 75 prosent av Kanvas-barnehagene skal være praksisbarnehager, og ta imot studenter. 

– Vi legger til rette for at praksislærere får veilederutdanning ved å gi permisjon med lønn, samt dekker kostnader til bøker og eksamen. Samtidig må hele barnehagen være beredt til å ta imot studentene, vi må skape en felles forståelse i hele barnehagen for hva det betyr å være en praksisbarnehage, sier hun. 

Kamp om barnehagelærerne

– Vi har opprettet noe som heter «Nettverk for praksislærere i Kanvas», slik at praksislærerne kan lære av hverandre og utvikle Kanvas-barnehagene som praksisbarnehager. Det er viktig for oss å være med på å utvikle og utdanne morgendagens barnehagelærere. Det er et viktig mål for oss fordi det handler om kvalitet i barnehagen. Det er heller ingen ulempe at det bidrar til rekrutteringen, for det er ingen tvil om at det har blitt en hardere kamp om barnehagelærerne. 

Akkurat hvor mange av Kanvas-barnehagene som tar imot studenter i praksis, er Kjeldsaas litt usikker på.

– Sist vi gjorde en undersøkelse på dette, var for tre år siden. Da var det rundt 40 av 63 barnehager som tok imot studenter. Vi tror det er noen færre nå.

Selv om det er ressurskrevende å ta ansvar for studenter i praksisperioden, peker Kjeldsaas på de mange fordelene: 

– Det er ingen tvil om at den jobben vil legger ned knyttet til studentene har mye å si for kvaliteten i barnehagene på sikt. Vi snakket faktisk om det i dag, hvor skjerpende det er å være den virksomheten som skal ta imot de vitebegjærlige, nysgjerrige studentene. Vi blir nødt til å ta på oss briller vi ikke alltid har på oss ellers. Bare det i seg selv er utrolig utviklende; ikke bare for praksislæreren, men for hele barnehagen. Vi blir nødt til å bruke fagspråket, og reflektere sammen med studentene over valg vi gjør og ikke gjør. Vi har alle noe å lære av studentene, de inspirerer med ny kunnskap og bidrar til et utviklende praksisfelleskap.

Powered by Labrador CMS