Nils-Ole Vollan er daglig leder i Lindebergstua Kanvas barnehage, og gikk fra å være regionsleder i Kanvas til lederstilling i barnehagen 1. august i fjor. Han beskriver prosessen i forkant av salget som tøff for de ansatte. Her er han sammen med Ruben Eliassen (2), Ayan Abbas (2) og Kamil Afroze (1).
Nils-Ole Vollan er daglig leder i Lindebergstua Kanvas barnehage, og gikk fra å være regionsleder i Kanvas til lederstilling i barnehagen 1. august i fjor. Han beskriver prosessen i forkant av salget som tøff for de ansatte. Her er han sammen med Ruben Eliassen (2), Ayan Abbas (2) og Kamil Afroze (1).

Kommunen solgte barnehage uten godkjenning

Da Kanvas overtok Lindebergstua barnehage, hadde Oslo kommune drevet den uten godkjenning i ti år.

Publisert Sist oppdatert

I fjor solgte Oslo kommune ti av sine barnehager til fire private aktører: Norlandia, Kanvas, FUS og Læringsverkstedet. Barnehage.no dro på besøk for å finne ut hvordan det gikk etter at hverdagen satte inn.

Les bakgrunnen for saken her.

Nils-Ole Vollan er daglig leder i Lindebergstua Kanvas barnehage, og gikk fra å være regionsleder i Kanvas til lederstilling i barnehagen 1. august i fjor. Han beskriver prosessen i forkant av salget som tøff for de ansatte.

– Hva ble den største utfordringen?

Et personale som var igjennom en tøff runde med salget. Det var mye usikkerhet og de har brukt mye tid på å gruble på hvem som skulle bli deres nye eier.

Nederst i saken kan du lese hvordan det gikk med de andre barnehagene.

Ingen sluttet i protest

De var da én barnehagelærer med tre stykker på dispensasjon fra utdanningskravet.

– De gjorde en kjempebra jobb. Men det mangler noe når utdanningen ikke er der. Nå har vi fem barnehagelærere, pluss en under utdanning.

– Var det noen som sluttet?

– De som sluttet hadde utgående kontrakter, og en pensjonerte seg. En sluttet i forkant av salgsprosessen for å ta en master, men jobber igjen her nå.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Språkutfordringer

Det oppsto også noen utfordringer for foreldrene, som søkte på en kommunal barnehage, men endte opp med en privat.

– De var informert om at barnehagen var til salgs. Men i Alna behersker ikke alle foreldre norsk like godt, og det var utfordringer knyttet til administrative rutiner, sier Vollen.

– Hvordan er det kommunale samarbeidet?

– Selve samarbeidet er bra, men jeg setter store spørsmålstegn ved kommunens praksis vedrørende godkjenning av egne barnehager, sier Vollan.

Bukken og havresekken

Eller manglende godkjenninger, må man vel si. For da Kanvas kjøpte Lindebergstuen barnehage i fjor og søkte om godkjenning, ble søknaden avslått på grunn av dårlig ventilasjonsanlegg, med dertil dårlig inneklima og at det var for lydt mellom veggene. Det ble også påpekt at stellerommene ikke holdt godkjent standard. Vollen ble paff og innrømmer at han mistet troen på Oslo kommune.

– Kommunen fører tilsyn med seg selv, bygger en barnehage og godkjenner den på vilkår uten fungerende ventilasjonsanlegg. Og under hver gjennomgang de neste ti årene, godkjenner de barnehagen på nytt på vilkår. Jeg blir litt oppgitt. Å drive tilsyn på egne bygg, fungerer tydeligvis ikke, sukker Vollen.

Han sier det er en selvfølge at Kanvas skal utbedre manglene på bygget, noe de også har gjort, men reagerer på at kommunen fant det forsvarlig å drive barnehage under disse forutsetningene. Men så snart bygget er solgt, trekker de godkjenning på vilkår. Den første inneklimamålingen ble foretatt i 1997, i følge barnehagens dokumenter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Trådte i kraft for ti år siden

– Jeg har alltid trodd at manglende utbedringer i kommunen skyldtes knapphet på ressurser. Vi vet jo alle hvordan det er å drive barnehage, men når de lar ansatte og unger gå i det de vet er for dårlig inneklima i så mange år? Det er nok ikke helt vilkårlig hvilke barnehager kommunen solgte, sier Vollan.

Helse- og miljøkonsulent i Bydel Alna i Oslo kommune, Astrid Fagertun, sier i en epost til barnehage.no at det ikke var krav til godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler da Lindbergstua barnehage ble bygget i 1881. Forskriften trådte i kraft først i 1996.

– I tiden etter 1996 har kommuner og bydeler jobbet for å godkjenne alle eksisterende virksomheter. I den sammenheng er det viktig å presisere at det ikke er godkjenning i seg selv som er målet, men at barnehagen hele tiden arbeider for et miljø som fremmer helse, trivsel og læring hos barna, sier Fagertun.

Kartla i 2006

Hun bekrefter at Lindebergstua barnehage innen Kanvas tok over, ikke var godkjent etter forskriften, hovedsakelig fordi inneklima ikke var tilfredsstillende.

– I 2006 gjorde bydelen en kartlegging av luftkvaliteten i en rekke barnehager og det ble sendt bestilling til Omsorgsbygg på nytt ventilasjonssystem i flere av bydelens barnehager. Dessverre fikk ikke Omsorgsbygg innvilget penger til dette i budsjettet, sier Fagertun.

Så da Kanvas overtok, konkluderte kommunen med at et tilfredsstillende inneklima måtte dokumenteres før barnehagen kunne godkjennes.

– Det blir ikke stilt andre eller strengere krav til barnehagen i privat eie enn det som kreves av kommunalt eide barnehager. Bydelen mottok 21.12.2016 informasjon fra Kanvas om at det er installert nytt ventilasjonsanlegg og at dokumentasjon på tilfredsstillende luftkvalitet kan ettersendes. Bydelen vil følge opp dette videre. Dersom tilfredsstillende luftkvalitet kan dokumenteres er avviket fra rapporten etter tilsyn i januar i år lukket og barnehagen vil da bli godkjent, avslutter Fagertun.

Har utstyr

Verneombud i Lindebergstuen Kanvas barnehage, Eirin Starzengruber, skryter av endringene som har skjedd etter at Kanvas overtok barnehagen, også når det gjelder renovering og nytt lufteanlegg.

– Og vi har en styrer som er i barnehagen hver dag, og han har bare en barnehage å passe på. Og ikke minst blir barnehagen pusset opp og vi får utstyret vi trenger, noe som gjør hverdagen mye lettere!

Likevel var det utfordrende med mange nye ansatte i oppstarten i august i fjor.

Fryktet lavere lønn

– Hva fryktet dere mest?

– At lønnen ble lavere og dårligere vilkår. Bydel Alna betaler assistenter bedre enn mange andre bydeler og det var en stor bekymring, sier hun.

Hun er godt fornøyd med måten Kanvas tok i mot de ansatte og føler seg godt ivaretatt.

Mye pedagogikk

– Siden Kanvas er en stiftelse og ikke et AS, ble jeg kjempeglad for at de kjøpte akkurat vår barnehage. De fulgte opp med flere møter og kursing i sin pedagogiske plattform. Det ble så mye fokus på pedagogikk og å være der for barna, at alle gikk ut fra møtene kjempegira og klare. Så helt fantastisk velkomst til stiftelsen! skryter verneombudet.

– Ville du gått tilbake til kommunalt eie om du kunne?

– Ett ord: NEI! sier Starzenberger resolutt.

Flere turer

Medlem av Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen, Maria Eliassen, er spesielt fornøyd med at barna er oftere på tur enn før.

– Hva er den største endringen i overgangen fra kommunal til privat?

– Barnehagens utseende og innhold har blitt bedre. Nye garderober, nytt gulvbelegg med varmekabler, nytt ventilasjonsanlegg, nytt tak. Og barna drar enda mer på tur med offentlig transport og museer og parker er vel benyttet, sier Eliassen fornøyd.

For dårlig informasjon

Hun er for øvrig ikke like fornøyd med kommunen sin innsats i prosessen.

– Det var en utfordring å få informert alle foreldrene i prosessen, og informasjonen fra kommunen var for dårlig. Og det var vanskelig få med foreldrene på laget. Det er mange fremmedspråklige i vår barnehage, og det er lett å miste informasjon underveis.

Foreldrene var også engstelige for barnas framtid. Hva om de ikke fikk det de anså som en god aktør?

Positivt overrasket

– Hva var tilbakemeldingene fra foreldrene?

Mange har blitt positivt overrasket over hva Kanvas tilbyr ansatte, barn og voksne. Og at det absolutt har blitt store forbedringer, og ikke verre, som fryktet.

– Hva har blitt bedre?

– Det meste. Samt bedre oppfølging av daglig leder som nå er tilgjengelig hele tiden. Han er virkelig engasjert og veldig trivelig å ta kontakt med. Og Mykid! Den er jo bare genial som kommuniseringsplattform mellom barnehagen og foreldrene! sier Eliassen.

Hun legger til at det også er lettere å få inn kjente vikarer ved sykdom.

Savner sommeråpent

– Hva har blitt verre?

– Vi ønsker en sommeråpent da ikke alle har sommerferie i juli. Da stenger nemlig barnehagen.

Men alt i alt, er SU godt fornøyd med barnas nye hverdag. De er glade for Kanvas sin visjon om 50 prosent barnehagelærere, og synes alle gjør en kjempejobb.

Finne «oss»

– Alle får et fang å sitte på om de trenger trøst eller litt kos ved avlevering på morgenen. Det varmer et foreldrehjerte å se de usikre barna bli tatt hånd om på best mulig måte. De ansatte i Linebergstua barnehage har masse kjærlighet å gi barna våre!

Nå dreier det seg mest om å finne seg selv, og organisere dagen og driften.

– Vi er mange nye, og vi prøver oss fram og justerer over tid. Saken er at Kanvas er nytt for alle andre enn meg, og det er mer tidkrevende enn jeg trodde. Jeg ønsker nok å gjøre mer enn vi klarer på kort tid, avslutter daglig leder Nils-Ole Vollan. 

Fra kommunal til privat - slik gikk det:

Om Kanvas:

  • Det er 63 Kanvas-barnehager i Norge
  • Kanvas er en ideell stiftelse som kun driver barnehager.
Powered by Labrador CMS