Nå er alle de 66 Kanvas-barnehagene Miljøfyrtårn. Daglig leder Robert Ullmann sammen med Yunus Ayubi, Guydag Kamanda, Sofie Ciri Duskova, Norah Sheriffdeen, Oda Voll, Mariam Moradi, Sophia Meyer Kisuule, Guro Lund Eriksen og Emrik Asskildt Ombudstvedt

Nå har alle Kanvas-barnehagene status som Miljøfyrtårn

Hensikten er å vekke barnas nysgjerrighet, utforskertrang og lyst til å lære om miljøet. I Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage på Mortensrud i Oslo er barna blitt så flinke at de passer på de voksne. 

Publisert

Stiftelsen Miljøfyrtårn og barnehagestiftelsen Kanvas har samarbeidet om å utvikle en ny sertifiseringsmodell for barnehagesektoren som gjør det både enklere og mer relevant for barnehager å sertifisere seg som Miljøfyrtårn. Noen tidligere kriterier er fjernet, mens det nå er lagt mer vekt på det miljøpedagogiske arbeidet med barna i barnehagen.

Ett av hovedmålene er å vekke barnas nysgjerrighet, utforskertrang og lyst til å lære, opplyser Kanvas i en pressemelding. 

– Vi ønsker å takke Kanvas for å ha bidratt aktivt til Miljøfyrtårn-ordningen gjennom å være med i utvikling av nye barnehagekriterier, og for at de har vært med å sette barna i sentrum for miljøarbeidet i barnehagen, sier daglig leder i stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg. 

– Barna er fremtiden og det er avgjørende å gi kunnskap og skape engasjement for bærekraft allerede i barnehagealder. Og så er det viktig å huske at barns nysgjerrighet utfordrer også oss voksne. De stiller gode spørsmål om våre vaner og krever at vi skal ta vare på kloden, legger Ytreberg til.

Inspirert av Vinmonopolet

I denne prosessen har både Kanvas’ hovedkontor og alle de 66 barnehagene blitt Miljøfyrtårnsertifisert gjennom hovedkontormodellen. Hovedkontormodellen flytter en del av rapporteringen til hovedkontoret, slik at barnehagene i større grad kan fokusere på miljøpedagogikken med barna.

– Hovedkontormodellen gjør sertifiseringen enklere for alle parter, samtidig som de ansatte i barnehagene kan bruke mer av tiden sin på miljøarbeidet med barna og arbeidsmiljøet i barnehagen, sier miljøansvarlig i Kanvas, Leif Roberg.

Etter inspirasjon fra Vinmonopolet har Kanvas utviklet sitt eget digitale Miljøovervåkningssystem som gjør både rapporteringen og oppfølgingen av de ulike parameterne enklere for både hovedkontoret og barnehagene.

– Vi ønsker å gratulere Kanvas med Miljøfyrtårn-sertifisering av alle barnehagene, sier Ytreberg fra stiftelsen Miljøfyrtårn.

I Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage på Mortensrud i Oslo er barna flinke til å passe på at de voksne tar vare på miljøet. Her er det Mariam Moradi, Emrik Asskildt Ombudstvedt, Oda Voll og Sofie Ciri Duskova som snakker med Stine Wennberg Vintervoll fra Miljøfyrtårn.

– Innsatsen som er lagt ned for å ta et helhetlig miljøansvar er imponerende. Det er flott å se måten Kanvas jobber med miljøet sammen med barna og løfter det miljøpedagogiske arbeidet. Vi håper barnehager rundt om i landet lar seg inspirere av dette!

– Det har vært veldig givende å samarbeide med Miljøfyrtårn om dette prosjektet, og forhåpentligvis har vi bidratt til at veien har blitt lettere for andre barnehageaktører som ønsker å redusere sitt fotavtrykk og utvikle miljøarbeidet i barnehagen, legger Roberg til.

Daglige miljøbevisste valg

Denne uken var Stine Wennberg Vintervoll fra Miljøfyrtårn, Venstre-politiker Guri Melby, daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, og miljøansvarlig i Kanvas, Leif Roberg, på besøk i Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage på Mortensrud i Oslo for markering av Miljøfyrtårnsertifiseringen.

– Miljøbevisstgjøringen ligger i de små tingene, forteller Guro Lund Eriksen, daglig leder i Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage.

I naturbarnehagen er barn og ansatte ute nesten hele dagen, og bruker nærmiljøet hver eneste dag. De yngste barna sover ute i sovepose og de lager varmmat ute på bålet. Både barn og ansatte øver seg på å ta daglige, miljøbevisste valg. 

– Barna er flinke til å passe på de voksne, sier Lund Eriksen, og fortsetter: 

– De slukker lyset når de går ut av et rom, og forsøker å kaste så lite mat som mulig. Det gjelder å forsyne seg litt av gangen. Vi kaster selvfølgelig ikke søppel i naturen, men plukker med oss det søppelet de finner når vi er på tur. Søppelet henger vi opp på «søppelveggen» i barnehagen, så både barn, ansatte og foreldre kan se hvor mye søppel som blir kastet i naturen. Vi kildesorterer søppelet sammen med barna, og de eldste barna i barnehagen har ansvar for å kaste glass og metall én gang i uken. Noe emballasje, som f.eks. plastkorker, blir brukt til formingsaktiviteter. Og så gjennomfører vi eksperimenter, som f.eks. å grave ned ulik type søppel for å se hvor lang tid det tar før det brytes ned.

Får politikerskryt

– Vi har også fått foreldrene med oss i miljøarbeidet, forteller Lund Eriksen.

Mange av foreldrene i barnehagen tar med seg klær, sportsutstyr, spill, leker og bøker som deres egne barn har vokst fra. Noe går til barnehagen, og noe går til andre barn som gjerne vil arve. 

– Vi er også flinke til å reparere møbler og leker, i stedet for å kjøpe nytt. Av og til reparerer vi selv sammen med barna i barnehagen, og andre ganger får vi hjelp av vaktmesterne i Kanvas.

- Får vi med oss hele barnehagesektoren på å bli enda grønnere, vil det utgjøre en stor forskjell, sier Venstres Guri Melby. Her er hun sammen med Sofie Ciri Duskova, Oda Voll, Norah Sheriffdeen, Mariam Moradi, Guydag Kamanda, Emrik Asskildt Ombudstvedt og Stine Wennberg Vintervoll fra Miljøfyrtårn.

– Det er kjempebra at Kanvas går foran og blir sertifisert som Miljøfyrtårn på denne måten, sier Guri Melby, og legger til: 

– Først og fremst bidrar det til at tusenvis av barn blir mer klima- og miljøbevisste gjennom at miljø blir enda sterkere vektlagt i hverdagen, og for det andre bidrar det til at virksomheten blir mer bærekraftig.

Lanserer idébank

I løpet av september vil stiftelsen Miljøfyrtårn lansere en idébank for barnehager på sine nettsider, der de i samarbeid med Kanvas har samlet sammen gode pedagogiske miljøtiltak som tilbyr barn i barnehagene begreper, inntrykk og opplevelser som bidrar til deres holdninger og handlinger knyttet til miljøvern og bærekraftig utvikling. 

– Jeg håper Kanvas kan inspirere andre barnehageeiere til å sertifisere barnehagen, legger Melby til. 

– Miljøfyrtårn-ordningen blir stadig bedre etterhvert som flere blir med og utvikler den, og det bør senke terskelen for andre til å gå gjennom en slik sertifisering. Dersom vi skal lykkes med det grønne skiftet, så må alle gode krefter trå til. Får vi med oss hele barnehagesektoren på å bli enda grønnere, vil det utgjøre en stor forskjell.

Powered by Labrador CMS