– Avtalen sikrer deres tilknytning til kirkelig sektor, samtidig som de får et formalisert fellesskap med alle de andre private barnehagene. Målet er at våre medlemsbarnehager skal få det beste fra begge organisasjoner, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs (til høyre). Denne uken signerte hun ny samarbeidsavtale med PBL-direktør Anne Lindboe.
– Avtalen sikrer deres tilknytning til kirkelig sektor, samtidig som de får et formalisert fellesskap med alle de andre private barnehagene. Målet er at våre medlemsbarnehager skal få det beste fra begge organisasjoner, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs (til høyre). Denne uken signerte hun ny samarbeidsavtale med PBL-direktør Anne Lindboe.

PBL fornyer samarbeidet med kristne barnehager

– Våre medlemmer skal få det beste fra begge organisasjoner, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Publisert

– Dette er ikke en ny avtale, men en videreføring og en bekreftelse på et godt samarbeid, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs, i en pressemelding.

Denne uken signerte hun og PBL-sjef Anne Lindboe den nye samarbeidsavtalen mellom KA og Private Barnehagers Landsforbund. Avtalen formulerer målene med et samarbeid som har eksistert siden 2008: Barnehager som er medlem i KA får samtidig kollektivt medlemskap i PBL.

– PBL representerer et stort mangfold av barnehager og jobber med gode rammevilkår for alle. Vi setter stor pris på samarbeidet med KA og at vi sammen kan jobbe for barnehager med god kvalitet og kristent livssynsformål, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

PBL har mer enn 2.100 medlemsbarnehager og er landets klart største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for barnehager. KAs medlemsbarnehager er barnehager eid av menighetsråd eller fellesråd i tillegg til noen selvstendige barnehager med kristen formålsparagraf.

– Avtalen sikrer deres tilknytning til kirkelig sektor, samtidig som de får et formalisert fellesskap med alle de andre private barnehagene. Målet er at våre medlemsbarnehager skal få det beste fra begge organisasjoner, sier Hougsnæs.

I samarbeidsavtalen mellom KA og PBL slår det fast at KA fortsatt vil opptre som interesseorganisasjon for sine barnehager. Dette gjelder spesielt på følgende områder:

  • Barnehagens forhold til kirkelig lovgivning og andre spesifikt kirkelige forhold
  • Saker vedrørende barnehagenes verdigrunnlag og kirkelige forankring
  • Spørsmål som berører kirkelige eiendomsforhold

Det heter også at «KA kan også opptre på vegne av sine medlemmer på andre interessepolitiske områder», men at PBL skal informeres dersom KA fremmer synspunkter som kan avvike fra PBLs.

KA har litt over 50 medlemsbarnehager. Disse tilhører tariffområdet Den norske kirke.

Fakta om KA

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter er arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for alle virksomheter med kirkelig/kristen forankring.

Om lag 450 medlemsvirksomheter, de fleste tilknyttet Den norske kirke. Av disse er drøyt 50 barnehager.

Sektoren har 8.500 ansatte og partsforhold til 22 fagforeninger.

To hovedtariffavtaler (én for De norske kirke og én for andre virksomheter på sektoren)

KA har også Norges fremste fagmiljø på kirkebygg og gravplass.

Powered by Labrador CMS