I 2017 var det 48 700 minoritetsspråklige barn i barnehage, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Illustrasjonsfoto: Istockphoto
I 2017 var det 48 700 minoritetsspråklige barn i barnehage, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. Illustrasjonsfoto: Istockphoto

Stadig flere minoritetsspråklige barn går i barnehage

De siste fem årene har det vært en jevn økning minoritetsspråklige barn i barnehage. I fjor var økningen fem prosent fra 2016. 

Publisert

Det var 48 700 minoritetsspråklige barn i barnehage i 2017. Det er 2400 flere enn i 2016, noe som er en økning på 5 prosent.

Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. 

Viktig tema 

Nettopp integrering var et viktig tema for Jan Tore Sanner (H) da han i midten av januar overtok nøklene til sjefskontoret i Kunnskapsdepartementet. 

– Det er også viktig å se på barnehagene opp mot våre ambisjoner innenfor integrering. Vi vet at blant minoritetsspråklige barn er det en mindre andel som går i barnehage enn blant majoritetsspråklige barn. Det er viktig for meg å gjøre noe med, sa kunnskapsministeren til barnehage.no i den forbindelse

Sanner pekte på at en av de store utfordringene i sin nye jobb, nettopp er knyttet til integreringsfeltet. 

Hvem defineres som minoritetsspråklige?

Minoritetsspråklige barn er definert ved at både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk, ifølge Utdanningsdirektoratet.

– Vi må sørge for at flere med minoritetsspråklig bakgrunn starter tidligere i barnehage. Det er viktig for å forebygge sosiale forskjeller, og uten tidlig språkforståelse vil barn slite allerede tidlig i skoleløpet. Dette med integrering er et område jeg kommer til å løfte. Vi gjennomfører allerede forsøk i flere kommuner med å få flere barn med innvandrerbakgrunn i barnehage på et tidlig tidspunkt. Vi vet at det i kartleggingsprøver i 1. klasse er stor forskjell på om barn har vært få år eller flere år i barnehagen. Så barnehagen legger et fantastisk godt grunnlag for barn, både når det gjelder sosiale ferdigheter og det videre utdanningsløpet.

Flest i store byer

Totalt er 17 prosent av barn i norske barnehager minoritetsspråklige. Blant de 10 største kommunene er det Drammen og Oslo som har størst andel minoritetsspråklige barn i barnehage. De fleste av de største kommunene ligger over landsgjennomsnittet.

Det er flere minoritetsspråklige barn i kommunale barnehager enn i private. I private barnehager er 13 prosent av barna minoritetsspråklige, mens andelen er 21 prosent i kommunale barnehager.

16 400 minoritetsspråklige barn i barnehage får særskilt språkstimulering. Det utgjør 34 prosent av de minoritetsspråklige barna som går i barnehage. Andelen varierer mellom kommunene.

Powered by Labrador CMS