DEBATT

Inviter barna inn i de magiske bøkenes verden

La bøkene være tilgjengelige for barna i barnehagen, oppfordrer Hilde Østbø.

Publisert Sist oppdatert

Jeg var så heldig å vokse opp med foreldre som leste mye for meg. Det var og er fortsatt fantastisk å komme inn i bøkenes magiske verden. For det er jo det som gjør at vi leser den ene boken etter den andre, enten vi er barn eller voksen.

Å lese for barn skaper samhørighet og gode opplevelser mellom barn og voksne. Når vi leser for barn lager vi en rolig og god situasjon som krever konsentrasjon og oppmerksomhet fra de som deltar i lesestunden. Vi gir dem en mulighet til å oppleve en annen verden eller en verden vi allerede kjenner til. Mange bøker gir også viktig kunnskap og perspektiv på en del faktorer i våre eller andres liv.

De kan skape rom for lek, utforsking, bearbeidelse og empati. Vi leser forskjellige typer bøker fordi de gir oss forskjellige typer underholdning. Noen ganger får bøkene oss til å le eller gråte. Andre ganger leser vi bøker som er spennende eller litt skumle, mens bøker også leses for å finne ut noe om verden rundt oss. Vi vil med andre ord lese for å lære og underholdes!

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler og som inspirasjon til fabulering og nyskaping, samt bli kjent med bøker.

Høytlesning gir en stor språklig gevinst ved at det styrker utviklingen av både talespråk og lese- og skriveferdigheter viser forskning.  Barna får økt lyst til å lese selv, og gir i tillegg økt sannsynlighet for at barna blir glade i å lese senere i livet.

Måten de voksne leser på er ikke uten betydning. En voksen som leser med innlevelse og forskjellige stemmer og stemmeleier, vil fenge et barn i større grad en hvis en ikke engasjerer seg.

 Hvis en også oppfordrer barna til å fortelle litt om innholdet, drar inn sammenhenger fra egne erfaringer, stiller spørsmål, forklarer nye ord og hvorfor karakterene i bøkene gjør det de gjør, vil det bidra til å bedre barnas forståelse og språkutvikling. Vi kan også gjøre barna nysgjerrige på hva som kommer til å skje videre i boken. Still spørsmål og fundere sammen med barna hva som kan skje, for å trene opp evnen til å trekke slutninger eller fantasere.

Det er viktigste er at vi faktisk leser med jevne mellomrom. Vi bør finne en tid i løpet av dagen eller noen ganger i uka der vi setter oss ned med barna. For å få til dette må vi få det ned i planene våre. I tillegg er det viktig at vi gir barna muligheten til å møte et variert utvalg, men vi må ikke glemme gleden av å lese bøker om igjen! Det gir også rom for å forstå boken bedre, lære ord og utrykk, og bearbeide det en har lest.

For å gi barna muligheten for et variert utvalg, kan en ha faste dager der en tar en tur på biblioteket for at både barn og voksne kan få med seg bøker til barnehagen. Det er viktig å ta en runde rundt i hele personalgruppen og høre hvilke bøker som de vil anbefale til hverandre. Dermed får en også satt det på dagsordren.

Hvor egner det seg å ta en eller flere med seg en gruppe barn for å lese? Det er viktig med ro og muligheten til å skape sosial samhørighet, der en får muligheten til å konsentrere seg om det som skjer i boken. For lesing krever konsentrasjon og oppmerksomhet. Da er det lurt at det ikke er mange forstyrrende elementer rundt. Barna må få tid til å kikke, peke og prate om bildene, og gjerne løsrive seg fra teksten i boken.

Hvis vi gir barna muligheten til å bli glad i å lese og kikke i bøker, vil sannsynligheten for å ta vare på bøkene også være større. De vil ta vare på det som de bryr seg om.

Mange barnehager har heller ikke bøker lett tilgjengelige i frykt for at de blir ødelagt. Da må vi voksne vise dem hvordan vi behandler bøkene slik at barna selv kan få lov å sette seg ned å kose seg med en bok når de har behov for det. For både barn og voksne er det en fin måte å koble av på, samt få felles opplevelser.

Vi må være bevisst vår oppgave å vise barna bøkenes verden. Det er et fantastisk utvalg som bare venter på å bli lest, samt inspirere dem til videre lesing.

God lesing!

Her er noen eksempler på fantastiske bøker til inspirasjon:

 • Hokus Pokus av Korky Paul (illustratør) og Valerie Thomas (forfatter).
 •  Bukkene Bruse på badeland Bjørn F. Rorvik.
 • Den Store Lille Prinsesseboka av Tony Ross.
 • Bæ og Bø av Olof Landstrøm og Lena Landstrøm.
 • Jakob og Neikob av Kari Stai.
 • I magen bor en baby av Thomas Svensson.
 •  Apestreker av Julia Donaldson.
 • Familiemyldreboka av Mary Hoffmann.
 • Konglesugeren av Bjørn F. Rorvik.
 • Kumatpakkene av Bjørn F. Rorvik.
 • Gruffalo av Jul Donaldson.
 • Den lille larven Aldrimett av Eric Carle.
 • Mamma Mø av Jujja Wieslander.
 • Trollgutten Tambar av Tor Åge Bringsværd.

 Har du tips til inspirerende barnebøker? Del i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS