I RECOdE-prosjektet skal barnehageforskere ved UiS samarbeide med forskere fra Irland og Tyskland.

Nytt prosjekt setter søkelys på kulturell forståelse i barnehagelærerutdanningene

– Vi ønsker å bidra til at man blir enda mer bevisst på å trekke det flerkulturelle perspektivet inn i ulike emner på utdanningen, sier forsker Gunnar Magnus Eidsvåg som deltar i et nytt europeisk samarbeidsprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

– Å arbeide klokt og informert med kulturell forståelse i barnehagelærerutdanningene er viktig. Økende globalisering og migrasjon gjør at vi må orientere oss annerledes enn før, sier Gunnar Magnus Eidsvåg til uis.no.

Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger (UiS), og en av forskerne som deltar i et nytt Erasmus+-prosjekt som skal se på hvordan kulturell forståelse blir undervist og utviklet i barnehagelærerutdanninger i Europa.

I prosjektet som har fått navnet RECOdE, skal barnehageforskere ved UiS samarbeide med forskere fra Dublin City University i Irland og Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd i Tyskland.

Målet er å utvikle studiemoduler for inkludering og mangfold som er felles for de tre partneruniversitetene, opplyser UiS på sine nettsider.

Det EU-finansierte prosjektet startet opp i februar 2022 og skal vare i tre år.

Gunnar Magnus Eidsvåg, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS og forsker ved FILIORUM.

– I stadig endring

– Kulturell forståelse er viktig i veldig mange situasjoner i barnehagehverdagen. Vi mener derfor at dette ikke bare bør undervises i enkelte emner på utdanningen, men at man bør ha en kultursensitiv holdning for eksempel også når man underviser om temaer som overganger i barnehagen, sier Eidsvåg til barnehage.no.

– Er det for lite fokus på dette i utdanningen i dag?

– Jeg vil ikke nødvendigvis si at det er for lite fokus på det, men jeg tror at vi må tenke at det kan bli enda bedre og at vi kan utvide perspektivene våre. Samfunnet er i stadig endring, så vi må hele veien tenke på hvordan emnene på barnehagelærerstudiet kan bidra inn i barnehagen. Og ikke bare akkurat nå. Vi må også tenke på hva slags samfunn barnehagelærerne vil møte om fem og ti år, sier Eidsvåg.

– Vi håper at dette prosjektet kan bidra til at man blir enda mer bevisst på og flinkere til å trekke det flerkulturelle perspektivet inn i ulike emner på utdanningen, legger han til.

– En utfordring og en berikelse

RECOdE-prosjektet tar sikte på å utvikle studiemoduler på både bachelor- og masternivå som henholdsvis skal gi barnehagelærerstudenter grunnleggende kulturelle ferdigheter og mer avansert kulturell kompetanse i arbeid med barn og foreldre i barnehagen, skriver UiS på sine nettsider.

De tre universitetene i Stavanger, Dublin og Schwäbisch Gmünd har invitert samarbeidsuniversiteter i andre europeiske land til å bli med på arbeidet med å gjøre barnehagelærerutdanningene mer mangfoldige og inkluderende.

– Økt mobilitet er både en utfordring og en berikelse. Det å kunne skape gode fellesskap er en felles europeisk utfordring, sier Eidsvåg.

– Vi håper at vi blir ti-tolv ulike institusjoner som kan dele erfaringer og prøve å utvikle de studiene vi har, forteller han.

Tilhørighet

I første omgang skal studiemodulene som utvikles gjennom prosjektet prøves ut hos de tre partnerinstitusjonene, opplyser Eidsvåg.

– Et av emnene vi skal ta tak i til å begynne med er tilhørighet; tilhørighet i mangfoldige barnegrupper, mangfoldige foreldregrupper og så videre.

– Innholdet og utformingen på modulene vil nok variere litt fra universitet til universitet fordi det er ulike måter å organisere studiene på i de ulike landene, men vi ønsker å få til noen moduler som kan være så tett opp mot hverandre at man kan bruke dem inn i en grad. Hvis man studerer i Irland, så kan man ta en modul i Norge eller Tyskland og bruke den i studiet, sier han.

Etter planen skal prosjektet også resultere i en digital «verktøykasse» som vil fungere som et forum for institusjoner med barnehagelærerutdanning. Verktøykassen vil inneholde et digitalt mediabibliotek med podkaster, videomateriale fra offentlige arrangementer, diskusjonspaneler og lignende.

Om RECOdE:

Utdanningsprosjektet Reflecting Cultures of Education - Transnationality and Cultural Awareness in Early Childhood Education Programs (RECOdE) er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Dublin City University i Irland og Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd i Tyskland.

Målet er å utvikle utdanningsmoduler for inkludering og mangfold som er felles for de tre partneruniversitetene. Prosjektet vil også legge til rette for student- og ansattmobilitet.

RECOdE-prosjektet startet opp i februar 2022 og vil vare til februar 2025.

Prosjektet har mottatt til sammen 325 592 euro fra EU-programmet Erasmus+.

(Kilde: uis.no)

Powered by Labrador CMS