Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei-Hansen i Espira sier de får mange spørsmål knyttet til Espiras beredskap i forbindelse med coronaviruset. Nå har barnehagekjeden satt ned krisegruppe.
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei-Hansen i Espira sier de får mange spørsmål knyttet til Espiras beredskap i forbindelse med coronaviruset. Nå har barnehagekjeden satt ned krisegruppe.

Har satt ned krisegruppe i forbindelse med koronaviruset

Espira har ansvar for nær 10.000 barnehagebarn. Nå har de satt ned en krisegruppe for å være best mulig rustet om koronasmitten skulle nå barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag kveld bekreftet Folkehelseinstituttet at koronaviruset er påvist i Norge. Én kvinne har testet positivt på viruset, og sitter i hjemmekarantene i Tromsø.

– Det er veldig liten sannsynlighet for at dette skal spre seg lokalt. Det er ikke noen grunn til engste seg, understreket kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på en pressekonferanse onsdag, ifølge VG.

Samtidig har Folkehelseinstituttet bedt Helse-Norge forberede seg på pandemi.

– Folkehelseinstituttet har bedt oss forberede oss på det de kaller et pandemi-scenario, hvor 25 prosent av befolkningen kan bli smittet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG i forbindelse med en pressekonferanse i dag.

På spørsmål om hvorvidt det kan bli aktuelt å stenge barnehager og skoler i Norge, sier han at dette er noe helsedirektoratet ser på, hvis det kommer et utbrudd.

– Det vil bli benyttet bare i helt spesielle tilfeller, sier han til VG.

– Jeg understreker at vi må vurdere mulighetene for dette, men gevinsten vi kan få på helsesiden må stå i forhold til de samfunnsmessige kostnadene. Det betyr ikke at vi har konkrete planer om å iverksette det, men at det er tiltak som må vurderes, sier Guldvog på pressekonferansen.

Her finner du Folkehelseinstituttets råd og informasjon til befolkningen angående nytt koronavirus.

Vurderer ytterligere informasjon

Berit Vassmyr er seksjonsleder i avdeling for oppvekst og utdanning i Tromsø kommune, og har i dag fått henvendelser fra flere private barnehager med spørsmål om kommunen kommer med ekstra informasjon i forbindelse med influensaviruset. 

– Vi har ikke tatt noen endelig avgjørelse på det, men jeg skal i dialog med kommuneoverlegen for å avgjøre hva vi gjør videre. Men før viruset var kommet til Norge, og vi fikk beskjed om tilfellet i Tromsø, ble det sendt ut generell informasjon om smitte og hygiene i barnehagene - med grunnlag i at influensasesongen er her, sier hun. 

Tromsø kommune har tidligere i vinter blant annet sendt ut oppfordring om å henge opp plakater med rutiner for håndvask, samt bedt barnehagene informere om de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. 

– Barnehageforeldrene får den samme informasjonen som samfunnet forøvrig, og hovedbudskapet er at det er viktig å tenke på hygienen når det er influensasesong. 

I Oslo vil det i løpet av dagen bli publisert generelle råd på Oslobarnehagens Facebookside, opplyser Karin Steenstrup i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. 

I tillegg blir det publisert informasjon på internt nett til barnehageansvarlige i kommunen.

– Vi oppfordrer barnehagene til å følge råd fra nasjonale helsemyndigheter, sier Steenstrup.

– Følg rådene fra Folkehelseinstituttet

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei-Hansen i Espira sier de får mange spørsmål knyttet til Espiras beredskap i forbindelse med koronaviruset. 

– Det aller viktigste barnehagene nå må gjøre er å følge de anbefalte rådene fra Folkehelseinstituttet. De har laget en egen oppdatert artikkel med råd og informasjon til befolkningen om korona-viruset, sier han. 

Alle ansatte i barnehagekjeden er bedt om å gjøre seg kjent med rådene fra Folkehelseinstituttet, og de skal nå følges i alle Espira-barnehagene. 

– Videre ber vi barnehagene holde seg orientert om tiltak som settes i verk av den enkelte kommune, og at de følger instrukser og anbefalinger som kommer fra smittevernoverlege eller andre ansvarlige i kommunen, sier han. 

Espira har nedsatt en krisegruppe i forbindelse med koronaviruset.

– I tillegg har vi opprettet kontakt med Folkehelseinstituttet for å få løpende informasjon som kan være relevant for oss som barnehageaktør med ansvar for nær 10.000 barnehagebarn, sier han, og legger til:

– Dersom det skulle oppstå et tilfelle der barn eller ansatte i en av Espiras barnehager blir smittet ber vi om at krisegruppen blir kontaktet umiddelbart.

– Frykter dere at smitten vil nå barnehagene? 

– Vi er i hvertfall forberedt på at det kan skje.

Får konkrete råd for barnehage og skole

I Læringsverkstedet følger de situasjonen nøye fra dag til dag: 

– Vi sender ut generell informermasjon der vi ber barnehagene følge råd fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. De fleste kommunene gir råd og anvisninger for hvordan barnehagene skal forholde seg i forbindelse med Koronaviruset, og de ansatte bes om å forholde seg til disse anvisningene, sier direktør for barnehagedrift, Trude Sydtangen.

Til Utdanningsnytt sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet at de vil lage konkrete råd til barnehager og skoler etter utbruddet av koronaviruset. Rådene kommer i neste uke. 

FAKTA Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus

Det nye koronaviruset (koronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Hvordan kan den enkelte forebygge smitte? Hva bør de som har vært i utbruddsområder gjøre hvis de blir syke? Hvilke tiltak er det vi ikke anbefaler og hvorfor? Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus

Luftveisinfeksjoner omfatter flere ulike sykdomstilstander, hvorav forkjølelse og influensa er mest utbredt i befolkningen. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.

Hvordan smitter luftveisinfeksjoner?

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.  

Når en syk eller smittet person snakker, men spesielt hoster eller nyser, slynges dråper med smittestoff ut i luften. Personer som står i nærheten vil kunne puste inn luft med smittestoffer i, eller få smittestoff på ansikt eller hender og deretter videre til munn, nese eller øyne. Denne formen for smitte kalles dråpesmitte. Dråpene vil, om de ikke treffer noen eller noe, oftest falle ned på bakken innen en meter fra den som hoster/nyser. Ved noen luftveisinfeksjoner har smittestoffet egenskaper som gjør at det inntar en så liten størrelse at det holder seg svevende i luften og fraktes over lenger avstander. Dette kalles luftsmitte, og gjør smittestoffet mer smittsomt.

Kontaktsmitte er også en vanlig smittevei ved luftveisinfeksjoner. Da overføres smittestoffet ved fysisk kontakt mellom den syke og andre personer, eller indirekte ved at smittestoffene overføres til inventar og utstyr, eksempelvis ved hosting og nysing, og at andre deretter tar på gjenstandene og får smittestoffene på hendene som føres til munn og slimhinner.

God hostehygiene – viktig for å forebygge dråpesmitte

Vi kan med enkle tiltak redusere risikoen for dråpesmitte. Dersom man er syk med luftveisinfeksjon er det viktig at man forsøker å holde seg på avstand fra andre. Man bør også hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk. Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask eller hånddesinfeksjon) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsen. 

Vi hoster og nyser i tide og utide og ofte uanmeldt, oftest har man verken tørkepapir eller håndvask i nærheten.  Ettersom man kan ha smittestoffer i luftveiene uten å være syk er det viktig å unngå å hoste på andre også når man føler seg frisk. Det er en god vane å ikke hoste ut i luften når noen står i nærheten. Dersom du er i nærheten av andre er det et godt alternativ å hoste eller nyse inn i albuekroken. Dersom du hoster direkte inn i hendene vil du lett kunne overføre smittestoffer til hendene og videre direkte til andre eller indirekte via gjenstander.  Man bør derfor alltid utføre håndhygiene dersom man hoster eller nyser direkte inn i hendene.

God håndhygiene – viktig for å forebygge kontaktsmitte

Håndhygiene er et effektivt tiltak for å forebygge sykdom. Personer som er syke bør utføre håndhygiene når det er risiko for at de har fått smittestoff på hendene (eksempelvis etter å ha pusset nesen), før de berører gjenstander i omgivelsene. Håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ som også kan gjennomføres ved sykesengen. Det er også viktig at familiemedlemmer og andre som er i kontakt med den syke er ekstra påpasselig med håndhygiene etter kontakt med den syke eller med gjenstander som kan inneholde smittestoffer (som snytepapir). 

Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt

Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Dette gjelder ikke dersom man jobber i helsetjenesten, eller har kontakt med en person med bekreftet eller mistenkt infeksjon med koronaviruset. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Powered by Labrador CMS