DEBATT

Ikke bare har barnehagene gitt småbarnsmødre muligheten til å gå ut i jobb etter endt fødselspermisjon, i visshet om at barna deres har det trygt og godt i et pedagogisk godt miljø. Barnehagene har også gitt meningsfulle arbeidsplasser til titusener av kvinner landet over, skriver Anne Lindboe i sin hyllest på kvinnedagen.
Ikke bare har barnehagene gitt småbarnsmødre muligheten til å gå ut i jobb etter endt fødselspermisjon, i visshet om at barna deres har det trygt og godt i et pedagogisk godt miljø. Barnehagene har også gitt meningsfulle arbeidsplasser til titusener av kvinner landet over, skriver Anne Lindboe i sin hyllest på kvinnedagen.

– I PBL er hver eneste dag kvinnedag

På kvinnedagen, og alle andre dager, er det grunn til å feire barnehagene, skriver PBL-direktør Anne Lindboe.

Publisert

«Profittfri velferd er også god likestillingspolitikk», hevder Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV). Og går til angrep på de mange hundre bedriftene som norske kvinner har bygget opp i barnehagesektoren.

På kvinnedagen, og alle andre dager, er det grunn til å feire barnehagene. Ikke bare har barnehagene gitt småbarnsmødre muligheten til å gå ut i jobb etter endt fødselspermisjon, i visshet om at barna deres har det trygt og godt i et pedagogisk godt miljø. Barnehagene har også gitt meningsfulle arbeidsplasser til titusener av kvinner landet over.

Private barnehager er i tillegg noe så sjeldent som et område der kvinner har etablert bedrifter i langt større grad enn menn.

De har løst et stort samfunnsproblem, og de har skapt sine egne og andres arbeidsplasser. Det burde de blitt framsnakket for. Men altfor ofte er det det motsatte som skjer. For mens det er greit at en mann tjener penger på å bygge lekeplasser til barnehager, er det i manges øyne uhørt hvis en kvinne skulle tjene penger på å drive barnehage – uansett hvor stor innsats hun legger ned til barnas beste.

Seks av ti

Deler av den politiske venstresiden forsøker å marginalisere disse kvinnene. I denne historiefortellingen er gründerkvinnene erstattet av kyniske menn eller oppkjøpsfond med sete i skatteparadis, som melker statskassen for velferdspenger og ikke har tanker for barnas beste.

Sånn er det heldigvis ikke.

Jeg kjenner ikke til at det går penger fra norske barnehager ut til noen skatteparadis. Og fortsatt viser PBLs medlemslister at de kvinnelige gründerne er i flertall.

Trekker du fra barnehager som er eid av for eksempel menigheter, borettslag og foreldre, er seks av ti barnehager organisert som aksjeselskap minst 50 prosent eid av kvinner. I enkeltpersonsforetakene er kvinnedominansen enda mye høyere, trolig mellom 80 og 90 prosent.

Til sammenligning: I boka «Kjønn og næringsliv i Norge» (2015) skriver blant andre Gry Agnete Alsos og Elisabeth Ljunggren ved Nordlandsforskning/Nord Universitet at 64 prosent av norske aksjeselskap har kun menn på eiersiden.

En suksessreform

Barnehageforliket, som satte fart på utbyggingen av private (og i noe mindre grad kommunale) barnehager i årene etter 2003, er muligens den mest vellykkede velferdsreformen i moderne tid i Norge.

I 2001 gikk mindre enn fire av ti barn mellom ett og to år i barnehage. Titusener av foreldre – oftest mødre - landet rundt hadde valget mellom å bli hjemme og å sette barnet sitt til en dagmamma uten noen form for pedagogisk bakgrunn. Situasjonen var ikke god, verken for barna eller deres familier.

Øystein Djupedal fra SV og Siv Jensen fra Frp fant i 2003 sammen i et sjeldent politisk samarbeid som førte til en sjeldent vellykket reform.

Allerede i 2010 gikk åtte av ti barn mellom ett og to år i barnehager – de lekte og utviklet seg sammen med andre barn i trygge omgivelser med pedagogisk innhold og høyt kvalifiserte ansatte.

Ikke bare har barnehageforliket gitt oss full barnehagedekning. Gjennom en regulert konkurranse mellom offentlige og private tilbydere, har det vokst fram et stort mangfold av barnehager som hele tiden må strekke seg litt ekstra for å være attraktive for familiene. Resultatet: Barnehagene scorer helt i toppen når befolkningen blir spurt om hvilke offentlig finansierte tjenester de er mest fornøyde med.

Brennende engasjement

Uttak av privat fortjeneste i barnehagesektoren er ikke helt uproblematisk. Vi har sett noen eksempler på at barnehageeiere dessverre har gått på tvers av lovverket og hentet ut mer penger enn det som er rimelig. Disse sakene ser PBL svært alvorlig på.

Folk som er villige til å bryte loven for å få rask inntjening i barnehagesektoren på bekostning av barna, bør etter min mening finne seg noe annet å gjøre.

Når jeg på kvinnedagen trekker fram de kvinnelige gründerne, er det ikke fordi de er mer verdt enn alle andre som har bidratt til å etablere og drifte gode barnehager.

Men slik vi kjenner medlemsmassen vår, er både de kvinnelige og de mannlige barnehagegründerne i all hovedsak mennesker som eier og styrer virksomhetene ut fra et brennende engasjement for barn. Og flertallet av dem er kvinner.

Stort mangfold

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 1900 private barnehager. Vi har små og store. Vi har livssysns-, frilufts- og musikkbarnehager. Vi har foreninger, stiftelser og selskap blant våre medlemmer, enkeltstående barnehager og konsern.

I en organisasjon av PBLs størrelse klarer vi ikke alltid å gjøre alle fornøyde, og vi registrerer at det også blant våre medlemmer finnes dem som ønsker en vesentlig politisk dreining fra PBLs side. Likevel tror vi at det unike mangfoldet som våre barnehager på hvert sitt vis representerer, er en styrke for sektoren. En god barnehage er en god barnehage uansett hvem som eier den.

Vi synes ikke at noen barnehager er mer verdt enn andre. De skal alle gjøre den samme viktige jobben til beste for barn og familiene deres. Derfor vil vi ikke skille barnehager på driftsform.

Når jeg på kvinnedagen trekker fram de kvinnelige gründerne, er det ikke fordi de er mer verdt enn alle andre som har bidratt til å etablere og drifte gode barnehager.

Det er mer fordi de fantastiske virksomhetene de har skapt, fortjener noe bedre enn å bli omtalt som «profittbarnehager».

Powered by Labrador CMS