I denne kommunen får minoritetsspråklige barn prioritet i barnehagekøen

Barn i innvandrerfamilier blir nå prioritert til barnehageplass i Åsnes etter at formannskapet har endret vedtektene. Nye vedtekter gjelder fra 1. august, skriver Østlendingen.

Under kommunestyrets behandling av økonomiplan for 2019 ble det fremmet forslag om å endre vedtektene for kommunale barnehager.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: «Vi ber rådmann utrede og legge fram forslag om nye vedtekter for barnehageplasser, sånn at de som har gode grunner til å få spesifikke barnehageplasser skal få det».

I rådmannens utredning heter det at rett til plass i barnehage kan ha betydning for språk og språkutvikling for noen av disse gruppene av barn som venter på en plass de kan benytte.

– Språk og språkutvikling er en viktig faktor, spesielt for minoritetsspråklige barn, og vi ser at utfordringen med for få plasser i sentrum gir konsekvenser for en gruppe barn som ikke er heldig. Vi vurderer derfor til at et opptakskriterie, hvor minoritetsspråklig barn er prioritert ved opptak, er en viktig faktor i et tidlig innsats perspektiv, heter det i saksutredningen.

Powered by Labrador CMS