DEBATT

Kaja Slåttedalen og Kjetil Krogstad mener barnehageansatte må prioriteres i vaksinekøen.
Kaja Slåttedalen og Kjetil Krogstad mener barnehageansatte må prioriteres i vaksinekøen.

Hvordan legge til rette for en best mulig skole- og barnehagestart i august?

Det er tre måneder til skole- og barnehagestart høsten 2021. I midten av mai skal FHI presentere ny vurdering av vaksinestrategien. Regjeringen har sendt bestilling til FHI for hvorvidt man skal prioritere yngre aldersgrupper og se på om enkelte yrkesgrupper skal prioriteres opp. «Her er både lærere og barnehageansatte en aktuell gruppe å se på», sier kunnskapsminister Guri Melby. Her er vår argumentasjon for at ansatte i skolene og barnehagene skal prioriteres!

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Vi vet alle at barn har godt av å gå i både barnehage og skole. Der møter de venner, får være sosiale, lærer nye ting og får være en del av samfunnet. Det siste året har vært som alle vet, vanskelig. I skoler og barnehager er det smitteveiledere som skal følges og regjeringen har lagt godt til rette for at dette skal fungere på best mulig måte. Vi som jobber med dette vet at virkeligheten er en annen.

Flere barnehagebarn, ansatte, skolebarn og lærere må i karantene og ventekarantene, de blir smittet, barnehager må stenge og mer. Vikarer er mye brukt det siste året, enda mer enn normal bruk. Selv opplever vi at det ved flere anledninger ikke er vikarer å få tak i, noe som gjør hverdagen enda mer utfordrende, ikke bare for de ansatte, men spesielt for barna. Den trygge og stabile hverdagen er ikke stabil lenger.

Prioritering

Nå som FHI skal vurdere ny vaksinestrategi ønsker vi å komme med informasjon som kan være til hjelp for beslutningstakerne. Det er mange ulike grupper i samfunnet som ønsker en prioritering i vaksinekøen, og for oss er det viktig å presisere at alle er viktige, men at vi nå snakker for de mest sårbare, altså barna.

Barns hjerne er mest påvirkelig de første leveårene, i følge forskning. Jo eldre du blir, jo mer har den utviklet seg. Derfor er de første leveårene i et barns liv svært viktig. Hjernen suger til seg erfaringer og alt den møter på sin vei. Derfor er en trygg og god oppvekst viktig. Og vi undrer oss over om oppveksten det siste året i barnehager og småskolen har vært trygg og god, som vi alle ønsker? Skoler og barnehager er på gult nivå, det har vi vært i ca. et år. Flere har vært og er også på rødt nivå. På gult nivå fjerner vi mye av det gode som skjer i barnehagene. Vi kan ikke krysse på tvers av kohortene, vi kan ikke møte andre og vi kan egentlig ikke hjelpe hverandre ved behov, med mindre man bryter med smitteveilederen.

Per nå er det tre måneder til skole- og barnehagestart. Se for dere at ansatte i skole og barnehage er vaksinert innen august, enten med første dose eller fullvaksinert. Dette vil først og fremst øke tilstedeværelsen av ansatte allerede fra august av. Ved oppstart i både barnehage og skole er tilknytning, opplæring i nye rutiner og den nye hverdagen viktig. Dersom det er nye vikarer og fravær annenhver uke hele august, hvor trygt vil et barn bli i sin nye hverdag, nye barnehage, klasse e.l. da?

Regjeringen sendte ut pressemelding onsdag 5. mai. Her skrives det følgende: «personer som er vaksinert med første dose er beskyttet fra tre uker etter den første dosen er gitt, og frem til femten uker etterpå. Fra i dag kan disse personene følge de samme rådene som gjelder for fullvaksinerte.»

Det viktigste er at ved å ha tatt vaksinen, er det en mye lavere sannsynlighet for å bli smittet. Det er jo derfor man tar en vaksine. Har man ikke tatt vaksinen, har man flere smittevernstiltak man skal gjøre, som å holde avstand til hverandre osv. Problemet er bare at dette ikke er mulig når man jobber med barn.

Tilstedeværelse

Ved å vurdere det til at ansatte i skole og barnehage skal vaksineres, vil man øke tilstedeværelsen for de viktige og trygge relasjonene til barna. Vi vet at ansatte på skoler og barnehager ikke kan gå med munnbind, gjemme seg bak et pleksiglass og ha de smittevernstiltakene folk flest kan. Derfor utsettes også disse for en høyere risiko for å få smitte, symptomer, testing, karantene m.m. Dette resulterer i økt fravær, mindre tilstedeværelse, økt bruk av vikarer og en mer utrygg og ustabil hverdag for barna. Guri Melby nevner ofte at vi må ta vare på de sårbare barna, og slik vi holder på nå gjør vi de trygge barna om til de sårbare.

De ansatte har sine nærkontakter, men det har også barna. Uten å sette opp en regnestykke forstår man raskt at det tallet er høyt, og at sjansen for å havne i karantene og ikke minst ventekarantene er ekstremt høy.

Derfor foreslår vi; vaksiner de ansatte i skoler og barnehager! Aller helst nå, for da er de klare til å gjøre det de kan best i august. Skape en god og trygg hverdag for barna. For som regjeringen skriver, så virker vaksinen innen tre uker. Tenk for en drømmestart man vil få i det nye barnehage- og skoleåret i august. Hvem vet, kanskje vi til og med går fra gul til grønn beredskap.

Hjelp oss, hjelp de ansatte, hjelp samfunnet og det viktigste av alt - hjelp barna!

Powered by Labrador CMS