DEBATT

Anna Skagefjord Höglind jobber i Nordby Gardsbarnehage på Jevnaker.
Anna Skagefjord Höglind jobber i Nordby Gardsbarnehage på Jevnaker.

«Hva betyr det å være flink, egentlig? Og hvis du ikke er flink, hva er du da?»

Jeg har ulike sider, jeg er bra på noe og mindre bra på noe annet og jeg er bra som jeg er! Klarer man å tenke slik om seg selv gjør det at man blir robust i det samfunnet og fellesskapet man er del av, skriver artikkelforfatteren.

Publisert

Jeg jobber i Nordby Gardsbarnehage på Jevnaker. Som mange andre barnehager sender vi rundt en gang i måneden ut månedsbrev til foreldrene.

I det siste har vi gjort endringer i månedsbrevene våre, og vi skriver nå med mer faglig innhold, med fokus på noe vi jobber med i barnegruppen, eller noe vi ser kan være en utfordring i samfunnet. Målet er å veilede foreldre, samtidig som vi ønsker å synliggjøre hva vi jobber med og på hvilken måte. Vi har fått veldig god respons på det vi skriver, og det blir ofte delt videre. 

For en tid tilbake skrev jeg om begrepet flink og barns selvfølelse: 

Bra nok

Noen ganger

Er det nok

At du minner meg på

At jeg har gjort

Alt jeg kan

Dikt av RJH.

Jeg er ikke flink til alt. Jeg øver meg.

Hver dag i 18 år har jeg øvd, og jeg øver fortsatt. Både som barnehagelærer og som mamma. Min egen bagasje og min egen barndom påvirker hvordan jeg møter andre mennesker. Uansett hvor mye kunnskap jeg innehar så vil min egen barndom alltid prege mitt møte med andre, og derfor øver jeg meg hele tiden.

Akkurat nå øver jeg meg på hvordan jeg møter barn som sier at de ikke mestrer. Dette møter jeg hver dag, mange ganger daglig.

Men når jeg gang på gang hører: «Jeg klarer det ikke», så er jeg noen ganger kjapp med å svare: «Jo da, dette vet jeg at du kan.» Kanskje jeg også legger til: «Jeg så jo at du var så flink til det i går.»

Flink. Det er et begrep jeg bærer med meg i bagasjen min - at det er viktig å være flink. Jeg vet at det ikke stemmer, og jeg vet at det påvirker hvordan man tenker om seg selv.

Hva betyr det å være flink, egentlig? Og hvis du ikke er flink, hva er du da?

Jeg er sikker på at vi har et felles ønske du og jeg; å bygge robuste barn med god selvfølelse. Selvfølelse betyr at barnet skal kunne tenke nyansert og aksepterende, og snakke godt om seg selv. Jeg har ulike sider, jeg er bra på noe og mindre bra på noe annet og jeg er bra som jeg er! Klarer man å tenke slik om seg selv gjør det at man blir robust i det samfunnet og fellesskapet man er del av.  Et samfunn hvor mange opplever et press og et jag etter å være flinke, sterke, dyktige og unike.

Jeg er sikker på at vi har et felles ønske du og jeg; å bygge robuste barn med god selvfølelse.

Generasjon prestasjon.

Ordet flink er ikke nyansert i det hele tatt. Det er noe man er eller ikke er. Det høres kanskje veldig dramatisk ut, men dette påvirker barnas selvsnakk.

Robuste barn. Hvordan bygger vi dem? Jo, hvis vi tar bort ordet flink halvparten av gangene vi tar det i bruk, og erstatter det med ekte nærvær!

«Jeg ser at du synes det er vanskelig, når du prøver neste gang nå så skal jeg vise deg hvordan du kan gjøre det»

«Hva? Klarte du det? Hva gjorde du for å få det til?»

«Nå ser jeg at du greide det! Og du som har øvd så mye!»

«Nå ser jeg at du synes det er vanskelig, men ikke gi opp, prøv igjen. Jeg er her og kan hjelpe deg litt på vei.»

Det krever tålmodighet og tid, og det er ikke mulig å møte barna på den måten hver gang, men jo flere det er av de samspillene, jo mere styrkes selvfølelsen.

Jeg øver meg. Kjenner du deg igjen? Kanskje vi kan øve oss sammen – og sammen bygge robuste barn.

Powered by Labrador CMS