Kommunale Omsorgsbygg har mer enn 50 barnehager hvor husleien er over 30.000 kroner per barn. Noen over 50.000 kroner per barn, mer enn dobbelt så mye som kommunen selv mener er brudd på barnehageloven for private eiere, ifølge en sak i Utdanningsnytt.
Kommunale Omsorgsbygg har mer enn 50 barnehager hvor husleien er over 30.000 kroner per barn. Noen over 50.000 kroner per barn, mer enn dobbelt så mye som kommunen selv mener er brudd på barnehageloven for private eiere, ifølge en sak i Utdanningsnytt.

Krever tilbakebetaling for høy husleie - men Oslo kommune tar selv det dobbelte

148 barnehager betaler over én million kroner i husleie i året til Oslo kommune. Det gir en gjennomsnittspris per barn på nesten 30.000 kroner.

Publisert

Til sammenligning er det rundt tre tusen private barnehager i hele Norge. Under 20 av dem har husleie på over 30.000 kroner per barn, åtte av dem i Oslo. To av disse er det Oslo kommune som leier ut.

Det kommer fram i en sak i Utdanningsnytt, som har gått gjennom husleieprisene for de 360 barnehageeiendommene til Oslo kommune, som leies ut av det kommunale foretaket Omsorgsbygg Oslo KF. De samlede leieinntektene fra barnehagene i 2019 var på 527 millioner kroner. I all hovedsak leier Oslos egne kommunale barnehager eiendommene. Men noen av eiendommene leies ut til private drivere.

I saken problematiseres det at Oslo kommune krever å få tilbake penger fra private barnehageeiere grunnet for høye husleiepriser, samtidig som kommunen kan kreve dobbelt så mye i leie når de selv leier ut barnehagelokaler. Utdanningsnytt viser til Myrer Kanvas-barnehage i bydel Nordre Aker i Oslo. Barnehagen leier bygget av Oslo kommune til en årlig husleie på 1,4 millioner kroner. 

I samme bydel som Myrer Kanvas-barnehage ligger 100meterskogen barnehage. Den er av tilsvarende størrelse, men driftes gjennom et aksjeselskap. Driveren eier eiendommen personlig og leier dermed ut til seg selv. I 2018 betalte barnehagen 1,2 millioner kroner i husleie. Etter tilsyn krever nå kommunen at eieren tilbakebetaler en halv million kroner i for høy husleie for årene 2015 og 2016. Saken er klaget inn til Fylkesmannen. Men selv leier altså Oslo kommune ut en tilsvarende stor barnehage i samme bydel til enda høyere pris, skriver Utdanningsnytt. 

100meterskogen barnehage og Bolteløkka barnehage er blant de private barnehagene som har fått tilbakebetalingskrav fra kommunen på grunn av høye husleier. Husleieprisen har da vært rundt 25.000 kroner per barn.

Kommunale Omsorgsbygg har mer enn 50 barnehager hvor husleien er over 30.000 kroner per barn. Noen over 50.000 kroner per barn, mer enn dobbelt så mye som kommunen selv mener er brudd på barnehageloven for private eiere.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo analyserte leienivåene for private barnehager for 2015. Gjennomsnittsprisen var rundt 16.000 kroner per barn i Oslo. I økonomiske tilsyn har kommunen akseptert husleier som er 25 prosent høyere enn gjennomsnittet, noe som innebærer en maksimal leie på rundt 20.000 kroner per barn. Men Oslo kommune fakturerer i flere tilfeller dobbelt så høy husleie for sine barnehagelokaler.

– Omsorgsbygg praktiserer kostnadsdekkende husleie. Husleien gjenspeiler det det koster å bygge og bruke eiendom for kommunen, skriver Henning Dalgrav Olsvold, seksjonssjef i Omsorgsbygg, i en e-post til Utdanningsnytt.

Han sier husleien består av en kapitalleie som nedbetales i løpet av leieperioden, i tillegg til en leie som dekker kostnadene for forvaltning, drift og vedlikehold.

– Derfor vil det være store forskjeller i husleie mellom en ny barnehage og en eldre barnehage med enkel teknisk infrastruktur.

Utdanningsnytt har også snakket med fungerende seksjonssjef Jon Stranger, som forteller at de høye husleieprisene har helt naturlige forklaringer.

Han mener forskjellene kan skyldes at kommunale barnehager kan ha høyere kvalitet, at de inkluderer areal til barn med særskilte behov eller at de har høyere utbyggingskostnader grunnet beliggenhet.

– Kommunen har et annet ansvar enn de private barnehagene når det gjelder å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet over hele byen, skriver Stranger i en epost til nettstedet.

Powered by Labrador CMS