DEBATT

Barns utdanning starter i barnehagen.
Barns utdanning starter i barnehagen.

Sunn fornuft på ville veier

– Jeg ønsker at vi i barnehagen kan skape en fremtid med barn og unge som har evnen til å tenke kritisk, vise dømmekraft og ikke minst en god porsjon sunn fornuft, mener styrer Raymond Tiochta.

Publisert Sist oppdatert

Fornuft er evnen til logisk tenkning, vett, de kognitive delene av et menneskes psyke som gir opphav til tanken. Fornuft er den menneskelige egenskapen som gjør det mulig å trekke konklusjoner fra antagelser eller premisser.

Personalet i barnehagen har hver og en fått utdelt eller erfart sin egen versjon og tolking av «sunn fornuft». Men er dette godt nok? Og kan vi stole på at man kan handle etter «sunn fornuft»-prinsippet?

I en hektisk hverdag, har jeg likevel klart å oppdatere meg på noen saker fra media. Jeg nevner blant annet fra VG 26.10.17:

«Betalte vikarlege 229.000 kroner for 20 dager». Sunn fornuft?

«Eliteserien neste år starter 11. mars og avsluttes 25. november». Sunn fornuft?

«Northug vraket til OL-etappe». Fire måneder før OL starter. Sunn fornuft?

Leser også i Sarpsborg Arbeiderblad 23.10.17:

«Nav Sarpsborg – utendørs ventesone i gågate for brukerne». Sunn fornuft?

Dette er bare ett lite knippe saker som for meg ikke gir bruken av sunn fornuft, og mangelen på logisk tenkning. I barnehagen har vi et fagområde som heter «Etikk, religion og filosofi», samt at vi skal undre oss. Videre står det «Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.

Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.

Se siste setning, og filosofer over disse tre ordene mens du blar i dagens nyhetsbilde; kritisk tenkning, dømmekraft og sunn fornuft.

Jeg våger å si at mangelen på kritisk tenkning, dømmekraft og sunn fornuft er på ville veier, og hvordan er dette mulig i verdens rikeste land? Har vi det så godt at det går utover den sunne fornuften? Spørsmålene er for mange til å besvare, og hadde jeg hatt svar hadde jeg nok heller ikke sittet på et kontor i en barnehage.

Men jeg trives med det, og jeg ønsker at vi i barnehagen kan skape en fremtid med barn og unge som har evnen til å tenke kritisk, vise dømmekraft og ikke minst en god porsjon sunn fornuft. For slik jeg ser det, så trenger vi det både i bøtter og i spann!

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Håpet er også at politikere i Norge kan ta beslutninger hvor alt tilsier hva som er «sunn fornuft», og ikke måler alle avgjørelser i kroner og øre, for det er ikke alltid sunn fornuft! Jeg vil også avslutte med å si at «sunn fornuft» ikke er nok for oss som jobber i barnehagen. Til det har vi for stort ansvar, så vi må handle etter kompetanse, samtidig som jeg slår et slag for «sunn fornuft».

Nå har jeg skrevet «sunn fornuft» så mange ganger, så nå tenker jeg at det er fornuftig å avslutte. Eller, det var kanskje «sunn fornuft»!

Brenner du inne med noe du vil dele med andre? Send det til oss på [email protected].

Powered by Labrador CMS