Espira søkte blant annet om driftstilskudd til Krydderhagen barnehage, som ligger i første etasje på dette boligprosjektet. Nå skal Oslo kommune i stedet drifte barnehagen selv. Det får Saida R. Begum (H) til å reagere.
Espira søkte blant annet om driftstilskudd til Krydderhagen barnehage, som ligger i første etasje på dette boligprosjektet. Nå skal Oslo kommune i stedet drifte barnehagen selv. Det får Saida R. Begum (H) til å reagere.

Sa nei til private - kommunen kjøper barnehagene selv for 220 millioner

Da Espira søkte om driftstilskudd til to barnehager i Oslo i 2016 og 2017, mente kommunen det ikke var behov for barnehageplassene. Nå bruker kommunen 220 millioner på de to barnehagene og tre andre. – Oslo kommune bruker en vanvittig sum på grunn av ideologiske kjepphester, sier Høyres Saida R. Begum.

Publisert

Barnehagene Tyngdepunktet (Ensjø torg), Krydderhaugen (Hasle), Utsiktskvartalet (Tiedemannsbyen), Munchs brygge (Paulsenkaia) og Hovinenga barnehage på Valle Hovin var alle opprinnelig bestilt av Oslo Bystyre. Deretter ble barnehagene nektet driftstilskudd fordi kommunen ikke lenger trengte barnehageplassene.

Det skriver Dagsavisen, som omtalte saken i går. 

Nå gjør bystyret helomvending igjen, og overfører de samme barnehagene til kommunen. I revidert budsjett for 2018, som ble vedtatt i sist bystyremøte, er det satt av i alt 252,7 millioner kroner til de fem barnehagene, 220,7 millioner av dem i 2018.

Barnehagene er bygget i forbindelse med nye boligprosjekter, og står så og si ferdige og klare til bruk.

– Vanvittig sum på ideologiske kjepphester

Høsten 2016 skrev det rødgrønne byrådet i Oslo under en avtale med partiet Rødt om at bare kommunen selv og ideelle private aktører skal få tilskudd til drift av nye barnehager i hovedstaden.

– De private aktørene ble tvunget ut av kontraktene med argumentasjon om at det ikke var behov for barnehageplassene. Nå bruker heller Oslo kommune en vanvittig sum på grunn av ideologiske kjepphester. Penger som kunne vært brukt blant annet til undervisning i skolen og innhold i barnehagene, som det i samme budsjettår er kuttet i budsjettene til, sier fraksjonsleder for Høyre, Saida R. Begum til barnehage.no. 

FAKTA Dette koster barnehagene

Tyngdepunktet: 64,1 millioner

Krydderhagen: 51,4 millioner

Utsiktskvartalet: 54,2 millioner

Paulsen kaia/Munch brygge barnehage: 42 millioner

Hovinenga: 41 millioner

Kilde: Byrådets forslag til revidert budsjett 2018

Hun peker på at summen tilsvarer over 40 prosent av det Oslo kommune tar inn i eiendomsskatt i år. 

– Det er jo ikke sånn at kommunen har masse penger de kan kaste bort. I år får mange skoler i Oslo store kutt som gjør at de ikke kan ansette lærere de trenger og har kuttet i ressurser som de tidligere brukte til tilpasset undervisning. Når det kommer til barnehagesektoren, er det blant annet kuttet i satsingen på sosial mobilitet som skulle styrke faglig innhold som språkopplæring. I stedet velger man å bruke 220 millioner på barnehager som private aktører kunne drevet minst like bra, sier Høyre-politikeren. 

Sa nei for å unngå overdekning

I desember 2016 avslo kommunen Espiras søknad om tilskudd til barnehagedrift i AF Gruppens boligprosjekt Krydderhagen og Selvaag Boligs prosjekt Nybyen. Begge disse prosjektene inneholdt rekkefølgekrav som innebar at boliger ikke kunne tas i bruk før barnehager er på plass.

Begrunnelsen var at barnehagekravet i området var dekket, og kommunen sa nei for å unngå overdekning. 

I fjor vår inngikk Selvaag Bolig en ny avtale med Espira om bygging og drift av Hovinenga barnehage. I dette boligprosjektet var ikke bygging av barnehage et rekkefølgekrav, men en forutsetning for rammetillatelsen. Espira sendte søknad om driftstilskudd i juni. Den ble avslått i juli.

Høyre har stilt spørsmål om behov for plasser gjentatte ganger i bystyret, men vi får ikke skikkelig svar.

Bystyrepolitiker Saida R. Begum (H)

I bystyremøtet 20. juni ble Krydderhagen barnehage vedtatt kjøpt av Oslo kommune for 51,4 millioner kroner, og råbygget til Hovinenga barnehage til 25 millioner kroner i inneværende år, og med kostnader til innredning og opparbeidelse av lekeplass til 16 millioner kroner i 2019.

– Det var private aktører som skulle drive alle de fem barnehagene som kommunen nå har kjøpt. Kommunen har skapt seg monopolsituasjon ved å avslå å gi driftstilskudd fordi det ikke var behov for flere barnehageplasser. Høyre har stilt spørsmål om behov for plasser gjentatte ganger i bystyret, men vi får ikke skikkelig svar. Vi får heller ikke svar på hva som har endret seg siden de ga avslagene, sier Saida R. Begum, og legger til at Oslo kommune heller ikke har vært enig med seg selv i denne saken.

– Mens byråd for oppvekst og kunnskap avslo å gi driftstilskudd med bakgrunn i for mange barnehageplasser, avslo plan- og bygningsetaten søknaden fra utbygger om å fravike rekkefølgekravet med bakgrunn i at det var behov for barnehage, sier hun.

Det var i fjor høst at utbygger AF Gruppen søkte om å slippe å bygge en barnehage de risikerte ville stå tom.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).
Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

«Vi kjenner ikke til at det er skjedd endringer i befolkningsprognosene som skulle tilsi at rekkefølgekravene fra 2011 ikke er aktuelle», het det i svaret utbygger fikk fra plan- og bygningsetaten.

– Hva har endret seg med tanke på behov for barnehageplasser siden avslaget til Espira?

– Det er forskjell på behov sett ut fra lovens minimumskrav og politiske ambisjoner. Det er byrådets politikk at flere barn i Oslo skal i barnehagen, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Høyre har null troverdighet

Hun svarer dette på utspillet fra Begum:

Nå sikrer vi i stedet kontroll på pengene og vi setter fart på barnehagedekninga akkurat som vi har lovet.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV)

– Kritikken fra Høyre er helt meningsløs hvis du har ambisjoner om god barnehagedekning i Oslo og vil at pengene skal gå til barna og ikke til å berike private investorer, sier byråd for kunnskap og oppvekst, Inga Marte Thorkildsen (SV) til barnehage.no, og langer ut mot den politiske motparten.

– Høyre har null troverdighet i barnehagepolitikken. De brakte oss til jumboplass blant storbyene i barnehagedekning. De synes det er greit at en av de mest lukrative områdene som finnes for private investorer er barnehagesektoren, og de fjernet i sin tid bemanningsnormen for barnehagene i Oslo. Den fikk SV på plass igjen i forbindelse med Tøyenavtalen. På toppen av det hele la Høyre ned forbud mot bygging av kommunale barnehager.

– Høyre peker på at private aktører kan drive barnehagene vel så bra som kommunen. Hva er argumentasjonen for å drive barnehagene selv; ut over ren ideologi? 

– Kommersielle driver ikke veldedighet. De pengene det koster å bygge disse barnehagene ville kommet fra fellesskapskassa gjennom kommunalt tilskudd. I tillegg viser en fersk rapport fra BDO at det er mer enn tre ganger så lukrativt å investere i barnehager enn på børs. Disse fem barnehagene skulle de selvfølgelig tjene penger på og Oslos innbyggere skulle betale. Nå sikrer vi i stedet kontroll på pengene og vi setter fart på barnehagedekninga akkurat som vi har lovet. Det var dette vi vant valget på og det er på høy tid. Vi har store integreringsutfordringer å løse og det er viktig for familiene å få den fleksibiliteten og valgfriheten en barnehageplass gir når de trenger det, sier Thorkildsen, og legger til at de ligger godt an til å nå målet om 3000 nye barnehageplasser. 

– Hva med pengebruken, som Høyre mener er vanvittig? 

– Selvsagt koster det å sikre nok barnehageplasser for barn i Oslo. Forskjellen på Høyres politikk og vår handler dels om ambisjoner og dels om hvorvidt pengene skal gå til barna eller om fellesskapets midler skal gå til private investorer, sier Thorkildsen.

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen.
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen.

– Bløff og løgn

Jens Schei Hansen i Espira sier det kommunale oppkjøpet bare bekrefter det de har sagt hele veien: 

– Det er behov for Krydderhagen og Hovinenga barnehager. Det går klart fram av planarbeidene til Oslo Kommune fra flere år tilbake. Det eneste som har endret seg er at Arbeiderpartiet har overlatt barnehagepolitikken i Oslo til Rødt. Da er det idelogien og ikke pragmatismen som styrer, sier han.

Hansen peker på at lovverket ikke gir rom for å skille mellom såkalte kommersielle og ideelle aktører i barnehagesektoren.

– Derfor har de laget seg en argumentasjon om at det ikke var behov for disse barnehagene, og klarte å få Fylkesmannen med på dette. Med den begrunnelsen kunne de nekte tilskudd til en privat aktør, sier han, og mener det er helt feil grunnlag.

– Alle som kjenner prosjektene og generell boligutvikling i denne delen av Oslo vet jo at dette var bløff og løgn fra Oslo kommunes side. Det har vi nå fått bevist ved at kommunen bruker en enorm sum, som kunne vært brukt til andre gode formål, bare for å holde private aktører ute. Det er åpenbart for alle at det er behov for disse barnehagene.

Tjener ikke penger

I dagens utgave av Dagsavisen svarer Rødt-politiker Eivor Evenrud på kritikken fra Høyre. 

– Jeg tror ikke det ville vært noe bedre å kaste bort flere millioner på private aktører, sier hun, og presiserer samtidig at bystyret aldri har nektet kommersielle aktører å drive barnehagene, men at de i henhold til Rødts politikk ikke fikk driftstilskudd. 

– Det er vel ikke så attraktivt for kommersielle, for da tjener man ikke noe særlig på det, sier hun til avisen. 

Powered by Labrador CMS