Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) og bystyrerepresentant Saida Begum (H) krangler om pedagogmangelen i Oslo.
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) og bystyrerepresentant Saida Begum (H) krangler om pedagogmangelen i Oslo.

«Spar meg for den valgkampretorikken der. Det er helt useriøst»

Politikerne i Oslo gir hverandre skylden for at kommunen mangler flere hundre barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen.

Publisert

4. mai i år skrev barnehage.no at Oslo kommune manglet cirka 500 barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen som trådte i kraft 1. august.

I en artikkel i Aftenposten torsdag blir tallet justert ned til 400.  Oslo kommune regner ikke med å ha innfridd normen før mot slutten av neste år.

- Dette er utrolig pinlig for byrådet. De har kritisert regjeringen for å ha for lave ambisjoner, og så viser det seg at de har lavere ambisjoner enn regjeringen selv, sier Saida Begum (H) til Aftenposten.

Venter på stillingshjemler

Som barnehage.no skrev i mai, vil Oslo kommune verken opprette flere stillinger eller si opp assistenter og fagarbeidere for å ansette de barnehagelærerne forskriften om pedagogtetthet pålegger kommunene.

I stedet vil kommunen ansette nye barnehagelærere etter hvert som stillinger blir frigjort etter at ansatte sier opp eller at kontrakter utgår.

– Bydelene vil gi dispensasjon fra pedagognormen hvis det ikke er ledige stillingshjemler for barnehagelærere. Dispensasjon vil bortfalle hvis det i dispensasjonsperioden slutter en ansatt som ikke oppfyller utdanningskravet, og barnehagen må da erstatte den som slutter med en barnehagelærer. Søknader om dispensasjon fra pedagognormen vil avslås når barnehagen har ledige stillingshjemler, og da må barnehagen eventuelt i stedet søke om dispensasjon fra utdanningskravet hvis man ikke får ansatt en barnehagelærer, sa seksjonssjef for barnehager, Hege Sevatdal, i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap til barnehage.no i mai.

- Det er synd at de heller velger å søke om dispensasjon enn å legge seg i selen. Det viser at de ikke evner å prioritere kvalitet i barnehagen, sier Saida Begum til Aftenposten.

Skylder på det forrige byrådet

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) mener utspillet er useriøst. Hun viser til at de rødgrønne etter valgseieren høsten 2015 arvet både landets dårligste barnehagedekning og en pedagogisk dekning under landsgjennomsnittet av det borgerlige byrådet. Hun mener derfor det er vanskelig å ta Høyre alvorlig og at «oppførselen til Begum ikke hører hjemme noe sted.»

- Spar meg for den valgkampretorikken der. Det er helt useriøst, sier Inga Marte Thorkildsen til Aftenposten.

Skulle Oslo etablere 400 nye stillinger innen 1. august i år, ville det ifølge byråden ha kostet rundt 500 millioner kroner. Dert er omtrent like mye som Oslos innbyggere kommer til å betale i eiendomsskatt på boliger i 2018.

Powered by Labrador CMS