Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vil lovfeste norskkrav for ansatte i barnehager

Ansatte i barnehagen skal ha tilstrekkelig norskspråklig kompetanse for å støtte opp om barnets språk og utvikling.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la frem forslaget i statsråd i dag, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– En av barnehagens viktigste oppgaver er å utvikle barnets språk, fordi språket er nøkkelen til lek og nye vennskap. Derfor er det viktig at barna har voksne rundt seg som kan hjelpe dem med å utvikle språket, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Sikrer god oppfølging
Regjeringen vil innføre et nasjonalt krav om at personer med annet førstespråk enn norsk eller samisk som vil jobbe i barnehage, må kunne godt nok norsk. I dag varierer arbeidet med språk i barnehagene. Én av tre barnehagestyrere som har minoritetsspråklige ansatte har opplevd at disse ikke kan godt nok norsk til å snakke med foreldre, barn og kolleger, viser undersøkelser.

– Skal barna få god oppfølging, og foreldre få den informasjonen de trenger, bør de ansatte kunne kommunisere godt for eksempel ved levering og henting. Da gis det ofte viktige beskjeder om barnet, sier Røe Isaksen.

Krever norskprøve
Regjeringens forslag innebærer at søkere til barnehagejobber må ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

– Kravet vil gjelde alle som søker jobb i barnehagen fremover, sier kunnskapsministeren.

Kravet vil i hovedsak gjelde søkere uten barnehagelærerutdanning. I dag må søkere til stillinger som styrer eller pedagogisk leder allerede dokumentere at de har gode norskferdigheter.

Visse unntak

Regjeringen foreslår også at kravet ikke skal gjelde barnehager som gir et tilbud på et annet språk enn norsk. Det skal heller ikke gjelde personer som har gjennomført opplæring i norsk i grunnskolen eller på videregående skole, eller personer som har minst fem års relevant arbeidserfaring fra en norskspråklig barnehage eller skole. I tillegg foreslås det unntak for personer som har svensk eller dansk som førstespråk.

Hvis barnehagen får problemer med å rekruttere nok ansatte som følge av språkkravet, kan de ved unntakstilfeller ansette søkere uten norskprøve hvis det er pedagogisk forsvarlig.

Powered by Labrador CMS