Henrik Asheim (H) er konstituert kunnskapsminister.
Henrik Asheim (H) er konstituert kunnskapsminister.

Statsråden setter private barnehager under lupen: PBL hilser initiativet velkommen

– Barnehagesektoren har utviklet seg kraftig de siste årene, og jeg mener derfor det er på tide med en grundig gjennomgang av reguleringene i sektoren, sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til Dagens Næringsliv.

Publisert Sist oppdatert

Dagens Næringsliv (krever innlogging) har gått gjennom regnskapene til fem selskaper som i 2016 solgte totalt 39 barnehager til Læringsverkstedet.

Det er ikke kjent hvor mye Læringsverkstedet har betalt for barnehagene. Men av regnskapene går det fram at de fem selskapene fra 2015 til 2016 økte sine samlede resultater før skatt fra 6,8 millioner kroner til 521,5 millioner kroner.

– De private barnehagene er finansiert av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Samtidig har selskapene bak barnehagene i mange tilfeller mottatt billige tomter fra kommunene. Det er derfor viktig å se nærmere på hvordan muligheten til å ta ut gevinst fra salg av denne virksomheten reguleres, sier Asheim til DN.

Vanskelig tilsyn

Han peker på at utviklingen mot at flere barnehager enn før inngår i nasjonale konserner gjør det vanskeligere for de kommunale tilsynsmyndighetene å følge pengestrømmene i sektoren. Asheim varsler at regjeringen vil undersøke om dagens tilsynsordning er god nok.

– Det er også mer utfordrende å følge pengestrømmene i store konserner, så hvordan disse tilsynsutfordringene bør løses må vi se nærmere på, sier Asheim.

I intervjuet framgår det imidlertid at den varslede gjennomgangen ikke markerer noen kursendring for Høyre i spørsmålet om privat barnehagedrift.

– Det er viktig å få frem at jeg og regjeringen er for private barnehager, og jeg er opptatt av at dette skal være en sektor med både små og store aktører, sier Asheim til Dagens Næringsliv. 

PBL: Setter pris på initiativet

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) sier til barnehage.no at han setter pris på initiativet. For PBL er det forståelig at folk stiller spørsmål når store beløp skifter eiere i forbindelse med salg av barnehager.

–  Jeg forventer at en gjennomgang av sektoren vil vise at det drives innenfor lov og regelverk. Hvis det mot formodning skulle være noe som ikke er innenfor regelverket, vil en slik gjennomgang sørge for at det blir rettet opp, og det er bra, sier Arild M. Olsen.

Vil ha fram hele bildet

PBL-direktøren forventer at regjeringens gjennomgang av økonomien i den private barnehagesektoren vil bli helhetlig og ikke bare ta for seg biter av et puslespill.

– Rambøll-rapporten som ble offentliggjort i vår viser at private bygger billigere enn det offentlige. Agenda Kaupang-rapporten viser at samfunnet fra 2008 til 2016 sparte 19,33 milliarder kroner på at private driver barnehager. Går vi tilbake enda lenger, kan vi sikkert anslå at samfunnet totalt har spart mellom 40 og 50 milliarder på de private barnehagene. Dette er elementer som er vesentlig å ta med seg, sier Arild M. Olsen.

Ber om møte

Han sier at PBL skal bidra til at det blir en god og ryddig prosess. Allerede torsdag går det en henvendelse til Kunnskapsdepartementet om at PBL ønsker et snarlig møte med kunnskapsministeren.

– Vi er opptatt av at de som er i sektoren skal være der lenge. Da er vi avhengig av legitimitet. Hvis dagens system ikke gir den nødvendige tilliten hos de sentrale myndigheter, er det viktig at vi får en gjennomgang slik at vi får den tilliten på plass, sier han, men påpeker at en gjennomgang av barnehagesektoren ikke bare bør dreie seg om de private:

–  Vi er veldig overrasket over at regjeringen og andre politikere legger så mye ressurser i å løpe etter den delen av sektoren som beviselig har de laveste kostnadene. Hvis de hadde løpt like mye etter hele sektoren, så hadde det vært mulig å få mye bedre barnehager ut av de pengene som er tilgjengelig, sier han.

– Tilsynene holder ikke mål

Olsen gleder seg over det han oppfatter som en erkjennelse fra departementet om at tilsynet ikke fungerer:

–  Dagens tilsyn som ligger i den enkelte kommune har verken legitimitet eller troverdighet. Kommunene har verken kapasitet eller kompetanse til å føre tilsyn som holder mål. I tillegg har vi en situasjon der bukken passer havresekken. Da er det nødvendig å se nærmere på ordningen.

 

Powered by Labrador CMS