Laget film: Ønsker å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagene

I Horten kommune er andelen av barn med minoritetsspråklig bakgrunn som går i barnehage lavere enn andelen på landsbasis. Dette ønsker kommuneledelsen å gjøre noe med.

Publisert

Som et av flere tiltak for å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagene sine, har kommunen laget en informasjonsfilm der barnehageforeldre med bakgrunn fra forskjellige land forteller på eget morsmål om sine erfaringer med den norske barnehagen.

– Vi ønsket å lage en film der stikkord som trygghet, glede, foreldresamarbeid og vennskap formidles gjennom bildene i filmen, slik at man uansett hvilket språk man snakker, kan få en følelse av at barnehagen er et sted hvor barna blir godt ivaretatt, sier Stephanie Michalowski-Mertins, HOPP koordinator for Hortensbarnehagene.

Det er Feberfilm AS som står bak produksjonen av informasjonsfilmen.

Se filmen øverst i saken.

Fikk midler fra Udir

Horten kommune ønsker at flest mulig av de minoritetsspråklige familiene skal benytte seg av barnehagetilbudet.

– Siden august i fjor har vi jobbet med et prosjekt for å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagene våre, forteller prosjektleder Michalowski-Mertins.

– Vi ble oppfordret av Utdanningsdirektoratet (Udir) om å søke øremerkede midler til et slikt prosjekt ettersom Horten lå under landsgjennomsnittet, sier hun.

I 2017 hadde 71,2 prosent av minoritetsspråklige barn i barnehagealder i Horten kommune barnehageplass. På landsbasis gikk 81,4 prosent av alle minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år i barnehage.

Trykk på bildet for å gjøre illustrasjonen større. (Minoritetsspråklige barn: Både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk).
Trykk på bildet for å gjøre illustrasjonen større. (Minoritetsspråklige barn: Både barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk).

Oppfordringen fra Udir ble fulgt opp. Kommunen søkte midler og fikk om lag 360 000 kroner. En del av pengene har gått til å lage informasjonsfilmen, opplyser Michalowski-Mertins.

Snakket med flere familier

I oppstarten av prosjektet oppsøkte Michalowski-Mertins arenaer som voksenopplæringen, helsestasjonen og Åpen barnehage, for å komme i kontakt med minoritetsspråklige familier i kommunen. Slik kom hun også i kontakt med familiene som senere medvirket i filmen.

Stephanie Michalowski-Mertins er HOPP koordinator for Hortensbarnehagene.
Stephanie Michalowski-Mertins er HOPP koordinator for Hortensbarnehagene.

– Jeg intervjuet flere minoritetsspråklige familier som har barn i barnehage om hva de liker med barnehagen, hvorfor de har søkt barnehageplass, hvordan de opplevde søknadsprosessen, og om hvilke anbefalinger de vil gi andre foreldre. I disse samtalene kom det også frem at manglende informasjon ofte er en årsak til at noen kan være skeptiske til å sende barna sine i barnehagen, sier Michalowski-Mertins.

– Det er viktig at foreldrene får informasjon om hva barnehagen faktisk er, for man ønsker jo ikke å sende barna sine til et sted man ikke kjenner seg trygg på, fortsetter hun.

Derfor har midlene fra Udir ikke bare gått til å lage filmen, men også til å utvikle annet informasjonsmateriell, opplyser Michalowski-Mertins.

– Vi har laget brosjyrer og plakater på flere språk. I tillegg har vi arrangert informasjonsmøter, både hos voksenopplæringen og på biblioteket, der vi forteller om hva barnehage er.

– Snart skal vi ha et nytt møte på biblioteket, som er et naturlig samlingspunkt i Horten. På møtene vises filmen og jeg har med meg familiene som har medvirket i den, forteller hun.

Håper å nå frem til flest mulig

– Har du tro på at filmen vil bidra til at flere minoritetsspråklige familier velger barnehage?

– Filmen vises mange steder; på biblioteket, hos voksenopplæringen og på helsestasjonen. Vi håper den vil nå frem til alle i målgruppen og at den vil ha effekt, sier Michalowski-Mertins.

Saken ble først omtalt i Gjengangeren.

Viderefører tilskuddsordning

Regjeringen har besluttet å videreføre ordningen hvor utvalgte kommuner kan søke om midler til  tiltak for å rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehage. Det er satt av 20,5 millioner kroner til dette i 2019.

– Barnehage er det beste tiltaket for å gi barn gode norskkunnskaper. Barnehagen er viktig som integreringsarena, og gir barna faglig og sosial utvikling som de trenger for å lykkes på skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Midlene skal gå til kommuner som har særlige utfordringer med rekruttering av minoritetsspråklige barn, og som har 80 eller flere minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage, opplyser Kunnskapsdepartementet.

I 2019 vil 24 kommuner bli invitert til å søke. I fjor søkte 17 av de 22 kommunene som ble invitert.

Vilkåret for bruk av midlene er at kommunene driver aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid.

Se hvilke 24 kommuner som er invitert til å søke tilskudd i 2019 her.

Powered by Labrador CMS