Den aktuelle barnehagen ligger i Os kommune.
Den aktuelle barnehagen ligger i Os kommune.

Foreløpig rapport: Oppfyller trolig ikke kravene til en pedagogisk virksomhet

Os kommune mener at en barnehage bryter loven på flere punkter. Barnehagens advokat skriver til Bergens Tidende at avvikene skal være lukket i løpet av kort tid.

Publisert Sist oppdatert

I november ble det kjent at det ble satt i gang tilsyn etter at kommunen mottok bekymringsmeldinger fra flere foreldre.

To ansatte i den private barnehagen sa til lokalavisa Midtsiden at opp mot 16 av 37 fast ansatte i barnehagen skal være sykemeldte. Mange av sykemeldingen skal ifølge disse to være et resultat av en konflikt mellom ansatte og ledelsen i barnehagen, skrev avisa.

– Uryddig og tilfeldig

I tilsynet mener Os kommune å ha avdekket flere forhold som er i strid med loven:

Ifølge Bergens Tidende skriver kommunen i en foreløpig rapport at det pedagogiske arbeidet framstår som uryddig og tilfeldig.

Barnehagen har nok pedagoger ansatt. Men høyt sykefravær og høy vikarbruk har medført at planlagt pedagogisk arbeid er satt på vent.

Kommunen vurderer det som overveiende sannsynlig at barnehagen ikke oppfyller kravene til innhold i en pedagogisk virksomhet.

– Dårlig informasjonsflyt

Os kommune peker i rapporten på at informasjonsflyten i barnehagen framstår som tilfeldig. Det er ikke klare rutiner knyttet til foreldreråd og samarbeidsutvalg. Interne rutiner for håndtering av bekymringsmeldinger er ikke kjent for de ansatte. De ansatte melder at de i liten grad blir inkludert og involvert i drift av barnehagen.

«Tilsynet opplever manglande tillit til eigar, tillitsbrot fra eigar si side, og mistillit fra involverte partar», skriver Bergens Tidende.

– At folk blir syke er helt normalt, men nmår høyt sykefravær vedvarer over tid, er det rimelig å forvente at eieren rydder opp, sier barnehagefaglig rådgiver Irene Ullensvang i Os kommune, til avisa.

Vil rydde opp

I en e-post til avisa skriver advokat Nina G. Sandnes i Kluge advokatfirma at barnehagen har igangsatt en rekke tiltak, dels uavhengig av, og dels som følge av forhold som er omtalt i rapporten.

Planen er at avvikene som framgår i rapporten er lukket innen kort tid og innen de fristene som blir gitt.

Eieren har registrert at to barn er tatt ut av barnehagen som følge av situasjonen.

Powered by Labrador CMS