Barnehagelærer Laura Diaz del Castillo og barna på avdeling Corazón i Hola barnehage.
Barnehagelærer Laura Diaz del Castillo og barna på avdeling Corazón i Hola barnehage.

I denne barnehagen lekes det på både norsk og spansk

I Hola barnehage har 70 prosent av barna spanskspråklig bakgrunn. – Vi driver med simultan språkutvikling. Når morsmålet er på plass kommer andre språk lettere, sier barnehagelærer Laura Diaz del Castillo.

Publisert Sist oppdatert

I et rødt trehus på Kampen i Oslo finner vi Hola barnehage. På småbarnsavdelingen Corazón lekes det på både norsk og spansk. Og når du stikker hodet inn døren blir du møtt av både «hei» og «hola».

Det er ikke så unaturlig ettersom 70 prosent av barna i barnehagen har tilknytning til Spania eller Latin-Amerika. I tillegg har tre av syv ansatte spansk som morsmål, noe som gir barnehagen en spisskompetanse på språket.

Språk og kultur

Hola barnehage har et særlig fokus på formidling av språk og kultur, og barnehagen har lang erfaring med å møte flerspråklige barn og barn som ikke snakker norsk.

Barnehagelærer på småbarnsavdelingen Corazón, Laura Diaz del Castillo, har jobbet i barnehagen siden 2009. Hun kommer opprinnelig fra Spania og har også lærerutdanning med fordypning i språk fra hjemlandet. Del Castillo forteller at de ansatte er opptatt av å møte hvert barn på en unik måte.

– Vi ser på barnets bakgrunn og hva de trenger der og da. Hvis det for eksempel er et barn som har spansk som morsmål ser vi at det lyser opp under tilvenningen fordi vi er flere voksne som snakker samme språk og det er andre barn som snakker spansk. Norsken kommer etter hvert. Når barnet er såpass trygt at barnehagen føles som hjemme, er vi klare til å begynne med norsk, sier del Castillo, som også mener spisskompetansen barnehagen har på spansk er en fordel i møte med de spansktalende foreldrene.

– Prater hele tiden

Fokuset på språk gjennomsyrer barnehagehverdagen i Hola barnehage.

Personalet er veldig opptatt av å sette ord på alt de gjør og støter på i hverdagen.

– Vi prater hele tiden og har fullt fokus på at det skal støtte opp under språkutviklingen, sier del Castillo.

– Dette er desto viktigere når det kommer et barn som ikke kan noe norsk. Da er det om å gjøre å være detaljert. Vi bruker ikke ord som «der» eller «den», men de konkrete benevnelsene. Det er stor bevissthet rundt hvordan man ordlegger seg for å bygge opp ordforrådet og styrke språket, sier Trude Børstad. Hun er fungerende styrer i barnehagen og HR- og barnehagerådgiver i barnehagekjeden ULNA AS som Hola barnehage er en del av.

– Det går ikke an å hvile på laurbærene når det gjelder språk. Vi må være «spott on» hvis barna skal kunne godt nok norsk før de forlater barnehagen, fortsetter hun.

Simultan språkutvikling

Ettersom størstedelen av barnegruppa på småbarnsavdelingen Corazón har tilknytning til det spanske språket, holdes samlingsstundene ofte på både norsk og spansk.

– Veldig mye foregår på begge språk. De spanskspråklige ansatte kan gjerne si ting først på det ene språket og deretter på det andre, slik at de støtter begge språk. Flere av barna lærer begge språk samtidig fordi den ene forelderen snakker norsk og den andre snakker spansk hjemme. Det får de forsterket her, sier Børstad, som understreker at barnehagen stiller som krav at alle ansatte må kunne godt norsk for å kunne jobbe der.

– Vi driver med simultan språkutvikling. Det er en kjempefordel å kunne morsmålet sitt for å kunne lære et språk til. Når morsmålet er på plass kommer andre språk lettere, legger Laura Diaz del Castillo til.

Hun forteller at barna gjerne oversetter for hverandre, og for de voksne.

– Spør jeg om barna skal ha melk får jeg ofte høre fra dem at melk heter «leche» på spansk, sier del Castillo smilende.

Bøker overalt

Bøker er en svært sentral del av barnehagehverdagen i Hola barnehage.

– Vi jobber veldig mye med bøker. Barna går stadig med en bok under armen. Når de skal sove, spise. Det er bøker overalt. Dette er noe vi er bevisste på fordi bøker er et godt utgangspunkt for å jobbe med språkutvikling, sier del Castillo.

– Det er veldig mye høytlesing ut fra barnas egne interesser. Det siste tiltaket har vært å sette en kasse med bøker inn på lekerommet. Biblioteket vårt er egentlig på spiserommet, men barna vil ha bøker overalt så da laget vi et minibibliotek der, forteller hun.

Vant pris for språkarbeid

Nettopp barnehagens arbeid med språk og bøker var sentralt da avdeling Corazón vant Fremmedspråksenterets barnehagekonkurranse før jul.

Utfordringen var å lage sin egen «Magic box» eller andre konkreter som dannet grunnlag for lek med andre språk.

Corazóns bidrag fokuserte på å beskrive følelser på forskjellige språk. Tittelen på aktiviteten var «Følelseshjørnet. El monstruo de colores». Den går ut på å lese den spanske boka El Monstruo de colores sammen med barna både i samlingsstund og under lek.

Boka handler om et monster som har alle følelsene «krøllet sammen», og det trenger hjelp. Ved hjelp av en venn klarer monsteret å sortere følelsene sine. Følelsene har ulike farger; rød-sint, gul-glad, blå-trist, grønn-rolig, svart-redd, rosa-elsket.

Det ble laget plakater av monsteret og hva de ulike følelsene heter på de ulike språkene som er representert på avdelingen; norsk, spansk, engelsk og svensk. Disse plakatene ble hengt opp på lekerommet slik at barna kunne bruke dem aktivt under lek.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Stas å vinne

– Jeg fikk vite om konkurransen dagen før påmeldingsfristen og tenke at vi måtte være med. Lek på flere språk er jo det vi driver med. Jeg lurte veldig på hva vi skulle sende inn. Vi har en Facebook-side hvor vi hver uke legger ut en video med bilder av hva vi holder på med. Akkurat den uken handlet videoen om følelseshjørnet og boken om monstre med forskjellige farger. Vi har jobbet med boken i et par år og det var veldig gøy å vinne med noe barna bruker hver dag, sier del Castillo.

– Barna bruker bildene av monstrene i frileken. Er det noen som gråter og er litt lei seg peker de på blå som er fargen for trist. De bruker bildene til å sette ord på sine egne og andres følelser, fortsetter hun.

– Hvordan føltes det å vinne konkurransen?

– Det var fantastisk, sier del Castillo.

Like før jul mottok avdeling Corazón premien – en eventyrkoffert av eventyret Prinsessen på erten.

– Nå har vi et nytt prosjekt på gang med Prinsessen på erten, sier barnehagelæreren entusiastisk.

Fra tospråklig til flerkulturell

Frem til nå har Hola barnehage som er 14 år gammel, hatt en tospråklig profil, men i år skjer det noen endringer, opplyser fungerende styrer Trude Børstad.

– Vi har hatt kunnskap om å jobbe med flerspråklige barn hele veien, men vi har stort sett hatt spansk-norsk talende barn her i barnehagen. Vi ser imidlertid at samfunnet endrer seg. Vi får inn barn fra andre kulturer og andre språk, så fra dette året utvider vi profilen fra å være en tospråklig barnehage til å bli en flerkulturell barnehage med fokus på språk og kultur, sier Børstad.

– Men vi vil fortsatt ha spisskompetanse på spansk fordi flere ansatte snakker spansk og bruker det aktivt i språkopplæringen med de barna som har spansk som morsmål, avslutter hun.

Det kommer altså til å lekes på forskjellige språk i Hola barnehage også i årene som kommer.

Følg barnehage.no Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS