Tilskuddene går eksempelvis til fritids- og ferieaktiviteter, utlån av sportsutstyr, stipendordninger og integreringstiltak. Tilskuddsordningen forvaltes av Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet.