DEBATT

– Mer lek i skolen!

– Når seksåringene begynte på skolen, ble det lovet at leken skulle være en viktig del av barnas hverdag. I dag kan ikke skolene ansette barnehagelærere og barna sitter mye i ro.

Publisert Sist oppdatert

Når seksåringene skulle begynne på skolen, var det fastlagt at leken skulle være sentral. En barnehagelærer kunne være tilstede fra første til fjerde trinn, for lekens skyld. Dette er mer eller mindre borte nå. Vi ønsker ikke å ta bort det første skoleåret, men vi ønsker en endring.

Lærerne bør gis rom til en mer fleksibel praksis, dagen kan legges til rette med hjelp av barnehagelærere i småtrinnet. Leken bør prioriteres fordi barna lærer mest gjennom lek, da dette er moro og viljestyrt. Dermed kan lærerne jobbe mer med språket gjennom leken sammen med barna.

Felles opplevelser er grunnlaget for sosial utvikling, fellesskap, kreativitet og læring. Vi mener derfor at rammen rundt skolen bør legges til rette slik at barna kan få tid til fri lek, og læring gjennom lek de første årene.

I nåværende valgkamp, la Høyre fram at de ønsker å forske på hvorfor gutter sliter med å sitte rolig på skolebenken. Kunnskapsdepartementet ønsker i tillegg at barnehagen skal levere fra seg mer skoleklare barn. Nå er det mange som slutter på videregående skole.

Er det så bra med ti års tavlelæring? Kan reformens grunnprinsipper ha større rom for ulikheter innen modning, i dag har vi et stort antall fem- og seksåringer som blir behandlet nokså likt.

I barnehagen skal barna ha mulighet å påvirke sin hverdag og de blir sett på som likeverdige mennesker. Gjennom dette får barna troen på seg selv og sine evner, og erfarer at deres mening har betydning.

Vi mener derfor at normen til skolene bør løsne opp for mindre individuelle læringsutbytte mål i småskolen. Lærerne bør få lov å bruke praksis som gir et mer helhetlig syn på læring i gruppe og individ, som en del av et fellesskap hvor leken er verdifull og blir tilrettelagt.

Det er ikke barnehagens oppgave å stille med skoleklare barn. Leken bør få større plass, og ses på som en ressurs også i småtrinnet.

I barnehagen skal det alltid være en voksen tilstede som kan hjelpe til i lek og gi omsorg. I skolegården er det betraktelig mye mindre inspektørlærere ute i friminuttet, som skal dekke hele skolen. Dette i tillegg til alle de store barna, som for en førsteklassing kan virke store og skumle.

Det bør gis plass og tid for dagens lærere og bruke leken som et pedagogisk verktøy i læring, dette fordi vi vet hvor mye bevegelse hjelper konsentrasjonen og hvor viktig leken er for den sosiale- og faglige læringen.

Overgangen fra barnehagen til skole er enorm og barnas kreativitet dør. Ifølge Onarheim faller vår kreativitet fra nesten 100 prosent som femåring, til to prosent når vi er 15 år. Seksåringene er på toppen av verden når de går ut av barnehagen, men raser raskt tilbake ved å være de minste som ikke kan når de begynner på skolen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Dagens lærere er veldig flinke, det er normen som ligger til skolen som må endres. Kravene til hvordan og hvor fort man skal lære, må legges bort til fordel for barnas utvikling og troen på seg selv. En danningsprosess som er livslang og som kan føre til mer læring enn dagens strenge disiplin.

Bør fem- og seksåringene få førskolen tilbake? Si din mening i kommentarfeltet under eller send oss en tekst til [email protected].

Powered by Labrador CMS