DEBATT

Hva kan vi gjøre for å forebygge mobbing i barnehagen? spør Silje Pedersen, Sandra Sundwall, Beatrice Arntsen, Kristin Vesthus og Karoline Steen ved 2.trinn på  barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.
Hva kan vi gjøre for å forebygge mobbing i barnehagen? spør Silje Pedersen, Sandra Sundwall, Beatrice Arntsen, Kristin Vesthus og Karoline Steen ved 2.trinn på  barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

Kan man kalle det mobbing i barnehagen?

Det er viktig å finne ut hvorfor noen slår og sier dumme ting, lukker seg helt igjen eller retter sinnet inn i seg selv. 

Publisert

Vi har i løpet av vår studietid ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold, avdeling Halden, blitt veldig opptatt av temaet mobbing. I løpet av våre praksisperioder og arbeid i barnehage har vi sett situasjoner som vi brenner for å si noe om. Mobbing i barnehagen, forstått barn som blir utstengt og utelukket i lek og samspill med andre er det vi vil se nærmere på.

I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, står det at barnehagen har en viktig oppgave i å formidle grunnleggende verdier som felleskap, omsorg og medansvar. Ved hjelp av dette utsagnet er det viktig at de voksne tar ansvar og finner ut hvorfor

noen blir sinte, redde eller triste. Hvorfor noen slår og sier dumme ting, lukker seg helt igjen eller retter sinnet inn i seg selv.

Det er lett å tenke at mobbing ikke skjer i barnehagen. Kan man kalle det mobbing i barnehagen, og hva er egentlig mobbing? I følge Barne- og familiedepartementet er definisjonen på mobbing en person som blir mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Er ikke det litt brutalt? Kan vi stemple et lite barn på tre til fire år som en mobber?

LES OGSÅ: Det små barn frykter aller mest er å bli utestengt fra leken.

Vi hører jo så ofte om mobbing i barnehagen, via nettsider, nettaviser, blogger og

avisartikler. Så mobbing er et ord som allerede blir brukt om barnehagebarn. Som fremtidige barnehagelærere skal vi være i stand til å ta vare på alle barn, både de som utelukker og de som utelukkes. Vi er her for barnet som «mobber», like mye som barnet som blir mobbet. Vi som om noen få år er barnehagelærestudenter vil legge vekt på gode samspillrelasjoner. Det er vår oppgave å forsøke forstå barna og hjelpe. Vi vil være aktivt deltagende ansatte som griper inn når det er nødvendig.

Skjer mobbing i barnehagen?

LES OGSÅ: Undervurder ikke lekens betydning for læring i barnehagen.

Forsker ved universitet i Agder, Ingrid Lund, skriver i en artikkel på barnehage.no, at den største og sterkeste frykten for små barn er å bli utestengt fra leken. Det å bli utestengt er her forstått som å ikke få være med og høre til. Også for foreldrene er den største frykten at barna ikke får være med det verste. Ingrid Lund advarer ansatte i barnehager om å bagatellisere problemet, og mener holdninger som; «de er bare barn» og «litt erting har det alltid vært» er livsfarlig. Hun mener det handler om at vi er redde for å stigmatisere små barn som mobbere — og dermed «onde». Deretter mener Lund at voksne bagatelliserer for lett og tenker at det går seg til. I samme artikkel står det at 67 prosent av de ansatte sier at mobbing foregår i deres barnehage.

Så hva kan vi gjøre for å forebygge mobbing i barnehagen? Et afrikansk ordspråk sier:
«Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn.»

LES OGSÅ: Gucci-barna inntar barnehagene.

I dette ligger det at alle må stå for det samme, og at alle må følge opp. Vi voksne må stå for de samme verdiene, gripe inn når noe negativt skjer mellom barna, løfte fram det som er positivt og som vi ønsker å forsterke. Vi må som ansatte i barnehagen se på oss selv som del av landsbyen som står sammen om barnas beste. Vi må løfte frem og forsterke det som er positivt og de gode verdiene vi ønsker å formidle til barna.

Vi som barnehagelærerstudenter, og om en stund barnehagelærer, vil jobbe for å se alle barna og være alle barns støttespillere i barnehagen.

Kan man kalle det mobbing i barnehagen? Del dine meninger i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS