DEBATT

Jo tidligere man begynner med målstyrt læring, jo dårligere vil det gå med barna videre i skole- og utdanningssystemet, sier professor Dion Sommer.
Jo tidligere man begynner med målstyrt læring, jo dårligere vil det gå med barna videre i skole- og utdanningssystemet, sier professor Dion Sommer.

Ride, ride ranke! Si meg hvor skal veien gå?

– Vi er kritiske til at politikerne ønsker å gjøre barnehagen til en forlengelse av skolen, skriver fire barnehagelærerstudenter med en klar henvisning til kunnskapsministeren.

Publisert Sist oppdatert

I barnehagedebatten mellom utdanningsforbundet og sentrale politikere i Arendal den 12.08.14. hvor blant annet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok, var fokuset på hva barnehager skal ha av innhold for fremtiden. Det er flere visjoner om hvordan fremtidens barnehage skal være.  Forskning og erfaringer viser at jo mer skolebasert barnehagen er, jo mindre gunstig er barnets utvikling i forhold til yteevne når de senere skal mestre et langt skoleløp.

Vi er kritiske til at politikerne ønsker å gjøre barnehagen til en forlengelse av skolen. Hvilke krav skal da stilles til personalet?  

Mange politikere ønsker mer fokus på målrettet læring for små barn inn i landets barnehager. De ønsker blant annet mer kartlegging av språkforståelse og matematikk inn i barnehagene. Dion Sommer, som er professor i utviklingspsykologi ved Universitetet i Aarhus, har gjennomgått 400 anerkjente og internasjonale forskningsprosjekter som er laget av noen av de aller beste forskerne i USA innenfor dette området. I februar 2014 kunne Dion Sommer og hans team slå fast at eksperimenterende lek i eget tempo er barnas største kilde til læring.

LES OGSÅ: Hva er læring om ikke lek?

Jo tidligere man begynner med målstyrt læring, jo dårligere vil det gå med barna videre i skole- og utdanningssystemet, sier professor Dion Sommer. Undersøkelser viser også at små barn lærer best ved å få eksperimentere og ved å få sansemotoriske erfaringer, noe barn i et lekende miljø får massevis av hver dag.  Ved å være sammen med andre barn, og ved å være sammen med pedagoger som er flinke til å guide dem oppnår de dette.

Ved å starte for tidlig med «styrt læring» fjernes lærelysten. Barna blir mindre motiverte til å lære, de får mer prestasjonsangst, dårligere selvtillit og de blir mer urolige, viser noen av undersøkelsene som Sommer refererer til.

Vi ønsker ikke at barn skal føle prestasjonsangst så tidlig som i to til treårs alder.

LES OGSÅ: Undervurder ikke lekens betydning for læring i barnehagen.

Vi mener at læring må skje på barnas premisser, og det er vi voksne som må lære oss å samhandle med barn.

Når skal barnehagelæreren som fagperson med viktig kompetanse på de minste barna, få mulighet til å være med på å forme innholdet i visjonene om en fremtidig barnehage?

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ytrer ulike meninger i ulike media. I enkelte oppslag er han positiv til en barnehage med innhold av det vi velger å kalle naturlig læring - læringssituasjoner som inneholder naturlige muligheter for barnet til ta inn kunnskap gjennom hverdagslige aktiviteter.

LES OGSÅ: Selvregulering er avgjørende for senere læring.

Leken er en arena hvor den i sin kompleksitet kan anses som et godt grunnlag for barnet å kunne omdanne praktiske handlinger til læring og kunnskap. Det er slik vi som barnehagelærere ønsker at barnehagen skal få bestå. Læringsutbyttet vil allikevel bli ivaretatt, men uten den skolebaserte metoden som legger strenge føringer, og da vil frata barnehagebarn den friheten og muligheten til å bruke kreativitet og spontanitet i sin egen hverdag. Det er viktig å kunne se læringspotensialet i barnets egen evne til å utforske og vise interesse. På denne måten kan vi som barnehagelærere sikre læring og mestring ved å ta utgangspunkt i barnet.

Ut ifra egne erfaringer som strekker seg tilbake til 2000, hvor første trinnet på skolen var tilegnet lek og tilvenning til den nye skolehverdagen. Har det sakte men sikkert blitt forandringer fra forsiktig tilnærming til ren undervisning og fravær av lek. Læringskravene har økt betraktelig og vi tolker det som om det er dette Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har som mål også for barnehagen.

Som studenter i barnehagelærerutdanning ved høyskolen i Østfold, ser vi med kritisk og undrene blikk på politikernes evne til å forstå viktigheten av barns verdi. Vi ønsker at barn skal få lov til å føle glede og mestring som fundament for veien videre.

Hvordan bør fremtidens barnehage se ut? Delta i debatten i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS