Mange styrere og eiere i barnehager rapporterer at de har opplevd at barn leveres i barnehage etter at de har fått febernedsettende tabletter. Foto: Øyvind Johansen

Foreldrene sier barnet er friskt – de ansatte finner rester av Paracet i bleia

«Barnet virker i bra form når det ankommer barnehagen, men tilstanden blir dårligere ut over dagen.»

Publisert

Slik starter en rekke av fortellingene barnehagestyrere gir i en spørreundersøkelse barnehage.no har foretatt blant eiere og styrere i enkeltstående private barnehager med medlemskap i PBL.

I undersøkelsen spurte vi «I løpet av det siste året, i hvilken grad har din barnehage opplevd at foreldre leverer syke barn i barnehagen?»

En av ti oppgir at dette skjer hver eneste uke. Litt over halvparten opplever dette månedlig eller oftere.

  • Spørsmålet ble sendt ut til 1119 enkeltstående barnehager med medlemskap i PBL. 332 barnehager svart på undersøkelsen som ble foretatt ved hjelp av verktøyet QuestBack i perioden 15.-19. mars 2018.

Febernedsettende

I et fritekstspørsmål har barnehage.no bedt styrerne og eierne om å gi eksempler på hendelser hvor barn er levert i barnehagen til tross for at allmenntilstanden tilsa at barnet burde være hjemme.

Av svarene her framgår det at det hender at foreldre putter febernedsettende tabletter i barn før de leverer dem i barnehagen. Mer enn 60 av de 332 som har svart på undersøkelsen, trekker fram Paracet eller andre febernedsettende medikamenter i sine eksempler - uten at barnehage.no konkret har spurt om dette.

I mange tilfeller forteller barna selv at de har fått «medisin» hjemme før de kom i barnehagen.

Andre ganger forteller foreldrene det selv.

Og i en del tilfeller finner de ansatte i barnehagen rester av en stikkpille i bleien til barnet som viser seg å være mer sykt enn det foreldrene fortalte om morgenen.

Feberen stiger utover dagen

Helt alvorlig så synes jeg synd på foreldrene. Det er ingen som egentlig vil gjøre noe sånt. De vet jo innerst inne at dette ikke er lurt.

Birte Bakken, barnehagestyrer

Det typiske ser ut til å være at barnet er tilsynelatende friskt når det blir levert om morgenen, men at feberen kommer når virkningen av tabletten avtar:

  • Barn er levert «frisk» for så å få feber etter et par timer. Foreldrene blir overrasket når vi tar kontakt – men vi finner rester av febernedsettende i bleien, svarer en av respondentene.
  • Ser rester av Paracet stikkpille i bleien, og feberen stiger utover dagen, svarer en annen.
  • Barnet virker i bra form når det ankommer barnehagen, men tilstanden blir dårlige ut over dagen. Barnet forteller til en ansatt at det fikk medisin før det dro i barnehagen, svarer en tredje.
  • Noen innrømmer å ha gitt Paracet og håpet at det skulle gå bra, rapporterer en fjerde.
  • Far kommer og spør hvordan dagen har gått. Han hadde nemlig gitt en Paracet på morgenen før han leverte, opplyser en femte.
  • Vi har i ettertid oppdaget at barn er levert og fått febernedsettende medisin på morgenen, skriver en sjette.

Et par ganger i året

Styrer Birte Bakken i Barnas Have på Nøtterøy er en av de 332 som har svart på undersøkelsen. Hun sier at de noen ganger blir kjent med at syke barn har fått en febernedsettende tablett før de er levert i barnehagen.

Styrer Birte Bakken i Barnas Have på Nøtterøy. Foto: privat

- Det typiske er barn som er småsyke, som blir levert om morgenen. Så opplever vi at barnet blir dårligere og dårligere ut over dagen. Noen ganger sier de selv at de har fått en pille i rumpa før de kom i barnehagen. Andre ganger innrømmer foreldrene det i ettertid, sier Birte Bakken.

Hun anslår at det er et par ganger året at de vet med sikkerhet at barn har fått Paracet før de kommer i barnehagen.

- Men flere ganger undrer vi oss over om at det kan ha skjedd, siden noen blir merkbart dårligere etter noen få timer, sier hun.

Vil ikke dømme 

Hun sier at det på ingen måte er greit at en foresatt gjør noe sånt. Samtidig er hun opptatt av ikke å dømme dem som gjør det.

- Helt alvorlig så synes jeg synd på foreldrene. Det er ingen som egentlig vil gjøre noe sånt. De vet jo innerst inne at dette ikke er lurt. Men når du snart har brukt opp dine ti dager da du kan være hjemme med sykt barn, så oppleves det kanskje ikke som du har noe valg, sier Bakken og legger til:

- I januar opplevde vi at en familie startet januar med tre runder vannkopper, for så å gå på fem runder med norovirus. Da strekker ikke 10 syke-barn-dager til!

Tidligere har barnehage.no skrevet om foreldre som reagerer med misnøye når barnehagen ringer for å fortelle at de må hente et sykt barn hjem.

I undersøkelsen rapporterer en av styrerne eller eierne følgende:

«Foreldre som skylder på at de har en så viktig jobb at de ikke kan være hjemme med sykt barn.»

Lav terskel

Birte Bakken tenker at vi i Norge i noen tilfeller har for lav terskel for hvor syke vi er før vi holder oss hjemme.

- I enkelte andre land er det helt innafor å sende barn i barnehagen selv om de er litt syke. Og der fungerer det fint også. Hvis vi hadde vært mange nok voksne i barnehagen, ville vi hatt mulighet til å gitt god omsorg til de barna som trenger litt ekstra innimellom.

- Men det kan jo føre til at de andre blir smittet?

- Ja, men den risikoen har du jo så lenge folk som bærer smitte ikke er helt isolert. Hvis det går norovirus, og du er i butikken, er det jo en viss sjanse for at du kommer i kontakt med virus bare du tar i en handlekurv som noen andre har hatt før deg, sier Birte Bakken og legger til:

- Så vi bør stoppe og tenke og se etter muligheter. Ikke bare dømme foreldre som ser seg nødt til å gjøre noe de helst ikke vil.

Powered by Labrador CMS