Dosent Knut Løndal ved HiOA ønsker seg mer forskning på nye, oppbygde lekeplasser i barnehager.
Dosent Knut Løndal ved HiOA ønsker seg mer forskning på nye, oppbygde lekeplasser i barnehager.

Kan barnehagen holdes ansvarlig for ulykker på lekeplassen utenom stengetid?

Ja. Dersom den ikke følger opp sikkerheten på lekeplassen.

Publisert Sist oppdatert

En 12 år gammel gutt skadet seg under lek på utelekeområdet til barnehagen på Arran Lulesamiske senter i Tysfjord. Ulykken skjedde på kveldstid, men den kommunale barnehagen ble ilagt en bot på 50.000 kroner fordi det ikke forelå en skriftlig sikkerhetsvurdering montert lekeplassutstyr og fordi utstyret ikke oppfylte grunnleggende sikkerhetskrav.

Advokat Cathrine Berntsen i PBL slår fast at også private barnehager kan bli bøtelagt for ulykker som skjer på barnehagens utelekeområde utenfor åpningstid.

– Men det er et skyldansvar som gjelder. Hvis barnehagen opptrer uaktsomt — ved for eksempel å ha lekeapparater som ikke er i tråd med forskrift, og som utgjør fare for liv og helse — så vil barnehagen kunne bli holdt ansvarlig for ulykker som skjer utenfor åpningstid, sier Berntsen.

Hun forklarer at så lenge barnehagene følger opp sikkerheten ved innkjøp og montering av lekeapparater, gjennomfører kontroller av apparatene, opptrer forsvarlig og sikrer eller fjerner lekeapparater som kan utgjøre fare vil de ikke være ansvarlige.

– Barnehagen er ikke objektivt ansvarlig for alle ulykker som skjer på barnehagens område. Det er umulig å forhindre at barn tar seg inn på lekeplassen utenfor åpningstid. Dersom de skader seg da, og barnehagen har gjort alt den kan for å sikre området, kan ikke barnehagen holdes ansvarlig, sier Berntsen.

Powered by Labrador CMS