De som jobber med barn må ha mer kunnskap og jobbe mer forebyggende.
De som jobber med barn må ha mer kunnskap og jobbe mer forebyggende.

Fersk rapport: Oslo-barnehager mangler kunnskap for å avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn

Kommuneansatte i utvalgte barnehager og helsestasjoner i Oslo, mangler kunnskapen som må til for å avdekke overgrep, advarer Kommunerevisjonen i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Kommunerevisjonen har undersøkt om Bydel Grorud, Bydel Ullern og Helseetatens arbeid med å avdekke vold og seksuelle overgrep mot små barn i Oslo, er tilfredsstillende. De to undersøkte bydelene (barnehagene og helsestasjonene) og de to tannklinikkene i Helseetaten syntes å ha rutiner som kunne bidra til å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot små barn. Det var imidlertid svakheter på viktige områder som:

  • barnehagenes arbeid med å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep
  • arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse i bydelene når det gjaldt å forebygge og
  • avdekke vold og seksuelle overgrep
  • samarbeidet mellom enkelte tjenester og barneverntjenesten
  • arbeidet med å sikre nødvendig kunnskap i barnehagene, helsestasjonene og
  • tannklinikkene når det gjaldt meldeplikten til barneverntjenesten
  • risiko for at de tre tjenestene ikke alltid sendte bekymringsmeldinger i samsvar med regelverket

Det kommer fram at det fra alle bydeler i Oslo kom 28 bekymringsmeldinger fra barnehager i Oslo i 2015. Fra leger, sykehus eller tannlege kom det 11 meldinger om barn i alderen null til to år, og 15 meldinger om aldersgruppen tre til fem år.

Les hele rapporten fra kommunerevisjonen her.

Svakheter i barnehagens praksis

Kommunerevisjonen merket seg at over halvparten av de ansatte i barnehagene i de to bydelene svarte at de sjelden snakket om hva de skulle se etter hos barn som kunne være utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Intervjuer med barnehager i bydelene underbygger revisjonens oppfatning om at det er utfordringer på dette området, kommer det fram i rapporten.

«Disse forholdene kan tyde på at det var svakheter i barnehagenes praksis, og på at barnehagene i sin hverdag hadde mindre fokus på dette enn det føringene tilsa. For å forebygge, oppdage og hjelpe barn som er utsatt for vold og seksuelle overgrep, er det viktig at barnehagene har et kontinuerlig fokus på temaet», skriver revisjonen.

Mangelfull kompetanse

Undersøkelsen viste at det var svakheter i arbeidet med å sikre nødvendig kompetanse og veiledning i de to bydelene. «Mangelfull kompetanse og veiledning kan føre til at tjenestene ikke avdekker at barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep», heter det i rapporten.

Alt tyder likevel på at det var sørget for at ansatte ved de to tannklinikkene hadde fått nødvendig kompetanse og veiledning på området.

Undersøkelsen viste imidlertid at det var en ikke ubetydelig andel ved helsestasjonen i Bydel Ullern som ikke visste hvordan de skulle avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn, og opplevde at de ikke hadde fått nok opplæring. I Bydel Grorud var det også flere som opplevde at de ikke hadde fått nok opplæring.

«Dette tyder på at det også for helsestasjonene var svakheter når det gjaldt nødvendig kompetanse og veiledning», heter det i rapporten.

Bekymret barnehagebyråd

Det går fram av kommunerevisjonens rapport at byråd for oppvekst og utdanning, Tone Tellevik Dahl, har lest rapporten. Hun er bekymret.

– Det bekymrer meg at flere ansatte sier at de er usikre på hva de skal se etter og hvordan de eventuelt skal håndtere barn og foresatte, og at det sjelden snakkes om hva man skal se etter hos barn som kan ha vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, skriver byråden videre.

Kommunerevisjonen anbefaler nå kontrollutvalget i Oslo kommune å ta til etterretning at kommunen allerede har varslet en grundig gjennomgang.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Vil få konsekvenser

Barnehagebyråd Tellevik Dahl er i sin tilbakemelding tydelig på at rapporten vil få konsekvenser for hele Oslo kommune.

– Jeg vil sørge for at rapporten blir kjent for alle bydeler da det er mye læring for alle bydeler i denne rapporten, understreker Tellevik Dahl i rapporten.

Hun varsler at rapporten vil bli tema på snarlige møter med samtlige bydelsdirektører i Oslo kommune, og bydelenes barnehageansvarlige.

– Jeg mener at bydelene må følge barnehagene tettere opp for å være sikker på at pålagte rutiner og tiltak følges, skriver Tellevik Dahl.

Hun har ingen innvendinger til hvordan kommunerevisjonen har gått fram for å undersøke kommunens rutiner.

Rapporten skal behandles i et møte i kontrollutvalget til Oslo kommune senere denne måneden.

Powered by Labrador CMS