– Tanken er at verktøyet skal være kompetansehevende og samtidig bevisstgjørende på alle aspektene mat- og måltidsarbeidet i barnehagen innbefatter, sier seniorrådgiver Lene Bakke.
– Tanken er at verktøyet skal være kompetansehevende og samtidig bevisstgjørende på alle aspektene mat- og måltidsarbeidet i barnehagen innbefatter, sier seniorrådgiver Lene Bakke.

Verktøyet skal gjøre det enklere å lære mer om mat og måltider i barnehagen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet har laget et nytt kartleggingsverktøy for mat og måltider i barnehagen. – Hensikten er at barnehagene skal kunne se hvordan de er i forhold til gjeldene rammeverk for mat og måltidstilbud i barnehagen og pedagogiske aktiviteter knyttet til dette, sier seniorrådgiver Lene Bakke.

Publisert

Nylig lanserte Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet et nytt digitalt kartleggingsverktøy for mat og måltider i barnehagen, som er ment gi ansatte i barnehagen faglig påfyll og inspirasjon til hvordan de sammen med barna kan gjennomføre mat- og måltidsaktiviteter.

– Bakgrunnen for at vi så at det var et behov for dette verktøyet, var at fokuset på mat og måltid i den nye rammeplanen, samt ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen, gir et økt behov for kunnskap og kompetanse i barnehagene. En gjennomgang av høringssvarene som ble gitt til rammeplanen viser behovet for kunnskap om hvordan mat og måltid kan inkluderes i det pedagogiske arbeidet. Flere ga også uttrykk for at de ønsker ressurser og veiledningsmateriell knyttet til kosthold, barns medvirkning, livsmestring og arbeid med de yngste barna, sier seniorrådgiver Lene Bakke.

– Dette ble lagt til grunn i arbeidet med utviklingen av kartleggingsverktøyet som gir barnehagene konkrete faglige ressurser til videre arbeid med de temaer som de har minst kunnskap om eller har hatt minst fokus på, sier hun.

Ulike påstander

Hensikten med kartleggingsverktøyet, som er gratis tilgjengelig på senterets nettside, er at barnehagene skal kunne se hvordan de ligger an i forhold til gjeldene rammeverk for mat og måltidstilbud i barnehagen og pedagogiske aktiviteter knyttet til dette, opplyser Bakke.

– Tanken er at verktøyet skal være kompetansehevende og samtidig bevisstgjørende på alle aspektene mat- og måltidsarbeidet i barnehagen innbefatter, sier hun.

Verktøyet legger opp til at personalet i fellesskap skal svare på en rekke påstander som omhandler både pedagogiske og praktiske sider ved arbeidet med mat og måltider i barnehagen, samt påstander som går på kosthold og ernæring.

For eksempel: «Personalet i vår barnehage legger til rette for at måltidene bidrar til deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna». Og: «I vår barnehage har vi rutiner for lagring av mat i samsvar med råd og regelverk fra Mattilsynet».

Påstandene er basert på rammeplanen, ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen og andre styringsdokumenter for barnehagen.

Verktøyet skal hjelpe personalet til å komme frem til hva barnehagen er god på, hva man kan bli bedre på og hva man trenger å vite mer om, samtidig som man får anbefalt faglige ressurser som kan brukes i det videre arbeidet.

Om Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

  • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er den del av Høgskulen på Vestlandet.
  • Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom barn og unges helse og læring.
  • Senteret utvikler praktiske eksempler og pedagogiske nettressurser som viser hvordan mat og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert gjennom hele barnehage- og skolehverdagen, men også spesielt innen skolefagene mat og helse og kroppsøving.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Du finner kartleggingsverktøyet her.

Powered by Labrador CMS