Via det nye, europeiske programmet CAMILLE, skal blant annet barnehageansatte lære å se behovene til barn med foreldre med psykiske problemer.
Via det nye, europeiske programmet CAMILLE, skal blant annet barnehageansatte lære å se behovene til barn med foreldre med psykiske problemer.

Skal lære å se barns behov

Et nytt program utviklet av Nordlandssykehuset skal lære ansatte innen psykisk helse, barnehager og skoler å se behovene til barn av personer med psykiske helseproblemer.

Publisert Sist oppdatert

– Vi håper at dette bidrar til at kommunalt ansatte i barnehager, skole, psykisk helsetjeneste, helsesøstre og fastleger får kjennskap til barna og familien når de har inn en voksen med psykiske problemer, sier Ian Dawson ved Salten DPS, til Nasjonalt helsesenter for psykisk helsearbeid, napha.no.

Sammen med Inger Simonsen har han ledet arbeidet med å utvikle programmet CAMILLE.

– Det har vært prøvd ut i Salten kommune, og vi skal nå kjøre det ut i elleve andre kommuner i samme område, forteller Dawson.

LES OGSÅ: Barnehagen – er en arena for psykisk helse mener Ida Brandtzæg.

Programmet skal styrke fagfolks kompetanse i forhold til å se behovene til familiene til mennesker med psykiske helseproblemer. Et særlig fokus rettes mot å styrke barnas resiliens eller evne til motstandsdyktighet overfor stress og psykiske problemer.

– Vi har samarbeidet med Polen, Finland, Italia, Storbritannia og Tyskland. Programmet har vært prøvd ut i de landene, og vi vet at det brukes aktivt i forskjellige land, sier Dawson.

CAMILLE-opplæringen er basert på forskning og praksis, brukererfaringer og tilbakemeldinger fra barn og partnere til brukere så vel som fagfolk. Det har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Prosjektet ble nylig avsluttet med en presentasjon i EU-parlamentet.

LES OGSÅ: Grønne og røde tanker gir gode følelser.

Les mer om CAMILLE og hvordan man bruker det her.

Powered by Labrador CMS