Tirsdag signerte administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL og generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet avtalen om prosjektet «Plast- og giftfrie barnehager». Her står de sammen med statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet (i midten).

Tar opp kampen mot plast og miljøgifter i barnehagen

PBL og Naturvernforbundet skal samarbeide om å redusere bruken av plast og miljøgifter i norske barnehager. – I barnehagen er det mange enkle tiltak som kan gjøres for å bruke mindre plast og for å unngå miljøgifter nær barna, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Publisert Sist oppdatert

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer, ifølge Naturvernforbundet. De påvirker helsen og miljøet for alle.

Dette er bakgrunnen for at Naturvernforbundet og PBL (Private Barnehagers Landsforbund) nå vil samarbeide om å redusere bruken av plast og miljøgifter i barnehagen.

Tirsdag signerte administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL og generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet avtalen om prosjektet «Plast- og giftfrie barnehager».

Barn ekstra sårbare

Partene ønsker gjennom dette prosjektet blant annet å fremme:

  • Praktiske tips og tiltak for hvordan barnehagene kan redusere plast- og miljøgift-bruken i barnehagen.
  • Bevisstgjøring blant barn og ansatte.
  • Strengere krav til, og sterkere samarbeid med leverandører om bruk av plast og miljøgifter i deres produkter og emballasje.

Prosjektet henter inspirasjon fra Sverige, der Naturskyddsforeningen sammen med offentlige og kommersielle aktører jobber sammen for å redusere eksponeringen for miljøgifter i barnehager.

– I barnehagen er det mange enkle tiltak som kan gjøres for å bruke mindre plast og for å unngå miljøgifter nær barna. Vi gleder oss til å samarbeide med barnehagesektoren om dette, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Hun påpeker at barn er ekstra sårbare for påvirkning fra miljøgifter.

– Når du skal se på miljøgifter i en barnehage er det nært knyttet til plastprodukter. Derfor er det veldig spennende at dette prosjektet handler om både plast og miljøgifter, sa hun under signeringen av avtalen.

– Barnehagen kan spille en viktig rolle

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL mener barnehagene kan spille en viktig rolle i arbeidet med å redusere bruken av plast og miljøgifter.

– Barn må tidlig få gode holdninger til bruk av plast, på samme måte som de lærer seg å bli glad i å være ute og å ta vare på naturen. Vi vil jobbe med mange ulike tiltak og blant annet påvirke leverandørene som leverer varer til barnehagene, sier Olsen.

– Jeg er veldig glad for at vi er i gang med dette samarbeidet, sier han.

Har fokus på miljø

Avtalen mellom PBL og Naturvernforbundet ble signert i Bakketoppen barnehage på Munkerud i Oslo, en barnehage som har et aktivt engasjement for miljøet.

Her har alle barna hvert sitt tøynett til å frakte skittentøy til og fra barnehagen. Og når foreldrene skal levere og hente barna i barnehagen er de nødt til å ta av seg på beina fordi barnehagen ikke bruker de vanlige blå plasttrekkene til å ha utenpå skoene.

Bakketoppen barnehage var den første barnehagen i Oslo til å bli miljøsertifisert av Stiftelsen Fee Norway med Grønt Flagg.

– Siden vi er Grønt Flagg-barnehage er vi nødt til å dyrke noe mat selv. Vi har kompostbinge, og alt matavfall går i komposten. Vi har også veldig fokus på forbruk og avfallshåndtering. Alt kildesorteres, sier styrer Kate Fjeldstad.

– I tillegg prøver vi å lære barna gode holdninger når vi er på tur. Det er ingen som skal se at vi har vært der når vi går derfra, sier hun.

Når det gjelder plast ønsker Fjelstad seg imidlertid mer kunnskap.

– Akkurat når det gjelder plast vet vi ikke så mye. Det vi holder på med nå som vi synes er litt vanskelig, er emballasje. Vi ser for eksempel at all maten er pakket inn i veldig mye plast. Men så sier leverandøren at det er bra for miljøet fordi maten holder seg mye lenger og vi kaster mindre mat hvis den er godt pakket inn i plast. Det er litt forvirrende, sier hun.

Skal utarbeide en «guide»

Maren Esmark opplyser at partene først skal samarbeide om å lage en «guide» for barnehager.

– Da er det også viktig å se på de enkle tingene som det går an å gjøre noe med, med en gang. For eksempel å bytte ut plastfjøler på kjøkkenet med trefjøler fordi de er i nærheten av mat. Mat bør for øvrig ikke varmes opp på plasttallerkener, men på porselen. Slike grep handler om å redusere både miljøgifter og plast. Man bør også ta en kikk på hva man har av gamle leker og kanskje bytte dem ut. Og se på skumgummimadrassene man har i barnehagen. Er de veldig gamle bør man kvitte seg med dem, sier generalsekretæren i Naturvernforbundet.

– Det er ikke sånn at hele barnehagen skal renoveres og at alt skal byttes ut. Men man kan begynne med å se på noen av de produktene vi vet lekker ut miljøgifter, og også være bevisst på dette ved nyinnkjøp og sørge for at man går over til andre materialer enn plast, sier hun.

– Det er ikke mulig å gjøre alt på en gang. Men når barnehagene ønsker å skifte ut ting, skal de vite at produktene de da kjøper er fri for gift og produsert på en god måte, legger Arild M. Olsen til.

Vil se på kunstgressbanene

Også statssekretær i Klima- og miljøverndepartementet, Atle Hamar (V), var til stede under signeringen tirsdag.

– Vi er avhengige av at organisasjoner og bedrifter tar initiativ. Vi er også avhengige av at vi alle som forbrukere tenker litt over våre egne vaner. Har man for eksempel ikke et tøynett liggende ved utgangsdøren når man skal ut og handle, blir det fort til at man tar en plastpose i butikken istedenfor, sa Hamar under signeringen.

Statssekretæren opplyste videre at tiltak mot plastforsøpling i havet er et av regjeringens satsingsområder i tiden fremover.

– Klima- og miljøministeren og kulturministeren har også vært ute og sagt at vi skal gjøre noe med gummien som brukes i kunstgressbanene. Jeg kan ikke si så mye konkret om dette enda, annet enn at det nå er på bordet og at det må utgreies, sier han.

Håper flere vil følge etter

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, forsikrer om at samarbeidet for plast- og giftfrie barnehager kommer til å bli et langsiktig prosjekt.

PBL organiserer rundt en tredel av barnehagesektoren i Norge. To av PBL sine største leverandører og samarbeidspartnere, Lekolar og Norengros, har også forpliktet seg til dette tiltaket. Arbeidet er forankret i PBLs strategiplan for perioden 2017 til 2019.

Olsen understreker at kommuner og andre private barnehager også vil kunne få henge seg på prosjektet for plast- og giftfrie barnehager hvis de ønsker det.

– Vi ønsker at alle unger skal få gå i en god barnehage så vi utvikler ingenting som vi forbeholder kun noen få barnehager, sier han.

Powered by Labrador CMS