Folkehelseinsituttet oppfordrer barnehager og skoler til å informere foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler forekomst av hodelus.

Ber alle om å jakte på lus i neste uke

Dersom flest mulig sjekker seg for hodelus samtidig, vil antall tilfeller over tid bli mindre.

Publisert

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over, og det anslås at en til to prosent av norske barn har lus til enhver tid.
For å få en mest mulig lusefri høst, ber Folkehelseinstituttet om at vi alle sjekker oss to ganger i året.

Folkehelseinstituttet foreslår at denne kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus. Det er utarbeidet brosjyre og informasjonsskriv som barnehager og skoler kan bestille gratis og distribuere videre. De har også laget en film som viser hvordan man sjekker barn for hodelus:

Hele familien

Folkehelseinstituttet skriver på sin nettside at dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Skoler og barnehager kan derfor spesifikt oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 1.-2. september, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig.

Hele familien bør undersøkes, ifølge Folkehelseinstituttet.

Hvis det oppdages smitte, bør foreldrene varsle skole eller barnehage, samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Hodelus suger blod i hodebunnen og bittene kan gi kløe. De er små, bare to til tre milimeter lange og gjennomskinnelige. Føttene har klør som gjør at lusa lett kan gripe tak i hårstrå. Eggene festes til hårstrå. Både egg og lus kan sees med det blotte øye. Lus går igjennom stadiene egg, tre nymfestadier og voksen. Utviklingstiden for en generasjon er rundt tre uker.

Oppfordrer til jevnlig sjekk

Jevnlig lusesjekk er det beste midlet for å redusere antall tilfeller av hodelus. Folkehelseinstituttet anbefaler sjekk med lusekam minst en gang i måneden. Når hodelus-smitte oppdages og behandles tidlig, reduseres sjansen for å smitte andre.

Alle tiltak som kan føre til hyppigere lusesjekk er positivt. Folkehelseinstituttet minner om lusesjekk i uke 10 og 35, men skoler og barnehager kan naturligvis også arrangere kampanjer på andre tidspunkter.

Spørrreundersøkelse i skolen

Samtidig med hodeluskampanjen i  høst gjennomfører Folkehelseinstituttet en spørreundersøkelse om hodelus. Alle elever på til sammen 41 barneskoler i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen og Oslo får med seg en lusekam og en spørreundersøkelse hjem.

- Vi ønsker å kartlegge forekomsten av hodelus hos elevene og familiemedlemmene deres. Vi spør også om noen i husstanden har hatt hodelus tidligere, hvordan familiene gjør hodelussjekk, kostnader knyttet til hodelus og hva familiemedlemmene vet om hodelus, sier prosjektleder for spørreundersøkelsen, forsker Bjørn Arne Rukke til fhi.no.

Resultatene skal sammenlignes med en tilsvarende undersøkelse fra 2008. Gjennom undersøkelsen vil mer kunnskap kunne bidra til å redusere forekomsten av hodelus i Norge.

Powered by Labrador CMS