Trond Myklebust er medredaktør for boka: «International developments and practices in investigative interviewing and interrogation».
Trond Myklebust er medredaktør for boka: «International developments and practices in investigative interviewing and interrogation».

Slik får politiet barna til å åpne seg

Altfor ofte legger vi sterke føringer i samtaler med barn. Tenker vi annerledes, kan barna bli mer åpne og snakkesalige, ifølge politiforsking.

Publisert Sist oppdatert

– Barn er svært viktige vitne i overgrepssaker. Dei har en like god observasjonsevne som voksne og er flinke til å korrigere seg selv. Spørsmålet er hvordan en får barna til å åpne seg og fortelle, sier Trond Myklebust, politiinspektør ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen.

Les hele saken på Forskning.no.

Fallgruvene er mange, og både foreldre, tanter, onkler og politiinspektører snubler rett som det er. Boka Communication in Investigative and Legal contexts samler oppdaterte råd til politifolk, som også omsorgspersoner kan ha nytte av.

Tusenvis av barn må i avhør 

Dei siste årene har tallet på norske barn i avhør eksplodert. Fra 207 barn i 1994 til 4725 i 2015. Barn blir avhørt i flere typer saker enn før, og i tillegg sier nye regler at alle søsken i en familie skal avhøres ved mistanke om vold i nære relasjoner.

I dag blir norske barn avhøyrde i barnehus, der helsevesen, politi og barnevern er samla og lar barnet gje forklaring i trygge rammer. Barna må berre forklare seg éin gong, i motsetnad til dei fleste andre land der barn også må møte i retten. Ordninga er så vellykka at ekspertgrupper frå fleire land har vist interesse for å innføre det norske systemet.

Men selv om Norge ligger langt framme, er det fremdeles en vei å gå i å få gode, informasjonsrike forklaringer fra barn.

Gullspørsmålene er åpne

Det er fort gjort å trå feil, for spørsmålene en bør stille barn i avhør er svært forskjellige fra måten voksne vanligvis snakker med barn på, ifølge Myklebust.

Rett som det er går Myklebust selv i baret. Han har barn i barnehagen og får han et referat fra en barnehageansatt, bruker han gjerne dette som utgangspunkt for en samtale. «Var det noen som var sinte i dag,» kan han spørre.

Men akk, så feil. For vil en ha et godt svar, er første punkt på lista å gi barnet frihet til å fortelle ut fra sitt perspektiv: Still åpne spørsmål.

Et politiavhør kan for eksempel starte med: «Fortell meg hva som skjedde.» Så, når barnet har fortalt, kan avhøreren følge opp med «dette var mye, fortell det en gang til».

Det er godt dokumentert at åpne spørsmål er mer effektive enn spissede, ledende eller lukkede spørsmål. Åpne spørsmål oppfordrer barnet til å bruke mange ord. Svaret blir mer nøyaktig, klarere og mer troverdig. Forskere har også sett at barn ikke motsier seg selv når en stiller åpne spørsmål på tvers av flere situasjoner.

Powered by Labrador CMS