Helsesøstrene Siri Andersen og Siv Engelin har fått fast kontortid i barnehager. De håper at det som nå er et prosjekt blir en fast ordning i alle barnehagene i Verdal. Foto: Privat
Helsesøstrene Siri Andersen og Siv Engelin har fått fast kontortid i barnehager. De håper at det som nå er et prosjekt blir en fast ordning i alle barnehagene i Verdal. Foto: Privat

Helsesøstre får kontortid i barnehager – skal gi tidlig innsats i praksis

- Det er mye bedre med forebygging enn behandling, sier Siv Engelin. Etter 23 år som helsesøster har hun endelig fått fast kontortid i barnehage.

Publisert

Denne høsten har tre barnehager i Verdal fått inn helsesøster i ti prosent stilling.

Siv Engelin og Siri Andersen vil annenhver torsdag ha kontortid i barnehage. Målet er å bli lettere tilgjengelig og bygge bedre samarbeid mellom barnehage, foreldre og helsestasjon.

Prosjektet som i første omgang varer i ett år har fått økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Men helsesøstrene håper at resultatene blir så gode at dette kan bli en permanent ordning i alle barnehagene i kommunen der det er praktisk mulig.

- Det er mye bedre med forebygging enn behandling, sier Siv Engelin til barnehage.no.

Etterspurt i over 20 år

Hun sier at det lenge vært etterspurt både fra helsestasjonen og fra barnehagene at de burde få på plass et mye bedre samarbeid og at de har en felles arena å treffes på.

- Det har det vært snakk om så lenge jeg har jobbet her, sier Siv Engelin som har 23 års fartstid som helsesøster i Verdal kommune.

Det var TrønderAvisa som først skrev om ordningen.

- Når verdal kommune har sagt vi skal begynne tidlig med forebyggende arbeid, er det for sent å begynne i skolen, sier styrer Lisbeth Storholmen i Reinsholm barnehage, til TrønderAvisa.

Annenhver torsdag

Opplegget innebærer at helsesøster skal være i barnehagen hele dagen annenhver torsdag.

- I tillegg til at vi gjennomfører 4-årskontroll på barna der, skal vi være tilgjengelig for personalet, barn og foreldre. Det blir mye enklere å komme i kontakt med oss nå som vi er i barnehagen. De blir bedre kjent med oss, og det blir en lavere terskel for å ta kontakt, sier Siv Engelin.

I pilotprosjektet er Siv Engelin i en kommunal sentrumsbarnehage. Hennes kollega Siri Andersen er i en kommunal distriktsbarnehage og i en privat barnehage.

Merete Myran Larsen er daglig leder i Læringsverkstedet Havfrua barnehage.
Merete Myran Larsen er daglig leder i Læringsverkstedet Havfrua barnehage.

Store forventninger

Prosjektet ble satt ut i livet i forrige uke. Det er derfor altfor tidlig å si noe om effekten. Daglig leder Merete Myran Larsen i Læringsverkstedet Havfrua barnehage har imidlertid store forventninger og sier at barnehagen hennes har vært heldig som får være med på prosjektet.

- Det blir bra å få inn en ny yrkesgruppe inn i barnehagen. En helsesøster, som er sykepleier i bunn, kan mye mer om helsefremmende tiltak og forebyggende arbeid enn det vi som jobber i barnehagen fra før kan. Gjennom denne ordningen vil vi også få jevnlig besøk av fysioterapeut som kan gjøre vurderinger når det gjelder for eksempel motorikk. Mange ganger kan vi selv være usikre på om alt er som det skal være med et barn. Nå vil vi få faglig hjelp og gode råd, sier Merete Myran Larsen.

- Tidlig innsats i praksis?

- Ja, de kan ta tak i ting tidlig. Men de kan også bekrefte at ting er som de skal være, på en helt annen måte enn vi kan, når vi er usikre, sier Merete Myran Larsen.

Lavere terskel - og sparer tid

For foreldrene regner Merete Myran Larsen at dette er en fordel på flere plan. En ting er at det er lavere terskel for å oppsøke helsesøster.

Noe annet er at man ofte sparer tid og slipper å kjøre så mye imellom når det er kontroll eller noe man ønsker å ta opp.

Når helsesøstrene ikke har møter og kontroller, vil de også være noe ute på avdelingene for å observere barn.

I sum tror jeg at vi får sett barna mye bedre – og at det blir en vinn-vinn-situasjon.

Lars Einar Karlsen, virksomhetsleder, Verdal kommune

Må gi samtykke

Merete Myran Larsen sier at det gir helsesøstrene bedre grunnlag for faglige vurderinger når de kan se barna i samspill med andre barn og ikke bare i en konstruert setting med foreldrene på et kontor på helsestasjonen.

Den daglige lederen i Læringsverkstedet Havfrua barnehage understreker likevel at taushetsplikten både til de barnehageansatte og helsesøster gjelder og at det ikke skal foretas diskusjoner dem imellom som bryter med taushetsplikten uten at foreldre har gitt et samtykke.

- Vinn-vinn-situasjon

Lars Einar Karlsen, som er virksomhetsleder ved Ressurssenter oppvekst i Verdal kommune, har stor tro på ordningen.

- Vi har bare prøvd det ut i en uke, men både barnehagene og helsesøstrene jubler. Alle virker veldig fornøyde, sier Karlsen.

Arild Johan Myrberg er fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
Arild Johan Myrberg er fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Han tror på en stor faglig gevinst på å flyte 4-årskontrollen ut i barnehagene.

- Der er barna mye mer kjente og trygge. Du vil få et samspill mellom foreldre og barn i en setting som er mye mer naturlig. Og når det kommer til kontroller, som av hørselen, vil helsesøster også kunne snakke med de ansatte om hvordan de opplever barna – uten at det oppstår noen problemer knyttet til taushetsplikten. I sum tror jeg at vi får sett barna mye bedre – og at det blir en vinn-vinn-situasjon, sier virksomhetsleder Lars Einar Karlsen.

Han håper at ordningen på sikt kan bli utvidet til å gjelde flere enn tre barnehager. En utfordring her er at ikke alle barnehager har lokaler som er egnet for å ta inn en helsesøster som kan jobbe bak en lukket dør i møte med foreldre og barn.

- Vi har totalt 18 barnehager i kommunen. Noen steder er bedre tilrettelagt enn andre. Men vi bygger jo stadig nye barnehager, og da er det viktig å ha denne dimensjonen med i planene, sier virksomhetslederen.

Regjeringen vil prøve ut 4-årskontroller i barnehagene

I regjeringsplattformen til Høyre, Frp og Venstre går det fram at regjeringen vil prøve ut ordninger med å gjennomføre fireårskontrollen i barnehager.

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ga i fjor Helsedirektoratet og Utdanningdirektoratet et oppdrag om å utrede og komme med en anbefaling om hvordan fireårskonsultasjoner i barnehager kan prøves ut.

Innen 15. oktober neste år vil direktoratene gi en samlet rapport med vurderinger og anbefalinger.

Fungerende avdelingsdirektør for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg, sier til barnehage.no at det er fint at Verdal kommune tar initiativ til å få et tettere samarbeid mellom helsestasjoner og barnehager.

- De har fått midler av oss i en tilskuddsordning som har til hensikt å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, der over 300 kommuner har søkt om og fått innvilget over 300 millioner kroner. Helsesøster i barnehage er ett av flere tiltak som Verdal kommune har søkt om og  fått tilskudd til, sier Myrberg til barnehage.no.

Han sier at det i den nasjonale faglige retningslinjen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en sterk anbefaling om et samarbeid på systemnivå mellom helsestasjon og barnehage og at det er flere kommuner som har dette i en eller annen form.

I tildelingsbrevet som Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut om prøveordninger for 4-årskontroller i barnehager, heter det blant annet:

«Flere kommuner har allerede gjennomført prosjekter eller etablert fireårskontroll i barnehage. Tilbudet er ulikt organisert i ulike kommuner. Departementene er ikke kjent med at det er gjort noen systematisk evaluering av disse tiltakene. Direktoratene bes innhente erfaringer fra kommuner som har prøvd ulike ordninger for gjennomføring av fireårskontrollen i barnehagen, herunder en vurdering av fordeler og ulemper ved ulike måter å organisere tilbudet på.»

Powered by Labrador CMS