Halvparten av barna var ikke aktive nok

En undersøkelse av 1.300 barnehagebarn i Sogn og Fjordane, viste at bare halvparten var så fysisk aktive som Helsedirektoratet anbefaler. Det er NRK som melder dette.

Undersøkelsen er gjort av barnehagebarn i 68 barnehager i alderen tre til seks år. Barna gikk med en aktivitetsmåler i 14 dager for å se hvor aktive de var.

Helsedirektoratet anbefaler fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet i minst én time om dagen.  45 prosent av barna i undersøkelsen nådde ikke målet.

De minst aktive barna var i fysisk aktivitet av moderat til høy intensitet i 39 minutt hver dag, mens de 20 prosent mest aktive var i aktivitet i 97 minutter.
Undersøkelsen viste også at barna var klart mer aktive i barnehagen enn i helgene hvor de var hjemme.
Powered by Labrador CMS