Halden kommune får kritikk fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Halden kommune får kritikk fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren mener Halden kommune bryter barnehageloven

Statsforvalteren i Oslo og Viken kommer med en knusende dom over Halden kommune i en foreløpig tilsynsrapport.

Publisert

Statsforvalteren konkluderer med at kommunen ikke overholder regelverket på noen av de kontrollerte områdene, i tillegg er det 16 kontrollspørsmål Statsforvalteren ikke har kunnet ta stilling til.

Det var 19. februar i år at Statsforvalteren startet tilsynet med kommunen.

– Halden kommune er valgt ut på bakgrunn av hvor sannsynlig det er at kravene i regelverket ikke er oppfylt, og hvilke konsekvenser det kan få for barna. Vi har vektlagt flere momenter i vår risikovurdering, blant annet at det over flere år har vært ulike personer ansatt som barnehagemyndighet i Halden kommune. I vårt tilsyn i 2019 etter barnehageloven § 19 g (nå § 37) ble det avdekket forhold knyttet til kommunens forvaltningskompetanse som bidro til at det fremstod som uklart for oss hvordan kommunen ivaretar sine oppgaver som barnehagemyndighet. Formålet med tilsynet vi nå åpner, er å kontrollere hvordan barnehagemyndigheten per dags dato ivaretar sine plikter etter barnehageloven §§ 10 første og femte ledd og 53, samt forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2, skrev Statsforvalteren til kommunen da tilsynet ble åpnet.

15. april ble den midlertidige tilsynsrapporten sendt kommunen. Der har Statsforvalteren varslet kommunen om ett pålegg om retting og fire såkalte korreksjonspunkter.

Midlertidige konklusjoner

I rapporten fremgår det at Statsforvalteren mener at kommunen ikke har sannsynliggjort at de som barnehagemyndighet har oversikt over barnehageeierens plikter etter barnehageloven. Videre vurderer Statsforvalteren at barnehagemyndigheten heller ikke har tilstrekkelig og egnet kunnskap om alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven.

Konsekvensen av dette er at Statsforvalteren ikke har grunnlag for å vurdere og konkludere om barnehagemyndigheten bruker kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behovet for veiledninger og tilsyn, eller om eventuelle tilsyn er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven. Det fører igjen til at Statsforvalteren konkluderer med at kommunen ikke bruker tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig.

Statsforvalteren har også sett nærmere på om kommunens veiledning av barnehageeiere er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven. Her konkluderer statsforvalteren med at kommunens veiledning at den ikke er det.

Halden kommune har fram til 7. mai med å komme med sitt svar på varslet, og på bakgrunn av dette vil Statsforvalteren vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i rapporten. Dermed er det også en mulighet for at de midlertidige konklusjonene kan bli endret.

Pålegg

Du kan lese hele tilsynsrapporten nederst i saken

I rapporten skriver Statsforvalteren at de vurderer å komme med følgende pålegg til kommunen:

«Barnehagemyndigheten i Halden kommune skal påse og sikre at barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven §§ 10 første og femte ledd og 53 og forskrift om overgangsregler til barnehageloven §§ 1 og 2.

Pålegget innebærer at (korreksjonspunkter):

Risikovurderinger

Barnehage myndigheten skal ha oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven.

Barnehagemyndigheten må ha tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven.

Veiledning

Barnehagemyndighetenes veiledning må være basert på oppdatert og gjeldende forståelse av barnehageloven.

Gjennomføring av tilsyn

Barnehagemyndigheten må bruke tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig for å påse regeletterlevelse.»

Forbedringsarbeid

Barnehage.no har gjort et forsøk på å få kontakt med Roar Vevelstad, kommunedirektør i Halden kommune, uten hell.

Til Halden Arbeiderblad sier Vevelstad at kommunen er i gang med et forbedringsarbeid, og at Statsforvalterens vurdering blir med der.

– Barnehagetilbudet som gis i de ulike barnehagene er viktig. Gode tjenester her er godt forebyggede arbeid og med det veldig viktig. Jeg er derfor glad for at vi har rapporten fra Statsforvalteren med oss i det videre arbeidet.

Vevelstad viser til at Halden kommune skal svare på tilsynsrapporten innen 7. mai, og at de er i gang med det arbeidet.

Powered by Labrador CMS