Berg barnehage holder til i det gamle menighetshuset i Berg. Foto: Googlemaps
Berg barnehage holder til i det gamle menighetshuset i Berg. Foto: Googlemaps

Kommunen sa nei – barnehagen vil likevel ta inn et ekstra barn

Berg barnehage mener Halden kommune ikke har lov til å nekte dem å ta inn flere barn.

Publisert

Som barnehage.no skrev tirsdag, mener Berg barnehage at det å ta inn flere barn enn i dag er eneste utvei dersom den mer enn 30 år gamle barnehagen skal ha livets rett.

Huset som barnehagen leier ble for en tid siden lagt ut for salg. Et foreldrepar i barnehagen kjøpte bygningen. Formålet med kjøpet var ifølge Halden kommunes saksframlegg å sikre at barnehagen hadde lokaler å drive i.

Men for at kjøperne skal få dekket sine kostnader til renter og avdrag, ser de seg nødt til å sette opp husleia fra 2.800 kroner per måned til 5.600 kroner. På sikt vil husleia bli mellom 7.000 og 8.000 kroner.

- Kan ikke nekte

Onsdag vendte flertallet i hovedutvalget for undervisning og oppvekst tommelen ned til Berg barnehages søknad om å utvide leke- og oppholdsarealet med 75 kvadratmeter og ta inn to flere barn enn barnehagen har i dag.

Overfor Halden Arbeiderblad gjør styrer Birthe Kjernlie det klart at barnehagen likevel vil ta inn et ekstra barn dersom det kommer nok søkere.

– En jurist i PBL (Private barnehagers landsforbund) konkluderer med at kommunen ikke kan nekte oss å ta inn et barn til, så lenge vi har pedagog, areal og øvrig personale til det, noe vi har, sier styrer Birthe Kjernlie til avisa.

Bakgrunnen er etter det barnehage.no kjenner til at Berg barnehage, med sine godkjente 90 kvadratmeter leke- og oppholdsareal, overoppfyller både egne og statlige normer for hvor stor plass barn har krav på i barnehage.

Ettersom barnehagens leke- og oppholdsarealer var godkjent før den frie etableringsretten ble avviklet i 2011, hevder barnehagen og PBL at kommunen ikke har lov til å nekte å betale tilskudd for en barnehageplass ekstra.

Overdekning

Grunnen til at både rådmannen og flertallet i hovedutvalget for undervisning og oppvekst sa nei til søknaden om utvidelse av godkjent leke- og oppholdsareal, er at det i Halden allerede er flere barnehageplasser enn barn i barnehagealder.

Den eneste i utvalget som uten forbehold tok til orde for å innvilge søknaden, var ifølge Halden Arbeiderblad SVs Fritjof Dahlen. Han ga uttrykk for at den ekstra kostnaden som dette vil påføre kommunen, ikke endrer det økonomiske bildet i sektoren.

– Barnehagen har eksistert i mange år og tar ikke ut økonomisk utbytte. Den kan sammenlignes med en ideell barnehage og er ikke kommersiell. De siste årene har vi gitt tillatelse til flere private kommersielle i Halden, sa han, ifølge avisa.

Powered by Labrador CMS