Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby er ikke klar til å si hvilke tiltak som vurderes.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby er ikke klar til å si hvilke tiltak som vurderes.

Regjeringen vurderer tiltak for å skjerme ansatte for unødvendig belastning – vil ikke si hva som vurderes

Regjeringen har varslet at de vurderer tiltak som bør gjennomføres i kommuner slik at smitteverntiltak kan håndteres uten at det går utover kvalitet og skaper unødvendig belastning for de ansatte. Statsråden vil foreløpig ikke si hvilke tiltak som vurderes.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har varslet at de vurderer tiltak som bør gjennomføres i kommuner slik at smitteverntiltak kan hånderes uten at det går utover kvalitet og skaper unødvendig belastning på de ansatte. Statsråden vil foreløpig ikke si hvilke tiltak som vurderes.

Det var 29. januar at regjeringen varslet om at de vurderer tiltak. I en proposisjon som tar for seg endringer i statsbudsjettet for inneværende år skriver regjeringen blant annet:

«Alle nødvendige merutgifter og mindreinntekter kommunesektoren har knyttet til håndteringen av pandemien vil bli kompensert i tråd med det regjeringen har kommunisert tidligere. Regjeringen vurderer nå tiltak som bør gjennomføres i kommuner og fylkeskommuner slik at smitteverntiltak kan håndteres i skoler og barnehager uten at det går på bekostning av kvaliteten i tilbudet eller medfører unødvendig belastning på ansatte. Kommunesektorens utgifter til disse tiltakene vil være med i beregningene av merutgifter til barnehage og skole til revidert nasjonalbudsjett.»

Tidlig

Barnehage.no har bedt kunnskapsminister Guri Melby utdype konkret hvilke tiltak regjeringen vurderer.

Vi har fått følgende svar på epost:

«Regjeringen jobber med en rekke anbefalinger men det er for tidlig å si noe mer konkret om dette nå. Vi følger situasjonen tett og får fortløpende tilbakemeldinger fra sektoren. Vi ser også på mulige tiltak, og vurderer hvordan staten i større grad kan bidra til å sikre at penger som bevilges når ut til skoler og barnehager».

Slitne

Det er liten tvil om at koronapandemien har ført til slitne ansatte i barnehager, og flere barnehager har gitt tilbakemelding på at koronapenger som kommer til kommunene, nødvendigvis ikke når helt fram til barnehagene. Dette problemet adresserer Melby også i et svar på et skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (Ap) Du kan lese hele spørsmålet her. (ekstern lenke)

I sitt svar skriver statsråden blant annet:

– For å kunne ha mulighet til å bekjempe denne pandemien, og forhindre at veldig mange blir alvorlig syke og dør, har vi dessverre sett oss nødt til å innføre flere inngripende tiltak. Det har hele tiden vært vårt mål at barn og unge skal skjermes i så stor grad som mulig, men ved høyt smittetrykk har også denne gruppen måtte leve med strenge restriksjoner. Ved økt smitte på nyåret og lokale smitteutbrudd av de muterte virusvariantene har situasjonen vært krevende for oss alle.

Melby viser til at smittevernstiltakene må endres for å tilpasse situasjonen. Det betyr at raske endringer i smittesituasjonen også fører til raske endringer i smittevernstiltak.

Forståelse

– Jeg kan forstå at mange synes at endringene i tiltaksnivå kan komme brått på. Selv om alle skoler og barnehager skal ha planer for å kunne gå til gult eller rødt tiltaksnivå på kort varsel forventer jeg ikke at alle skal kunne gå fra et nivå til et annet over natten. Jeg vil igjen være tydelig på at ansatte i barnehager og skoler har gjort en formidabel innsats for at barn og unge skal få et så godt tilbud som mulig. Denne pandemien har virkelig tydeliggjort for alle at ansatte i barnehage og skole har et veldig viktig samfunnsoppdrag, skriver Melby.

Hun er også tydelig på at det er viktig at kompensasjonen som er bevilget kommunene må videre ut til blant annet barnehagene og skolene.

– Samtidig er det viktig at vurderinger knyttet til dette gjøres lokalt. En øremerking av koronalrelaterte utgifter til barnehage- og skolesektoren vil bryte med prinsippet om lokal beslutningsmyndighet. Vi hadde måttet operere enten med svært byråkratiske søknadsordninger eller mer sjablongmessig fordeling, og dermed i liten grad truffet ulike behov i ulike kommuner.

Powered by Labrador CMS