Barnehagen det er snakk om ligger på Heimdal i Trondheim.
Barnehagen det er snakk om ligger på Heimdal i Trondheim.

Truet med stenging: Får en siste sjanse

Gnist Trøa barnehage på Heimdal får en siste sjanse, og må ordne opp i problemene innen 1. november.

Publisert

Trondheim kommune gjennomførte i juni tilsyn i Gnist Trøa barnehage etter å ha mottatt flere bekymringsmeldinger fra foreldre og PPT. 

22. juni skrev Adresseavisen at den private barnehagen Gnist Trøa på Heimdal risikerer å måtte stenge etter gjentatte bekymringsmeldinger til kommunen. Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune hadde da vært inne med observatører i barnehagen.

De har fram til forrige uke samlet inn ytterligere informasjon fra foreldre og barnehageledelsen for å avgjøre om de vil stenge barnehagen eller ikke, skriver Adresseavisen (krever innlogging). 

Nå får barnehagen en siste sjanse. I tilsynsrapporten heter det blant annet, ifølge avisen: 

«Fagenheten har vurdert å forhåndsvarsle om stenging av barnehagen med begrunnelse i vår sterke bekymring for ivaretakelsen av barns behov for omsorg og sikkerhet. Vi er fremdeles bekymret og ser at barnehagen ikke i tilstrekkelig grad greier å ivareta dette. Vi er også bekymret for om barnehagens eier og ledelse greier å forstå hva som er utfordringene i barnehagen, hvilke konsekvenser dette får for barna, og om eier og ledelse setter inn tiltak som faktisk skaper endring på både kort og lang sikt.»

Den ferske tilsynsrapporten viser at en større andel av forholdene som kritiseres gjelder én av fire avdelinger ved barnehagen, som totalt har cirka 120 barn. Ifølge fagenheten har det ikke vært aktuelt å stenge kun den avdelingen, fordi det strider mot intensjonen i lov og forskrift.

Kommunen publiserte allerede i april en tilsynsrapport der de konkluderte med at det var grunn til bekymring for barnas pedagogiske oppfølging og omsorg i barnehagen, med flere pålegg om forbedringer.

Fagenheten ba i forrige uke om tilsvar fra barnehageledelsen om hvordan de har håndtert ni konkrete hendelser kommunen kjenner til gjennom innspill fra foreldre og egne observasjoner. I den ferske tilsynsrapporten kommer det fram at kun to av hendelsene ble meldt inn som avvik av barnehagen. Og i det fåtallet tilfeller der barnehagen kjenner til hendelsene, er de ofte uenig i beskrivelsen av dem.

Etter at kommunens rapport ble sendt ut til foreldrene og barnehageledelsen, sendte barnehageledelsen et brev til foreldrene der de er kritiske til flere av beskrivelsene i rapporten, skriver Adresseavisen. 

Ifølge brevet engasjerte barnehageledelsen Private Barnehagers Landsforbund (PBL) til å gjøre egne observasjoner i barnehagen samtidig som kommunen. I brevet skriver barnehagen at PBL hadde en «ganske annen opplevelse av barnehagen enn kommunen har», og at de mener kommunen burde ha lagt mer vekt på forbundets vurdering.

Barnehagen har frist til 1. november på å ordne opp. 

Powered by Labrador CMS