Trondheim kommune har vedtatt å stenge Gnist Trøa barnehage på Heimdal i Trondheim.

Trondheim kommune varsler stenging av privat barnehage: Vil flytte 115 barn

Gnist Trøa barnehage på Heimdal har fått beskjed om å stenge dørene 1. mars. Ledelsen i barnehagekjeden er uenig i kommunens konklusjon, og varsler at de om nødvendig vil gå til rettslige skritt for å hindre at barnehagen stenges.

Publisert

Mandag 7. januar fikk Gnist Trøa barnehage på Heimdal beskjed om at de må stenge dørene på grunn av uforsvarlig drift. Barn er funnet forslått etter fraværende tilsyn og foreldrenes bekymringer har vært sterke og mange over tid, skriver Adresseavisen (krever abonnement).

I tilsynsrapporten konkluderer kommunen med at avvikene de har observert, kun kan lukkes gjennom endring av pedagogisk praksis. Siden de ikke har klart å rette opp i dette til nå, har kommunen valgt å stenge dem. Ifølge Trondheim kommune bryter barnehagen barnehageloven.

–  Grensen er nådd og Gnist Trøa barnehage stenges fordi det ikke er forsvarlig å ha barna der, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Nereid, til avisen, og legger til: 

– Vi har ført tilsyn med barnehagen siden 2014. Det siste året har vi hatt flere observatører inne. De ble trukket tilbake 1. november og allerede samme måned inntraff nye svært bekymringsfulle hendelser i barnehagen.

Flere runder med tilsyn

Gnist Trøa har vært under tilsyn i flere runder, etter bekymringsmeldinger fra PPT og foreldre. I mai i fjor fikk barnehagen pålegg om å rette opp forhold kommunen mente ikke var i tråd med barnehageloven. Etter siste tilsyn, og etter at fristen gikk ut, har kommunen mottatt nye bekymringsmeldinger.

Ifølge tilsynsrapporten er vedtaket om å stenge barnehagen basert på både enkeltepisoder og bekymring knyttet til bemanning, pedagogisk innhold, oppfølging av barn, samt frostskader. Foreldre har holdt barn hjemme og en familie har byttet barnehage. Både foreldre og PPT-tjenesten skal ha meldt om manglende spesialpedagogisk hjelp, skriver Adresseavisen, og gjengir videre rapporten slik: 

I varselet beskriver fagenheten for oppvekst og utdanning ikke bare at alvorlige hendelser blir bagatellisert. De hevder i vedtaket at barn krenkes og blir overlatt til seg selv når konflikter og andre vanskelige situasjoner ikke blir sett, forstått eller fulgt opp. De påpeker ansattes ulike praksis og grensesetting. De mener at den pedagogiske oppfølgingen er person- og situasjonsavhengig og dermed tilfeldig, noe som svekker kvaliteten. De har sett at voksne ofte snakker til barn og ikke med barn og at de har mye fokus på egne arbeidsoppgaver. Videre sier de at ledelsen ikke er synlig og at foreldre klager på at kommunikasjonen med barnehagen er dårlig.

I rapporten beskrives blant annet en episode der en ettåring skal ha blitt liggende med ansiktet ned, med et annet barn på ryggen. Barnet fikk gjentatte ganger dyttet ansiktet i bakken. Samme barn skal ha blitt slått med en gjenstand i hodet og bitt i ansiktet av et annet barn, under sovetid. Legevakta mistenkte hjernerystelse.

Uenig i vurderingen

– Vi er uenige i kommunens foreløpige vurdering, spesielt basert på de løpende tilbakemeldingene vi har fått fra kommunen gjennom høsten. Vi mener Trondheim kommune har basert seg på uriktige faktum. Barn og foreldre har et godt barnehagetilbud i Gnist Trøa og vår ambisjon er å opprettholde og utvikle dette tilbudet i tiden fremover, sier Børre Andreassen, markeds- og informasjonssjef i Gnist barnehager til barnehage.no.

Han viser til at barnehagen har frist til 21. januar på å gi sitt svar på vedtaket, og sier de ikke vil gå inn på enkelthendelser eller punkter i tilsynsrapporten på nåværende tidspunkt. Han er likevel klar på at barnehagen vil påklage vedtaket til Fylkesmannen og om nødvendig også angripe vedtaket rettslig. 

Andreassen viser til at barnehagen har satt inn tiltak for å forhindre alvorlige hendelser, og er uenig i kommunens beskrivelse av alvorlighetsgraden i hendelsene.

– Vi vil på ingen måte bagatellisere enkeltforhold vi kan bli bedre på, men vi har blant annet gjennomført en forskningsbasert måling av kvaliteten i barnehagen, hvor tre av fire avdelinger scorer godt over landsgjennomsnittet. Vi har også hatt uavhengige observatører i barnehagen som dokumenterer at vi er godt innenfor myndighetskravene. Gnist Trøa har hatt en positiv utvikling, sier han, og viser blant annet til en jevn nedgang i sykefraværet de siste årene, og en bemanning som er høyere enn snittet i Trondheim kommune.

– Vi har også forbedret det fysiske lekemiljøet inne og ute, og vi holder på med et større kompetanseløft blant personalet med støtte fra det største fagmiljøet i Norge ved DMMH, sier han.

Flytter de 115 barna

Barnehagen ble informert om vedtaket mandag, og samme kveld ble foreldrene informert. I går innkalte kommunens barnehageledelse til møte for å informere blant annet om hva som er tenkt for de 115 barna som går i barnehagen. 

Til Adresseavisen sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla T. Nereid, at kommunen har et ønske om å holde barna samlet. 

– Derfor har vi gjenåpnet en midlertidig barnehagepaviljong i Leistadgrenda. Dessverre ligger denne barnehagen på en annen kant av byen. De eldste barna, som skal starte på skole til høsten, tilbys plass i barnehager tett på den skolen de skal begynne på fra august. Kommunen vil gjøre sitt ytterste for å kunne tilby plasser i barnas nærmiljø, eller med langt kortere reisevei, fra høsten av. 

Barn som i løpet av barnehageåret mister plassen sin på grunn av stenging av barnehagen har krav på prioritet ved ledig plass.

Tar vare på barna og de ansatte

Barnehagen har holdt åpent som normalt i dagene etter at vedtaket ble kjent. Børre Andreassen understreker at barna blir godt tatt vare på. 

– De ansatte møter på jobb som normalt, og det har kommet like mange barn som vanlig. Samtidig er dette veldig uheldig for foreldre og medarbeidere, som nå vil kjenne på en forsterket uro. Men de som jobber i barnehagen gjør sitt beste i en krevende situasjon. Vi har støtte av interne HR-ressurser og bedriftshelsetjenesten, kjeden for øvrig og tillitsvalgte, og har også leid inn ekstra vikarer slik at de ansatte får litt mer rom og tid, sier Andreassen. 

Powered by Labrador CMS