Kjersti Hagen Grønmyr er daglig leder i Gnist Barnehager.
Kjersti Hagen Grønmyr er daglig leder i Gnist Barnehager.

Gnist Barnehager er målt og godkjent

Som en av få barnehagekjeder i Norge, er nå Gnist Barnehager ISO-godkjent.

Publisert Sist oppdatert

Å måle kvalitetsnivået i en barnehage er kanskje ikke så enkelt. En barnehage skal sikre trygghet og yte omsorg for barnet, og bidra positivt til barnets utvikling. Gnist Barnehager er nå, som en av svært få barnehager i Norge, sertifisert etter den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001.

ISO 9001 er en internasjonalt anerkjent standard for kvalitetsstyring. Standarden beskriver kravene til hva et kvalitetsstyringssystem bør inneholde. DNV GL har nå gjennomført en vurdering basert på disse kravene, og godkjent virksomheten.

Måten Gnist Barnehager har blitt sertifisert på er gjennom kontroll og tilsyn av et tilfeldig utvalg barnehager, samt av administrasjon og ledelsesfunksjoner. Kontrollen ble gjennomført første halvår i 2015. Nylig mottok kjeden en tilbakemelding som konkluderte med at Gnist Barnehager var helt uten avvik innenfor områdene som ble kontrollert og at den kunne sertifiseres som en ISO 9001- godkjent barnehagekjede.

– I Gnist Barnehager har vi et felles system som definerer kvalitet i våre barnehager, og det er dette vi nå har fått godkjent etter kravene i ISO 9001, sier daglig leder Kjersti Hagen Grønmyr i en pressemelding.

– Selv om Gnist Barnehager er ISO-sertifisert betyr det selvsagt ikke at alt vi gjør er like perfekt. Vi ønsker å utvikle oss videre, og vil bruke ISO-standarden som en rettesnor for vårt kvalitetsarbeid. Standarden gir oss en norm å forholde oss til, og skaper motiverte og målbevisste medarbeidere, sier Grønmyr.

Arbeidet med å bli sertifisert er i seg selv verdifullt. Det skaper økt bevissthet hos ledelsen og hos den enkelte ansatte for hva man skal vektlegge innen kvalitetsstyring, fortsetter hun.

– Standarden holder oss på tå hev, og gjør at vi må opprettholde våre høye krav til kvalitet over tid. Så dette er absolutt ingen hvilepute, avslutter hun.

Fakta om Gnist Barnehager

Gnist Barnehager er en privat barnehagekjede med barnehager i Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Kjeden startet driften av sin første barnehage i 2004 – da under navnet Grønmyr Barnehage. I 2014 endret selskapet navn til Gnist Barnehager. I dag består kjeden av 16 barnehager og har planer om å utvide sitt konsept til enda større deler av landet.

Det arbeider rundt 400 medarbeidere i Gnist Barnehager og kjeden har rundt 1800 barn.

Gnist Barnehager består av Gnist Flisnes, Gnist Brennan, Gnist Holstad og Gnist Hessa.

Powered by Labrador CMS