Gir Brønnøy pålegg om å stoppe ulovlig praksis

Fylkesmannen i Nordland  har gitt Brønnøy kommune pålegg om retting av det Fylkesmannen mener er en ulovlig praksis rundt betaling av tilskudd til private barnehager.

Som barnehage.no skrev 19. januar, har Brønnøy kommune siden 2015 nektet å betale tilskudd for barn som blir tatt inn i private barnehager utenom hovedopptaket.

9. januar sendte Fylkesmannen i Nordland et brev til Brønnøy kommune. Der ble det varslet at det ville komme pålegg om retting av praksis som ikke er i henhold til barnehageloven og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Kommunen ville i første omgang akseptere pålegget, men bestemte seg på et senere tidspunkt for å bestride både beskrivelser og konklusjon.

I et nytt brev skriver Fylkesmannen: "Vi har sett på tilbakemeldingen, men finner ingen grunn til å gjøre endringer i våre vurderinger og konklusjoner."

Fylkesmannen ber Brønnøy kommune iverksette tiltak for å rette lovbruddet umiddelbart. "Når lovbruddet er rettet, skal dere erklære at rettingen er gjennomført og redegjøre for hvordan dere har rettet", skriver Fylkesmannen i Nordland.

Brønnøy kommune har frist til i neste uke for eventuelt å klage på vedtaket.

Powered by Labrador CMS