Alle 22 barnehagene - både kommunale og private - i Rana kommune har i løpet av 2016 nådd målet om å være helsefremmende barnehager. Dette ble høytidelig markert i Klokkerhagen i Mo i Rana tirsdag 27. juni.

Kun helsefremmende barnehager i hele kommunen

Alle de 22 barnehagene i Rana kommune oppfyller de strenge kravene for å kunne kalle seg «helsefremmende barnehager».

Publisert Sist oppdatert

Les hele saken i Rana Blad (bak betalingsmur).

Barn og voksne fra barnehagene stilte på markeringen i Mo i Rana for utdeling av skilt som skal opp i alle barnehagene som synlig bevis på at de har fått «diagnosen» helsefremmende. Skiltet er et kvalitetsbevis på at det jobbes systematisk for å være en helsefremmende barnehage.

– Jeg er rørt og stolt over den innsatsen som er lagt ned over mange år for å få til dette, sa folkehelsekoordinator i Rana, Gro Sæten til Rana Blad.

Ordfører Geir Waage trakk fram at dette var ei satsing barnehagene i Rana bestemte seg for allerede i 2010.

Knut Berntsen i Folkehelsealliansen Nordland var imponert over jobben som gjøres i Rana, og trakk fram at av de 60 barnehagene per i dag har oppfylt kravene, er over en tredel i Rana.

De ti kriteriene for å være en helsefremmende barnehage bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager. De er utviklet av Nordland fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen, kommunene og friluftsrådene i Nordland.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS