Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om at barnehagen har gjort anskaffelser i strid med barnehageloven, men opphever vedtaket om tilbakebetaling.
Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om at barnehagen har gjort anskaffelser i strid med barnehageloven, men opphever vedtaket om tilbakebetaling.

Fylkesmannen slår fast at barnehage brøt loven - opphever likevel vedtak om tilbakebetaling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal er enig med Ålesund kommune i at en barnehage har brukt cirka 900.000 kroner på ting som ikke direkte vedrører barnehagedriften.

Publisert

Kommunens vedtak om å kreve tilbake tilskudd fra barnehagen blir likevel opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil.

"Vedtak om bruk av økonomiske reaksjonsmidler skal inneholde en beregning av hvilken økonomisk verdi som knyttes til regelbruddet, ev. terminer for tilbakebetaling og andre økonomiske størrelser. Kommunen må gi begrunnelse for vedtaket i samsvar med forvaltningsloven paragraf 24 og paragraf 25.

Kommunens vedtak om tilbakebetaling av tilskudd inneholder ikke konkrete vurderinger slik regelverket legger opp til. Det inneholder heller ikke opplysninger om frister e.l. Fylkesmannen må derfor oppheve kommunens vedtak når det gjelder tilbakebetaling av tilskudd", heter det et ferskt vedtak fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Fire barnehager fikk krav

Det var i fjor høst det ble kjent at Ålesund kommune har gjennomført utvidet tilsyn ved seks private barnehager i kommunen. Fire av disse fikk varsel om tilbakebetaling av tilskudd, eller at tilskudd for 2018 ville bli holdt tilbake.

Blant de lovbruddene Ålesund kommune mente å ha avdekket var:

  • Lederlønninger som er høyere enn det som anses som rimelig.
  • Lån fra et barnehageselskap til en eier.
  • Regnskapsførte kostnader som ikke er direkte knyttet til godkjent barnehagedrift.

Ålesund kommune ville holde tilbake tilskudd på 5,9 millioner kroner og kreve tilbakebetalt 3,5 millioner kroner fra de fire barnehagene.

Krevde 1,25 millioner

Barnehagene som ble rammet av kommunens vedtak, klaget alle til Fylkesmannen. Nå er den første saken behandlet.

Ålesund kommune hadde krevd tilbakebetalt kroner 1.245.699,- fra en barnehage ettersom barnehagens regnskap var belastet kostnader som kommunen mente ikke direkte berørte barnehagedriften.

Barnehagen hadde kjøpt en storkiosk, to biler, en nausttomt og senere bygget et naust for barnehagens penger. Dette var etter kommunens oppfatning i strid med barnehagelovens paragraf 14 a "Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager".

Langt på vei medhold

Barnehagen har erkjent at kjøpet av en storkiosk ikke var i henhold til loven. Fylkesmannen har derfor ikke behandlet dette spørsmålet.

Når det gjelder kjøpet av to biler, kan Fylkesmannen ikke se det sannsynliggjort at barnehagens anskaffelse av disse er i strid med bestemmelsene i barnehageloven.

Det mener mener imidlertid Fylkesmannen er tilfelle når barnehagen har kjøpt nausttomt og bygget naust uten at dette ser ut til å ha kommet barna i barnehagen til gode.

"Det finnes ikke noe i barnehagens profil, vedtekter eller årsplaner som viser at barna i barnehagen disponerer et naust", skriver Fylkesmannen i sin vurdering.

Fylkesmannen konkluderer med at kostnadene til storkiosk og naust og tomt til sammen utgjør 907.000 kroner, men at vedtaket om tilbakebetaling er opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil.

Må fatte nytt vedtak

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages. Dersom kommunen likevel vil kreve tilbakebetaling fra barnehagen, må kommunen fatte et nytt vedtak om dette.

Kommunalsjef for oppvekst i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, sa til Utdanningsnytt før helgen at det ennå ikke er klart om kommunen vil kjøre en ny sak.

– Jeg har nettopp fått vedtaket, så det vet jeg ikke. Vi må behandle dette internt først, sa Rødal.

Ettersom Ålesund kommune har saksbehandlet alle fire tilsynssakene på samme måte, er kommunalsjefen redd for at Fylkesmannen vil kunne konkludere på samme måte i de andre tre sakene som nå ligger inne til behandling.

Powered by Labrador CMS