Fylkesmannen i Hedmark fastslår at et vedtak om godkjenning og tilskudd fortsatt er bindende selv om en barnehage midlertidig har stans i driften.
Fylkesmannen i Hedmark fastslår at et vedtak om godkjenning og tilskudd fortsatt er bindende selv om en barnehage midlertidig har stans i driften.

Fylkesmannen: Kan ikke stoppe tilskudd på grunn av midlertidig driftsstans

Tynset kommune kan ikke fjerne Furumoen barnehage i årets barnehageopptak eller stanse tilskuddet, fastslår Fylkesmannen i Hedmark.

Publisert

Mariskostiftelsen og PBL (Private barnehagers landsforbund) har fått medhold i en langvarig barnehagestrid med Tynset kommune, skriver Arbeidets Rett.

Fylkesmannen konkluderer med at Tynset kommune har begått saksbehandlingsfeil og at vedtaket om godkjenning og driftstilskudd fortsatt består, skriver avisa.

Midlertidig stengt

Det var i mars 2016 at Mariskostiftelsen besluttet å trekke seg som eier og driver av Furumoen barnehage.

I juli 2016 varslet stiftelsen kommunen om at barnehagen ville holde midlertidig stengt i påvente av at nye eiere skulle komme på plass. Barna ble flyttet til andre barnehager i kommunen. Eierne gjorde det klart at barnehagen ønsket å være med på barnehageopptaket i 2017.

I november 2016 svarte kommunen at den ikke så på forholdet som noen virksomhetsoverdragelse ettersom barnehagen på dette tidspunktet verken hadde barn eller ansatte. Kommunen opplyste om at ny eier av Furumoen barnehage derfor måtte søke om godkjenning og tilskudd på nytt.

Utelatt ved opptak

I barnehageopptaket for 2017 ble Furumoen barnehage utelatt fra kommunens side. I januar 2017 varslet Tynset kommune oppsigelse av samarbeidsavtalen og tilbakeføring av vedtak om drifts- og kapitaltilskudd.

Tynset kommune har gjennom sin advokat argumentert for at barnehagedriften i Furumoen barnehage opphørte per 1. juli 2016 og at kommunen har innrettet sin barnehagedekning og -drift med bakgrunn i dette.

Noe endelig formelt vedtak om tilbakeføring av vedtak om drifts- og kapitaltilskudd er ikke fattet, og kommunen har hevdet at dette ikke er nødvendig.

To ganger til Fylkesmannen

Etter en del korrespondanse mellom PBL og Tynset kommune endte saken i fjor på Fylkesmannens bord. I et avvisningsvedtak fra oktober 2017 konkluderte Fylkesmannen med at det ikke forelå noe kommunalt vedtak å klage på. 

Etter at PBL klaget på Fylkesmannens håndtering av klagesaken, har nå Fylkesmannen kommet fram til at det både er nye opplysninger i saken og at den første behandlingen av klagesaken var mangelfull.

"Fylkesmannen er enig med PBL i at Tynset kommune ikke kan fjerne barnehagen fra barnehageopptaket eller stanse tilskuddet til Furumoen barnehage på grunn av en midlertidig driftsstans", skriver Fylkesmannen i sin konklusjon.

Powered by Labrador CMS