Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Fikk krav på 5,4 millioner kroner – har sendt klage

Eierne av Torshovhagen barnehage er på flere punkter uenige med Fylkesmannen og klager på vedtaket om at barnehagen må betale 5,4 millioner kroner tilbake til Oslo kommune.

Publisert

Olav Vaagslid og Annette Grande aksepterer bare i begrenset grad at de har brukt offentlige tilskudd og foreldrebetaling i strid med bestemmelsene i barnehageloven. Forholdene som gjelder firmabil, husleie for kontorlokaler, leie av barnehagearealene, samt lønnsgodtgjørelsene til eierne påklages til klageinstansen hos Fylkesmannen.

Barnehageeierne ber dessuten om at nedbetalingsperioden på tilbakebetalingsbeløpet økes fra to til fem år for å redusere de negative konsekvensene for barnehagedriften.

Det framgår av en klage som er datert 4. april.

- For høy lønn og for høy husleie

For en drøy måned siden ble det kjent at Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter et økonomisk tilsyn har rettet et stort krav mot eierne av Torshovhagen barnehage i Oslo.

Fylkesmannen konkluderer med at barnehagen i 2015 og 2016 betalte 1,4 millioner for mye til styreleder Olav Vaagslid og 1,1 millioner kroner for mye til daglig leder Annette Grande.

Disse to er gjennom selskapet Seraphin AS eiere av samtlige aksjer i Torshovhagen barnehage.

Ifølge Fylkesmannens vedtak har barnehagen dessuten betalt 2,5 millioner for mye i husleie til morselskapet Seraphin.

5,4 millioner kroner

Øvrige kostnader i Torshovhagen barnehages regnskap for 2015 og 2016, som Fylkesmannen har konkludert med ikke kan knyttes direkte mot barnehagens drift, er blant annet: firmabil, restaurantbesøk, gestaltterapeut, spabehandlinger og at barnehageselskapet har lånt ut penger til et annet selskap i samme konsern, og som ikke er tilbakebetalt.

Totalt krever Fylkesmannen at barnehagen betaler 5,4 millioner kroner tilbake til Oslo kommune. Beløpet skal betales over åtte terminer i løpet av to år.

- Overstiger ikke markedspris

I klagen, som er ført i pennen av PBL-advokat Einar Brunes, går det fram at eierne ikke finner det hensiktsmessig å klage på punktene om de mindre beløpene i Fylkesmannens vedtak.

Derimot argumenterer eierne for at:

  • Firmabilen er et arbeidsgode som kommer i tillegg til styrers lønnsgodtgjørelse, og at slike goder ikke kan begrenses til rene pengebeløp.
  • Leien av kontorlokalene i Bregneveien er betalt for å dekke et reelt behov for kontorer. Eierne mener leieprisen er på et nivå som ikke overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.
  • Leien av barnehagens lokaler ikke overstiger markedspris.
  • Fastlønnen til eierne ikke er urimelig høy målt opp mot deres arbeidsinnsats i selskapet.
Powered by Labrador CMS